NKA Super Series TaG Red Heavy
Season: 2009
8/02/2009 8/02/2009 8/02/2009 8/02/2009 8/03/2009 8/03/2009 8/03/2009 8/03/2009 4/04/2009 4/04/2009 4/04/2009 16/05/2009 13/06/2009 9/08/2009
Pos No. Name Total Diff Gap He Total He Total He Total Fi Total He Total He Total He Total Fi Total He Total He Total Fi Total R1 R2 R3 R4 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 R4 Total
1 55 Adam Nassif 559 0 0 25 25 21 21 25 25 25 25 19 19 21 21 25 25 25 25 21 21 21 21 46 46 23 23 23 25 94 33 31 31 95 23 23 25 25 96
2 69 Jamie Veech 447 112 112 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 23 23 21 21 7 7 7 7 14 14 25 25 13 9 72 28 33 26 87 21 19 21 23 84
3 59 Brett Banfield 438 121 9 21 21 25 25 x x x x 25 25 25 25 7 7 5 5 25 25 25 25 50 50 17 15 17 21 70 30 28 34 92 15 17 17 19 68
4 222 Chris Steep 202 357 236 x x x x x x x x 21 21 5 5 21 21 23 23 19 19 17 17 38 38 13 7 19 19 58 x x x x x x x x x
5 444 Graham Walldod 193 366 9 x x x x x x x x 7 7 19 19 x x 9 9 23 23 23 23 42 42 19 17 21 13 70 x x x x x x x x x
6 17 Joe Mauriello 180 379 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 21 25 23 90 x x x x 25 25 23 17 90
7 27 Peter Sayer 130 429 50 x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 19 19 34 34 x x x x x 25 23 x 48 9 11 x x 20
8 46 Gareth Allen 114 445 16 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 9 9 x x x 13 15 17 45 12 15 18 45 x x x x x
9 552 David Jones 108 451 6 x x x x x x x x 17 17 15 15 11 11 19 19 11 11 13 13 22 22 x x x x x x x x x x x x x x
10 111 Mathew Stratford 108 451 0 x x x x x x x x 15 15 7 7 17 17 17 17 x x 15 15 30 30 7 x x x 7 x x x x x x x x x
11 8 Andrew Rossi 96 463 12 x x x x x x x x 9 9 5 5 9 9 11 11 13 13 11 11 18 18 x x x x x x x x x 11 9 x x 20
12 64 Michael Bartley 89 470 7 x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 17 17 x x 26 26 9 19 7 x 35 x x x x x x x x x
13 # Pawel Faber 76 483 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 21 15 21 76
14 444 Graham Waldok 75 484 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 25 28 75 x x x x x
15 156 Chris Donnelly 60 499 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 15 13 15 60
16 96 Matt Sneddon 58 501 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 19 13 58
17 7 Pawel Faber 57 502 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 20 23 57 x x x x x
18 552 Dave Jones 48 511 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 11 15 48 x x x x x x x x x
19 19 Robert Bide 48 511 0 x x x x x x x x 11 11 9 9 13 13 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 4 Steven Okeefe 45 514 3 x x x x x x x x 13 13 x x 19 19 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 313 Chris Harris 44 515 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 9 9 11 44 x x x x x x x x x
22 88 Joel Sewell 43 516 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 17 20 43 x x x x x
23 82 Ian Kelly 40 519 3 x x x x x x x x 5 5 13 13 15 15 7 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 111 Mat Stratford 36 523 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 9 10 36 x x x x x
25 156 Chris Horner 33 526 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 12 12 33 x x x x x
26 17 Adrian Gijnta 28 531 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 7 15 28 x x x x x
27 33 Adrew Rossi 27 532 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 7 x 27 x x x x x
28 88 Chris Green 23 536 4 x x x x x x x x x x 23 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 76 Brad Wyber 13 546 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x 7 13 x x x x x
30 65 Gianchrio Dicino 6 553 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x 6 x x x x x
31 24 David Lee 6 553 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x 6 x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/02/2009 NKA - Super Series Round 1 - Oran Park
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
8/03/2009 NKA - Super Series Round 2 - Wollongong
4/04/2009 NKA - Super Series - Round 3
4/04/2009 NKA - Super Series - Round 3
4/04/2009 NKA - Super Series - Round 3
16/05/2009 NKA - Super Series Round 4 - Wollongong
13/06/2009 NKA - Super Series Round 5 - Wakefield
9/08/2009 NKA - Super Series - Round 6 Wollonong