2. Mini
Season: 2009
April 25 May 23 May 23 May 23 May 23 May 23 Jun 6 Jun 6 Jun 6 Jun 6 Jun 6 jun 13 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jul 4 Jul 4 Jul 4 Jul 4 Jul 4 July 18 July 18 July 18 July 18 Jul 18 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug 29 Aug 29 Aug 29 Aug 29 Aug 29 Sep 12 Sep 12 Sep 12 Sep 12 Sep 12 Sep 19 Sep 19 Sep 19 Sep 19 Sep 19 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3
Pos No. Name Total Diff Gap R1 Total TT Total H Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total H Total MN Total R1 Total R1 Total R1 Total TT Total H Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total H Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total H Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total H Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total H Total M Total R1 Total R1 Total TT Total H Total M Total R1 Total R1 Total TT Total M Total R1 Total R1 Total H Total TT Total H Total M Total R1 Total R1 Total
1 88 David Boyce 1906 0 0 218 218 97 97 16 16 50 50 x x 2 2 91 91 16 16 41 41 x x x x 200 200 88 88 12 12 47 47 x x x x 91 91 14 14 41 41 x x x x 91 91 10 10 47 47 x x x x 94 94 14 14 38 38 x x x x 100 100 14 14 50 50 x x 4 4 91 91 12 12 44 44 x x x x 97 97 x x x x x x 10 10 100 100 12 12 44 44 4 4 6 6
2 51 Billy Beasley 1901 5 5 218 218 94 94 14 14 47 47 x x x x 100 100 14 14 50 50 2 2 6 6 200 200 94 94 10 10 DQ 0 x x x x 97 97 12 12 50 50 x x 4 4 88 88 16 16 38 38 x x x x 97 97 10 10 47 47 x x 4 4 94 94 16 16 44 44 x x x x 85 85 10 10 35 35 x x x x 85 85 41 41 x x x x 18 18 94 94 14 14 47 47 2 2 4 4
3 5 Ben Denis 1833 73 68 197 197 100 100 18 18 41 41 4 4 x x x x x x x x x x x x 200 200 100 100 14 14 44 44 4 4 4 4 100 100 16 16 44 44 4 4 2 2 100 100 18 18 50 50 8 8 8 8 91 91 16 16 50 50 x x 2 2 97 97 18 18 47 47 2 2 x x 94 94 x x 38 38 x x x x 91 91 44 44 x x x x 14 14 85 85 18 18 50 50 x x x x
4 50 Norm Hillert 1572 334 261 193 193 91 91 12 12 44 44 x x 2 2 97 97 12 12 47 47 x x 2 2 200 200 91 91 18 18 DQ 0 2 2 x x x x x x x x x x x x 97 97 12 12 35 35 x x x x 88 88 18 18 44 44 x x x x x x x x x x x x x x 88 88 16 16 41 41 x x x x 94 94 47 47 4 4 4 4 16 16 97 97 16 16 38 38 6 6 x x
5 24 Randy Joyes 1056 850 516 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 97 97 16 16 50 50 4 4 6 6 94 94 18 18 47 47 2 2 x x 94 94 14 14 41 41 x x x x 100 100 12 12 41 41 2 2 2 2 x x x x x x x x x x 97 97 14 14 47 47 2 2 6 6 100 100 x x x x x x 8 8 91 91 10 10 41 41 x x x x
6 38 Tyler Thomas 283 1623 773 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 88 88 50 50 x x 2 2 12 12 88 88 8 8 35 35 x x x x
7 25 Ryan Medynski 186 1720 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100 100 18 18 50 50 8 8 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 19 Keith Tourand 58 1848 128 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 44 44 x x 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
April 25 Opening Day
May 23 Time Trials
May 23 Heat
May 23 Main
May 23 Heat Passing Points
May 23 Main Passing Points
Jun 6 Time Trials
Jun 6 Heat
Jun 6 Main
Jun 6 Heat PP
Jun 6 Main PP
jun 13 Special Bonus
Jun 20 Time Trials
Jun 20 Heat
Jun 20 Main
Jun 20 Heat PP
Jun 20 Main PP
Jul 4 Kal Tire Day TT
Jul 4 Kal Tire Day Heat
Jul 4 Kal Tire Day Main
Jul 4 Heat PP
Jul 4 Main PP
July 18 Time Trials
July 18 Heat
July 18 Main
July 18 Heat PP
Jul 18 Main PP
Aug 8 Time trials
Aug 8 Heat
Aug 8 Main
Aug 8 Heat PP
Aug 8 Main PP
Aug 29 Time Trials
Aug 29 Heat
Aug 29 Main
Aug 29 Heat PP
Aug 29 Main PP
Sep 12 Time Trials
Sep 12 heat
Sep 12 Main
Sep 12 Heat PP
Sep 12 Main PP
Sep 19 Time Trials
Sep 19 Main
Sep 19 Heat PP
Sep 19 Main PP
Sep 19 Heat
Oct 3 Time Trials
Oct 3 Heat
Oct 3 Main
Oct 3 Heat PP
Oct 3 Main PP