EKV Suvi - MX2
Season: 2009
1.05.2009 1.05.2009 9.05.2009 9.05.2009 16.05.2009 16.05.2009 30.05.2009 30.05.2009 1.08.2009 1.08.2009 8.08.2009 8.08.2009 29.08.2009 29.08.2009 12.09.2009
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 671 Indrek MÄGI 1942 0 0 100 32 132 x x x 100 150 250 x x x 100 0 100 x x x 150 150 300 x x x 150 150 300 x x x 110 150 260 x x x 150 150 300 x x x 150 150 300
2 212 Kristjan RÄTSEP 1772 170 170 110 125 235 x x x 110 125 235 x x x 110 125 235 x x x 125 125 250 x x x 125 125 250 x x x 0 82 82 x x x 125 110 235 x x x 125 125 250
3 101 Anti KALA 1318 624 454 82 93 175 x x x 72 77 149 x x x 64 77 141 x x x 93 100 193 x x x 93 110 203 x x x 82 72 154 x x x 72 77 149 x x x 77 77 154
4 62 Andero LUSBO 1198 744 120 87 82 169 x x x 93 82 175 x x x 77 82 159 x x x x x x x x x 110 33 143 x x x 93 87 180 x x x 93 82 175 x x x 110 87 197
5 128 Gregor KAARES 1179 763 19 77 x 77 x x x 82 72 154 x x x 72 72 144 x x x 82 93 175 x x x 87 93 180 x x x 36 77 113 x x x 82 72 154 x x x 82 100 182
6 244 Tanel RAUK 986 956 193 68 72 140 x x x 60 60 120 x x x 0 60 60 x x x 64 57 121 x x x 100 100 200 x x x 0 x 0 x x x 77 93 170 x x x 93 82 175
7 50 Tom ÕUNMAA 953 989 33 44 77 121 x x x 50 68 118 x x x 42 64 106 x x x 40 68 108 x x x 77 87 164 x x x 72 60 132 x x x 68 33 101 x x x 35 68 103
8 311 Martin LEOK 822 1120 131 150 35 185 x x x x x x x x x 82 110 192 x x x 100 110 210 x x x x x x x x x x x x x x x 110 125 235 x x x x x x
9 97 Marken MURUMAA 812 1130 10 42 33 75 x x x 40 39 79 x x x 39 48 87 x x x 52 64 116 x x x 64 82 146 x x x 57 48 105 x x x 48 50 98 x x x 54 52 106
10 53 Rihard KREEGIMETS 741 1201 71 35 44 79 x x x 38 42 80 x x x 38 39 77 x x x 36 46 82 x x x 72 57 129 x x x 64 42 106 x x x 54 57 111 x x x 33 44 77
11 321 Tarmo JAASI-TAMM 732 1210 9 54 57 111 x x x x x x 30 30 60 44 50 94 x x x 50 48 98 x x x 60 68 128 x x x 60 64 124 x x x 57 60 117 x x x x x x
12 15 Aivo RABBI 670 1272 62 x x x 27 28 55 34 40 74 x x x 36 35 71 x x x 44 34 78 x x x 54 52 106 x x x 44 44 88 x x x 52 46 98 x x x 52 48 100
13 103 Henry KIISA 668 1274 2 48 52 100 x x x 36 54 90 x x x 48 40 88 x x x x x x x x x 57 64 121 x x x 35 57 92 x x x 37 44 81 x x x 36 60 96
14 928 Andis VALTS 645 1297 23 32 34 66 x x x x x x x x x 93 93 186 x x x x x x x x x x x x x x x 100 93 193 x x x 100 100 200 x x x x x x
15 931 Fred ANTON 610 1332 35 72 87 159 x x x 77 64 141 x x x 68 68 136 x x x 87 87 174 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 51 Patrick PALS 605 1337 5 64 54 118 x x x 64 36 100 x x x 57 54 111 x x x 77 77 154 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 68 54 122
17 661 Steven SPELMAN 574 1368 31 52 50 102 x x x 48 48 96 x x x 46 42 88 x x x 54 52 106 x x x 44 50 94 x x x 42 46 88 x x x x x x x x x x x x
18 193 Vairis ALEKSEJEVS 564 1378 10 93 110 203 x x x x x x x x x 87 100 187 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 87 87 174 x x x x x x
19 301 Ermo BRECHER 562 1380 2 38 39 77 x x x 35 35 70 x x x 37 36 73 x x x x x x 26 24 50 48 38 86 x x x x x x 28 27 55 38 40 78 x x x 37 36 73
20 56 Prants PALS 556 1386 6 39 68 107 x x x 46 0 46 x x x x x x x x x x x x x x x 68 77 145 x x x 54 68 122 x x x x x x x x x 64 72 136
21 75 Kevin KUUSIK 549 1393 7 36 42 78 x x x x x x 24 29 53 40 38 78 x x x x x x x x x 52 60 112 x x x 52 52 104 x x x x x x x x x 60 64 124
22 251 Raido NIKONOROV 548 1394 1 40 48 88 x x x 44 44 88 x x x x x x 0 27 27 42 40 82 x x x 46 40 86 x x x x x x x x x 42 38 80 x x x 57 40 97
23 2 Taavi NASSAR 527 1415 21 125 150 275 x x x 125 93 218 x x x 0 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 118 Allan LAURIMÄE 504 1438 23 33 37 70 x x x x x x 18 18 36 x x x 26 29 55 38 44 82 x x x 39 42 81 x x x 39 40 79 x x x 32 35 67 x x x 34 0 34
25 577 Kristian-Danel TILK 499 1443 5 60 64 124 x x x 57 57 114 x x x 35 52 87 x x x 68 39 107 x x x x x x x x x x x x x x x 35 32 67 x x x x x x
26 282 Ivan VOLGIN 462 1480 37 57 60 117 x x x 42 46 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 68 128 x x x 72 57 129
27 4 Erki KAHRO 447 1495 15 x x x x x x 68 100 168 x x x 0 87 87 x x x 110 82 192 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 254 Sander LÕHMUS 441 1501 6 x x x 18 5 23 x x x 22 22 44 x x x 29 30 59 x x x x x x 38 39 77 x x x 40 37 77 x x x 39 42 81 x x x 38 42 80
29 123 Margo MERITS 419 1523 22 x x x 23 26 49 x x x 26 26 52 x x x 27 19 46 x x x 19 23 42 40 46 86 x x x x x x x x x 31 34 65 x x x 40 39 79
30 102 Eero ILVES 405 1537 14 46 46 92 x x x 0 x 0 x x x x x x 25 4 29 x x x 25 26 51 50 35 85 x x x 34 35 69 x x x 40 39 79 x x x x x x
31 29 Markus HANSAAR 399 1543 6 50 40 90 x x x 52 52 104 x x x 50 44 94 x x x 57 54 111 x x x 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 57 Bruno AUSPERE 393 1549 6 x x x 0 0 0 x x x 12 15 27 x x x 9 10 19 x x x 22 27 49 x x x 27 30 57 38 39 77 x x x 44 48 92 x x x 42 30 72
33 191 Rene JÕGIMAA 390 1552 3 x x x 7 0 7 x x x 25 20 45 x x x 23 23 46 x x x 29 25 54 32 72 104 x x x 46 38 84 x x x 50 0 50 x x x x x x
34 114 Rannar UUSNA 385 1557 5 x x x x x x 150 110 260 x x x 125 x 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 147 Reimo AEDVER 380 1562 5 x x x 12 4 16 x x x x x x x x x 10 21 31 x x x 16 15 31 33 44 77 x x x 37 36 73 x x x x x x 29 27 56 50 46 96
36 68 Kristers KOVGERS 366 1576 14 x x x x x x x x x 28 24 52 x x x 24 25 49 32 37 69 x x x x x x x x x 48 50 98 x x x 46 52 98 x x x x x x
37 7 Raido NEI 346 1596 20 0 100 100 x x x 87 87 174 x x x x x x x x x 72 x 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 163 Marek SONN 326 1616 20 x x x 16 20 36 x x x 0 27 27 x x x 17 0 17 x x x 4 x 4 x x x 30 27 57 x x x 26 21 47 x x x 26 30 56 48 34 82
39 41 Leo LAUR 312 1630 14 x x x x x x 39 0 39 x x x 60 57 117 x x x 46 42 88 x x x x x x x x x 68 x 68 x x x x x x x x x x x x
40 151 Harri KULLAS 300 1642 12 x x x x x x x x x x x x 150 150 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 144 Ben LILLEOJA 299 1643 1 x x x 5 17 22 x x x 0 16 16 x x x x x x x x x x x x 34 37 71 x x x x x x 24 19 43 34 36 70 x x x 39 38 77
42 11 Hannes HANSMAN 282 1660 17 37 36 73 x x x 33 37 70 x x x x x x 30 26 56 33 50 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 24 Andre PARK 275 1667 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 150 125 275 x x x x x x x x x x x x
44 401 Ivo LAUR 263 1679 12 x x x x x x 32 x 32 x x x 0 46 46 x x x 48 60 108 x x x x x x x x x 77 x 77 x x x x x x x x x x x x
45 334 Dmitri VINOGRADOV 262 1680 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 82 0 82 x x x x x x x x x x x x x x x 87 93 180
46 160 Anno TEINO 259 1683 3 x x x x x x 37 38 75 x x x x x x 28 28 56 0 38 38 x x x 36 54 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 80 Tanel TUVIKENE 240 1702 19 x x x 30 27 57 x x x 27 25 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 29 41 36 54 90 x x x x x x
48 319 Artur KRÕLOV 236 1706 4 x x x 29 29 58 x x x 29 17 46 x x x x x x 60 72 132 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 1181 Mikus PETERSONS 235 1707 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 125 110 235 x x x x x x x x x x x x
50 464 Roni VALTONEN 232 1710 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 54 104 x x x 64 64 128 x x x x x x
51 165 Allain KARUSE 220 1722 12 x x x 19 16 35 x x x 13 6 19 x x x x x x x x x x x x x x x 29 28 57 x x x 30 25 55 x x x 28 26 54 x x x
52 351 Elary TALU 210 1732 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100 110 210
53 162 Marken SONN 191 1751 19 x x x 0 15 15 x x x 17 0 17 x x x 0 0 0 x x x 13 14 27 x x x 22 25 47 x x x 18 20 38 x x x 22 25 47 x x x
54 66 Taavi LAUR 191 1751 0 x x x x x x 54 50 104 x x x 54 33 87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 821 Edgars RUDITIS 187 1755 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 87 100 187 x x x x x x x x x x x x
56 230 Marko KOKK 179 1763 8 x x x 28 25 53 x x x 5 28 33 x x x 16 24 40 x x x x x x x x x x x x x x x 27 26 53 x x x x x x x x x
57 39 Sten SELGE 165 1777 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 36 75 x x x 42 48 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 219 Virgo KILM 165 1777 0 x x x x x x x x x 3 0 3 x x x 0 0 0 x x x 0 5 5 x x x 19 21 40 x x x 6 9 15 x x x 20 19 39 32 31 63
59 501 Siim KARU 164 1778 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 37 70 x x x 44 50 94
60 32 Andrus VALK 163 1779 1 x x x 25 6 31 x x x 23 23 46 x x x 20 16 36 x x x 28 22 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 220 Rando PULLER 141 1801 22 x x x 3 11 14 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x 14 13 27 x x x x x x x x x 23 24 47 x x x 25 28 53 x x x
62 21 Margus PEEDIMAA 141 1801 0 x x x 17 10 27 x x x 20 9 29 x x x 1 5 6 x x x 15 19 34 x x x x x x x x x x x x x x x 27 18 45 x x x
63 22 Valeri HOMIN 133 1809 8 x x x 20 30 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 46 37 83
64 83 Janek LÜNEKUND 133 1809 0 x x x 21 23 44 x x x 14 13 27 x x x 0 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x 25 28 53 x x x x x x x x x
65 252 Janno RANDPERE 130 1812 3 x x x 15 14 29 x x x x x x x x x x x x x x x 21 21 42 x x x x x x x x x 29 30 59 x x x x x x x x x
66 199 Ragnar VALDSTEIN 122 1820 8 x x x 0 0 0 x x x 1 7 8 x x x x x x x x x 6 1 7 x x x 25 20 45 x x x x x x x x x x x x 29 33 62
67 116 Sixten SALA 121 1821 1 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 10 19 x x x 19 21 40 30 32 62
68 361 Raul PEILMANN 107 1835 14 x x x 2 13 15 x x x x x x x x x 21 18 39 x x x 23 30 53 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 545 Henri PARISALU 106 1836 1 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x 9 10 19 x x x 20 22 42 x x x 22 23 45 x x x x x x x x x
70 54 Raivo JUSS 106 1836 0 x x x 6 12 18 x x x 9 11 20 x x x 22 8 30 x x x 20 18 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
71 421 Edmund TÄNAVOTS 103 1839 3 x x x 0 24 24 x x x 21 2 23 x x x 6 17 23 x x x 17 16 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 781 Tarmo HOLSTING 103 1839 0 x x x x x x x x x x x x x x x 7 13 20 x x x x x x x x x x x x x x x 4 13 17 x x x x x x 31 35 66
73 146 Allar KEERME 102 1840 1 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 34 71 x x x x x x 16 15 31 x x x x x x x x x
74 314 Remo KULDRE 102 1840 0 x x x 9 7 16 x x x 7 19 26 x x x 11 12 23 37 x 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
75 70 Meelis VAARMAA 100 1842 2 x x x 8 9 17 x x x 15 14 29 x x x 13 0 13 x x x 24 17 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
76 281 Madis MAANTE 98 1844 2 x x x 0 0 0 x x x 4 4 8 x x x x x x x x x 7 3 10 x x x 24 24 48 x x x 15 17 32 x x x x x x x x x
77 676 Raul ORUMAA 94 1848 4 x x x 0 3 3 x x x x x x x x x 14 20 34 x x x x x x x x x 28 29 57 x x x x x x x x x x x x x x x
78 327 Ivo TAMAR 91 1851 3 x x x 22 19 41 x x x 16 12 28 x x x 4 1 5 x x x x x x x x x x x x x x x 17 x 17 x x x x x x x x x
79 916 Greg-Erik UBA 89 1853 2 x x x x x x x x x x x x 52 37 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
80 200 Heigo SOPPE 89 1853 0 x x x 10 8 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 36 71 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
81 329 Alo SOOVER 88 1854 1 x x x 26 22 48 x x x 19 21 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
82 195 Valdek HAUGAS 83 1859 5 x x x x x x x x x 8 5 13 x x x x x x x x x 12 12 24 x x x 23 23 46 x x x x x x x x x x x x x x x
83 276 Robert URBANIK 72 1870 11 x x x 24 0 24 x x x 0 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 23 47 x x x
84 28 Meelis MADISSON 72 1870 0 34 38 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
85 120 Mario TÕNISOJA 70 1872 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 35 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
86 352 Henri AIRICH 69 1873 1 x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x 11 11 22 x x x x x x x x x x x x x x x 23 24 47 x x x
87 98 Krister LAAS 65 1877 4 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x 2 7 9 x x x x x x x x x 19 16 35 x x x 21 x 21 x x x
88 669 Rando ILVES 59 1883 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 29 59 x x x
89 435 Alar HAAVISTU 59 1883 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 29 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
90 474 Allver KAHRE 59 1883 0 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x 10 11 21 x x x 18 20 38 x x x
91 499 Aleksander ANTIPOV 55 1887 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 28 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
92 406 Rene PEILMANN 54 1888 1 x x x x x x x x x x x x x x x 5 11 16 x x x 18 20 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
93 45 Jüri SAAN 53 1889 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 14 x x x 17 22 39 x x x
94 253 Silver AROS 53 1889 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 1 0 1 x x x 26 26 52 x x x x x x x x x x x x x x x
95 356 Siim MOKRIK 53 1889 0 x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 21 x 21 x x x 14 18 32 x x x x x x x x x
96 737 Andrek ARUSALU 44 1898 9 x x x x x x x x x x x x x x x 3 7 10 34 0 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
97 272 Rene MESIKÄPP 43 1899 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 22 43 x x x x x x x x x
98 65 Ergo PIKAND 43 1899 0 x x x 14 21 35 x x x 0 x 0 x x x 8 x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
99 404 Riho PEILMANN 41 1901 2 x x x x x x x x x x x x x x x 19 22 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
100 192 Erik MESIKÄPP 36 1906 5 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x 3 6 9 x x x x x x x x x 13 14 27 x x x x x x x x x
101 36 Kristjan ROBAS 33 1909 3 x x x x x x x x x x x x x x x 18 15 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
102 177 Agris LITVINOVS 33 1909 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 x 33 x x x x x x x x x x x x
103 999 Kaido RAUD 32 1910 1 x x x 11 0 11 x x x 0 3 3 x x x 15 3 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
104 444 Mart METSAMAA 26 1916 6 x x x x x x x x x x x x x x x 12 14 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
105 229 Rasmus METSAMAA 24 1918 2 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x 0 4 4 x x x x x x x x x 20 0 20 x x x x x x x x x
106 791 Risto VOLDEK 23 1919 1 x x x x x x x x x 11 10 21 x x x 0 2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
107 125 Pertti SALONEN 22 1920 1 x x x 4 18 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
108 322 Marko MURUMAA 20 1922 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 12 20 x x x x x x x x x
109 242 Kaido KALK 20 1922 0 x x x 0 0 0 x x x 2 0 2 x x x x x x x x x 10 8 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
110 172 Kari KADAK 19 1923 1 x x x 13 0 13 x x x x x x x x x 0 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
111 681 Jaanis MERILA 17 1925 2 x x x 0 1 1 x x x 6 8 14 x x x 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
112 316 Veigo MARK 14 1928 3 x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x 5 9 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
113 228 Pertti TAUL 13 1929 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 8 13 x x x x x x x x x
114 439 Raigo REBANE 11 1931 2 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x 11 x 11 x x x x x x x x x
115 143 Lauri POLITANOV 10 1932 1 x x x 0 x 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x 8 2 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
116 235 Anders KALJAS 10 1932 0 x x x x x x x x x 10 0 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
117 575 Jaanus PINO 3 1939 7 x x x 1 2 3 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
118 176 Sander KÜNNAPAS 0 1942 3 x x x x x x x x x 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
119 55 Tiit ROBAS 0 1942 0 x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
120 231 Tamo TOODO 0 1942 0 x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
121 174 Kaido TALU 0 1942 0 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
122 375 Janar VILLBACH 0 1942 0 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
123 512 Valmar BILD 0 1942 0 x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
124 63 Jürgen POKK 0 1942 0 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
125 225 Raimo PENT 0 1942 0 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
126 133 Raul LUKK 0 1942 0 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
1.05.2009 Põlva Kevad 2009
1.05.2009 Põlva Kevad 2009
9.05.2009 Motokross Aravete 2009
9.05.2009 Motokross Aravete 2009
16.05.2009 "Kevadpealinn Türi 2009" Türi raadiomast
16.05.2009 "Kevadpealinn Türi 2009" Türi raadiomast
30.05.2009 Järva-Jaani Kevadkross 2009
30.05.2009 Järva-Jaani Kevadkross 2009
1.08.2009 Motokross Toila Suvi 2009
1.08.2009 Motokross Toila Suvi 2009
8.08.2009 EKV Motokrossis “Isad ja Pojad Räpinas"
8.08.2009 EKV Motokrossis “Isad ja Pojad Räpinas"
29.08.2009 MOTOKROSS "Vaabina 2009" EKV etapp
29.08.2009 MOTOKROSS "Vaabina 2009" EKV etapp
12.09.2009 Narva Kross 2009