Club Points - Rotax 125 Heavy
Season: 2010
23/01/2010 13/02/2010 27/02/2010 6/03/2010 21/03/2010 4/09/2010
Pos No. Name Total Diff Gap An Total An Total An Total An Total An Total He Total
1 7 Daryl Shuttleworth 45 0 0 x x x x 15 15 15 15 15 15 x x
2 88 Morgan Fraser 15 30 30 x x x x x x x x x x 15 15
3 86 Paul Gerritse 15 30 0 15 15 x x x x x x x x x x
4 24 Kirk Donnelly 15 30 0 x x 15 15 x x x x x x x x
5 21 Kerry Bowen 12 33 3 x x x x x x x x x x 12 12
6 75 Warren Black 10 35 2 x x x x x x x x x x 10 10
7 6X Sabin Perkins 9 36 1 x x x x x x x x x x 9 9
8 71X Mark Ahlfeld 8 37 1 x x x x x x x x x x 8 8
9 53 Paul Booth 7 38 1 x x x x x x x x x x 7 7
10 12 Daniel Harvey 6 39 1 x x x x x x x x x x 6 6
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
23/01/2010 Twilight Series - Round 1
13/02/2010 Twilight Series - Round 2
27/02/2010 Twilight Series - Round 3
6/03/2010 Club Champs - Round 1
21/03/2010 Club Champs - Round 2
4/09/2010 Southern Series Day 1