WV Avanti-jeugd - Donderdagcompetitie jeugd A (cat. 5, 6 & 7)
Seizoen: 2019
9-5-2019 23-5-2019 13-6-2019 20-6-2019 27-6-2019 4-7-2019 11-7-2019 5-9-2019 12-9-2019 19-9-2019 26-9-2019
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat Vf1 Totaal V2 Totaal V3 Totaal V4 Totaal V5 Totaal V6 Totaal V7 Totaal V8 Totaal V9 Totaal V10 Totaal V11 Totaal
1 505 Thijmen de Jong 176,5 0 0 19 19 19 19 x x 20,1 20,1 20,1 20,1 x x 19 19 20,1 20,1 20,1 20,1 19 19 20,1 20,1
2 504 Teun Hoogenboom 164 12,5 12,5 12 12 12 12 18 18 18 18 x x 18 18 17 17 18 18 17 17 17 17 17 17
3 502 Damian van der Burgh 154,1 22,4 9,9 16 16 16 16 19 19 DNF 0 18 18 20,1 20,1 18 18 16 16 15 15 16 16 x x
4 608 Duco van der Zwart 134,2 42,3 19,9 20,1 20,1 DNF 0 20,1 20,1 x x x x 19 19 x x 19 19 19 19 18 18 19 19
5 703 Thijmen van der Giessen 119,1 57,4 15,1 14 14 x x 15 15 x x x x 17 17 x x 17 17 18 18 20,1 20,1 18 18
6 601 Thomas den Butter 108 68,5 11,1 15 15 x x 17 17 15 15 17 17 x x 15 15 x x 14 14 x x 15 15
7 407 Zhara Möllers 91 85,5 17 x x 14 14 x x 17 17 DNF 0 15 15 16 16 15 15 x x x x 14 14
8 602 Julia Groeneveld 86 90,5 5 18 18 17 17 x x x x 19 19 16 16 x x x x 16 16 x x x x
9 605 Carlijn Mol 48 128,5 38 x x x x 16 16 16 16 x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x 16 16
10 508 Roxanne Takken 39,1 137,4 8,9 x x x x x x 19 19 x x x x 20,1 20,1 x x x x x x x x
11 801 Casper Hollaar 32 144,5 7,1 17 17 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 702 Ingmar van den Bosch 31 145,5 1 13 13 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 706 Friso de Wildt 20,1 156,4 10,9 x x 20,1 20,1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 506 Esther Mensen 15 161,5 5,1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x
15 410 Olivier Westerveld 13 163,5 2 x x 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
9-5-2019 WV Avanti-jeugd - Voorjaarscompetitie 1
23-5-2019 WV Avanti-jeugd - Voorjaarscompetitie 2
13-6-2019 WV Avanti-jeugd - voorjaarscompetitie 3
20-6-2019 WV Avanti-jeugd - voorjaarscompetitie 4
27-6-2019 WV Avanti-jeugd - zomercompetitie
4-7-2019 WV Avanti-jeugd - zomercompetitie
11-7-2019 WV Avanti-jeugd - zomercompetitie
5-9-2019 WV Avanti-jeugd - donderdagavondcomp.
12-9-2019 WV Avanti-jeugd zomercompetitiie
19-9-2019 WV Avanti-jeugd - donderdagavondcomp
26-9-2019 WV Avanti-jeugd - donderdagavondcomp.