Senior Super Sportsman
Season: 2009
4/25/2009 4/25/2009 4/25/2009 4/25/2009 5/9/2009 5/9/2009 5/9/2009 5/9/2009 5/30/2009 5/30/2009 5/30/2009 5/30/2009 6/20/2009 6/20/2009 6/20/2009 6/20/2009 7/26/2009 7/26/2009 7/26/2009 7/26/2009 8/29/2009 8/29/2009 8/29/2009 8/29/2009 9/19/2009 9/19/2009 9/19/2009 9/19/2009 10/18/2009 10/18/2009 10/18/2009 10/18/2009 11/8/2009 11/8/2009 11/8/2009 11/8/2009
Pos No. Name Total Diff Gap Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
1 44X David Chong 1985 0 0 10 50 50 200 10 25 50 200 10 45 50 175 0 40 45 200 0 45 45 175 x x x x 10 50 45 175 x x x x 0 40 40 200
2 27X John Dobecki 1510 475 475 0 20 35 140 0 40 0 175 0 35 35 140 0 30 35 175 10 10 15 120 0 40 45 175 0 40 40 155 x x x x x x x x
3 5X Kyle Littleton 1315 670 195 x x x x 0 0 40 155 0 0 30 155 0 35 30 155 0 35 0 155 0 35 40 155 0 45 50 200 x x x x x x x x
4 9X Kellen Guthrie 1175 810 140 x x x x x x x x 0 50 45 200 10 50 50 130 0 40 40 140 x x x x x x x x 10 50 50 200 10 50 50 0
5 8N Milt Shadoan 715 1270 460 0 25 25 130 0 35 35 140 0 0 0 0 0 20 25 140 0 20 30 90 x x x x x x x x x x x x x x x x
6 2 Matt Hubbard 610 1375 105 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 50 50 200 10 50 50 200 x x x x x x x x x x x x
7 56X Randy Stammen 590 1395 20 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 25 25 100 0 45 35 140 x x x x x x x x 0 35 30 155
8 7X Cameron Henlin 505 1480 85 0 45 20 175 0 30 45 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 15 20 110 x x x x x x x x x x x x x x x x
9 5 Chris Raymond 325 1660 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 40 40 155 0 45 45 0
10 16X Kenneth Berchtold 285 1700 40 x x x x 0 45 30 0 0 40 40 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 3 Scott Kuntze 265 1720 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 45 45 175 x x x x
12 40 Travis Coyle 240 1745 25 0 40 45 155 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 7 Cameron Henlin 240 1745 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 30 35 175
14 12 Doug Robertson 205 1780 35 x x x x x x x x x x x x x 45 40 120 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 33 Don Howard 195 1790 10 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 30 35 130 x x x x x x x x x x x x x x x x
16 18X Joseph Yee 185 1800 10 0 35 40 110 x x x x 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 23X Tim Mahoney 180 1805 5 0 30 30 120 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 23 Jeff Shadoan 50 1935 130 x x x x 0 50 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
4/25/2009 SDKA-PKC
4/25/2009 SDKA-PKC
4/25/2009 SDKA-PKC
4/25/2009 SDKA-PKC
5/9/2009 Qualcomm NE
5/9/2009 Qualcomm NE
5/9/2009 Qualcomm NE
5/9/2009 Qualcomm NE
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
6/20/2009 Qualcomm West #4
6/20/2009 Qualcomm West #4
6/20/2009 Qualcomm West #4
6/20/2009 Qualcomm West #4
7/26/2009 Qualcomm SE B1
7/26/2009 Qualcomm SE B1
7/26/2009 Qualcomm SE B1
7/26/2009 Qualcomm SE B1
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
11/8/2009 Qualcomm NE
11/8/2009 Qualcomm NE
11/8/2009 Qualcomm NE
11/8/2009 Qualcomm NE