Trent Valley - MX1 Senior
Season: 2009
20/09/2009 23/08/2009 13/09/2009 06/09/2009 04/10/2009 11/10/2009
Pos No. Name Total Drop Diff Gap R1 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 14 Luke Scatliffe 638 138 0 0 155 155 60 50 50 160 50 60 54 164 60 54 45 159 x x x x 41 43 54 138
2 24 Nathan Chapman 543 90 95 95 142 142 47 43 x 90 54 54 50 158 x x x x 13 43 45 101 47 50 45 142
3 33 Matthew Boreham 530 202 108 13 111 111 50 45 47 142 0 50 47 97 50 50 60 160 29 37 39 105 39 39 39 117
4 18 Simon Ursell 487 0 151 43 158 158 54 54 54 162 60 47 60 167 x x x x x x x x x x x x
5 8 Paul Spencer 485 0 153 2 86 86 x x x x 45 45 45 135 x x x x 27 45 43 115 54 45 50 149
6 53 David Parke 379 0 259 106 125 125 x x x x x x x x 0 60 50 110 x x x x 43 54 47 144
7 6 Philip Sheldon 370 0 268 9 126 126 43 41 45 129 x x x x x x x x x x x x 37 41 37 115
8 121 Adam Wainwright 369 47 269 1 86 86 37 37 43 117 47 0 x 47 45 45 0 90 10 35 31 76 0 0 0 0
9 40 Jamie Yates 360 0 278 9 115 115 x x x x x x x x x x x x 22 47 29 98 50 37 60 147
10 0 Darren Iszatt 333 0 305 27 x x x x x x x x x x x x x x 50 60 60 170 60 60 43 163
11 35 Sean Martin 174 0 464 159 86 86 41 47 x 88 x x x x x x x x x x x x x x x x
12 46 Peter White 165 0 473 9 x x 45 60 60 165 x x x x x x x x x x x x x x x x
13 9 Gary White 151 0 487 14 x x x x x x x x x x 54 43 54 151 x x x x x x x x
14 12 Ian Coxhead 141 0 497 10 x x x x x x x x x x 47 47 47 141 x x x x x x x x
15 45 Jason Reeson 133 0 505 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 47 41 133
16 178 Jake Mason 119 0 519 14 x x x x x x x x x x x x x x 19 50 50 119 x x x x
17 101 James Walker 84 0 554 35 x x x x x x x x x x 43 41 x 84 x x x x x x x x
18 32 Martin Barker 78 0 560 6 x x 39 39 x 78 x x x x x x x x x x x x x x x x
19 77 Darryl Wilkinson 55 0 583 23 x x x x x x x x x x x x x x 20 x 35 55 x x x x
20 13 John Turner 38 0 600 17 x x x x x x x x x x x x x x 9 29 x 38 x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
20/09/2009 AMCA (05 Trent Valley) Newark
23/08/2009 AMCA (05 Trent Valley) Louth
13/09/2009 AMCA (05 Trent Valley) Lincoln
06/09/2009 AMCA (05 Trent Valley) Derby
04/10/2009 AMCA (05 Trent Valley) Warsop
11/10/2009 AMCA (05 Trent Valley) Ollerton