NKA Super Series TaG Red Light
Season: 2009
8/02/2009 8/02/2009 8/02/2009 8/02/2009 8/03/2009 8/03/2009 8/03/2009 8/03/2009 4/04/2009 4/04/2009 4/04/2009 16/05/2009 13/06/2009 9/08/2009
Pos No. Name Total Diff Gap He Total He Total He Total Fi Total fi Total He Total he Total he Total He Total He Total Fi Total R1 R2 R3 R4 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 R4 Total
1 3 Grant Gaffa 514 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 23 25 25 21 21 23 23 9 9 42 42 DQ 15 17 19 51 30 31 34 95 25 25 25 25 100
2 66 Enzo Mendicino 385 129 129 23 23 21 21 23 23 23 23 7 7 25 25 23 23 25 25 x x x x x x 21 23 21 5 70 28 28 28 84 21 17 DQ 23 61
3 32 Daniel Coe 351 163 34 15 15 19 19 17 17 19 19 23 23 15 15 15 15 17 17 21 21 23 23 46 46 25 19 5 5 54 6 23 26 55 5 7 x x 12
4 79 Chad Horsley 328 186 23 9 9 17 17 15 15 15 15 5 5 13 13 13 13 13 13 7 7 7 7 38 38 13 11 13 7 44 14 17 15 46 23 23 19 21 86
5 848 Andrew Worner 261 253 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 25 23 25 96 33 33 31 97 7 21 23 17 68
6 06 Nic Perre 203 311 58 21 21 23 23 x x 13 13 19 19 21 21 19 19 23 23 x x x x x x 19 21 19 5 64 x x x x x x x x x
7 02 Dom Perre 196 318 7 19 19 7 7 21 21 17 17 9 9 19 19 21 21 19 19 x x x x x x 15 13 15 21 64 x x x x x x x x x
8 18 Daniel Rando 183 331 13 x x x x x x x x 11 11 11 11 5 5 9 9 17 17 15 15 34 34 x x x x x 22 15 10 47 11 9 7 7 34
9 90 Steve Barons 178 336 5 x x x x x x x x 15 15 7 7 7 7 7 7 13 13 11 11 26 26 DQ 7 11 15 33 9 7 7 23 5 11 11 9 36
10 86 Cem Yucel 167 347 11 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 19 19 DQ 0 11 5 5 13 34 17 25 23 65 17 x 17 x 34
11 91 Toby Barons 160 354 7 x x x x x x x x 21 21 9 9 x x 15 15 9 9 13 13 30 30 0 5 5 9 19 x x x x 13 5 13 13 44
12 4 Mick Brown 152 362 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 9 9 17 42 20 20 20 60 5 15 15 15 50
13 23 Brad Coe 126 388 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 17 25 23 82 25 7 12 44 x x x x x
14 88 Jay Shingles 118 396 8 17 17 9 9 19 19 21 21 5 5 5 5 11 11 5 5 5 5 21 21 x x x x x x x x x x x x x x x x
15 93 Martin Villari 102 412 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 5 5 5 24 x x x x 19 19 21 19 78
16 28 Ben Obrien 100 414 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 25 25 50 50 x x x x x x x x x x x x x x
17 00 Lucio Mauriello 62 452 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 18 42 15 5 x x 20
18 17 Daniel Eltoft 58 456 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 17 17 22 22 x x x x x x x x x x x x x x
19 77 Joe Mauriello 52 462 6 x x x x x x x x 13 13 17 17 17 17 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 65 Bob Hey 50 464 2 13 13 15 15 11 11 x x x x x x x x x x 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 11 P Aldridge 42 472 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 13 9 11 42
22 9 Tom Hussey 42 472 0 x x x x x x x x 17 17 5 5 9 9 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 # Craig Perry 31 483 11 5 5 13 13 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 66 Peter Jolly 28 486 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 7 11 28 x x x x x x x x x
25 00 Toby Barrons 22 492 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 9 7 22 x x x x x
26 # Kasper Kowalski 22 492 0 11 11 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 10 James Kelly 20 494 2 x x x x x x x x 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 91 Brad Barows 20 494 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 7 7 20 x x x x x
29 33 Renato 20 494 0 x x x x x x x x 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 11 Chris Quinlan 15 499 5 x x x x x x x x 5 5 5 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 4 Stephen O'Keeffe 7 507 8 7 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
4/04/2009 NKA - Super Series - Round 3
4/04/2009 NKA - Super Series - Round 3
4/04/2009 NKA - Super Series - Round 3
16/05/2009 NKA - Super Series Round 4 - Wollongong
13/06/2009 NKA - Super Series Round 5 - Wakefield
9/08/2009 NKA - Super Series - Round 6 Wollonong