Taupo Winter Series 2009 - Novice
Season: 2009
26/04/2009 24/05/2009 28/06/2009 26/07/2009 30/08/2009
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 145 Alex Limerick 312 0 0 25 22 25 72 15 25 25 65 25 25 x 50 25 25 25 75 0 25 25 50
2 60 Chris Hunt 298 14 14 16 25 22 63 25 22 22 69 20 20 x 40 22 22 22 66 16 22 22 60
3 246 Kane Hansard 259 53 39 20 18 18 56 14 18 20 52 13 16 x 29 20 20 20 60 22 20 20 62
4 430 Katrina Lee 257 55 2 22 20 20 62 20 20 14 54 16 12 x 28 18 18 18 54 25 16 18 59
5 148 James Ogle 215 97 42 14 13 15 42 12 15 18 45 14 14 x 28 15 16 16 47 20 18 15 53
6 126 Wayne Butcher 191 121 24 0 14 13 27 16 13 15 44 12 13 x 25 16 15 15 46 18 15 16 49
7 173 O Peake 129 183 62 18 15 16 49 18 16 16 50 15 15 x 30 x x x x x x x x
8 371 Rachel Sax 72 240 57 15 16 14 45 13 14 x 27 x x x x x x x x x x x x
9 157 Matthew Fox 44 268 28 x x x x x x x x 22 22 x 44 x x x x x x x x
10 666 Jimmy Hardwidge 36 276 8 x x x x x x x x 18 18 x 36 x x x x x x x x
11 92 Thomas Hornblow 22 290 14 x x x x 22 x x 22 x x x x x x x x x x x x
12 151 Grant Gibberd 0 312 22 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x 0
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
26/04/2009 Taupo Winter Series 2009 - Round 1
24/05/2009 Taupo Winter Series 2009 - Round 2
28/06/2009 Taupo Winter Series 2009 - Round 3
26/07/2009 Taupo Winter Series 2009 - Round 4
30/08/2009 Taupo Winter Series 2009 - Round 5