KZ2
Season: 2009 m. Lietuvos kartingo cempionato IV etapas
2009.07.25 2009.07.25
Pos No. Name Total Diff Gap PV Total FV Total
1 111 Martynas TANKEVICIUS 30 0 0 15 15 15 15
2 127 Aloyzas CEKAVICIUS 24 6 6 12 12 12 12
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2009.07.25 2009 m. Lietuvos kartingo cempionato IV
2009.07.25 2009 m. Lietuvos kartingo cempionato IV