Southern Series - Senior Yamaha Heavy
Season: 2009
5/09/2009 6/09/2009
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 R4 R5 Total R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 10 Samuel White 253 0 0 32 30 0 32 31 125 32 32 32 32 0 128
2 23 Aaron Aitcheson 126 127 127 30 32 32 0 32 126 x x x x x x
3 78 Terry Stephens 123 130 3 31 31 30 31 0 123 x x x x x x
4 77 Corey Yates 118 135 5 29 29 31 29 0 118 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/09/2009 Southern Series Day 1
6/09/2009 Southern Series Day 2