Mini Stocks
Season: 2016
5/7/2016 5/7/2016 5/7/2016 5/7/2016 5/7/2016 5/7/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/21/2016 5/21/2016 5/21/2016 5/21/2016 5/21/2016 5/21/2016 5/28/2016 5/28/2016 5/28/2016 5/28/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/25/2016 6/25/2016 6/25/2016 6/25/2016 6/25/2016 6/25/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/9/2016 7/9/2016 7/9/2016 7/9/2016 7/16/2016 7/16/2016 7/16/2016 7/16/2016 7/23/2016 7/23/2016 7/23/2016 7/23/2016 7/30/2016 7/30/2016 8/13/2016 8/13/2016 8/13/2016 8/13/2016 8/27/2016 8/27/2016
Pos No. Name Total Diff Gap Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total M1 Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total Mi Total
1 97a Kevin Allen 771 0 0 15 15 2 2 x x x x 39 39 x x 15 15 0 0 x x x x 36 36 x x 15 15 2 2 x x x x 45 45 x x 15 15 1 1 x x 45 45 14 14 1 1 x x x x 44 44 x x 15 15 3 3 x x x x 45 45 15 15 1 1 x x x x 29 29 x x 15 15 0 0 x x 39 39 15 15 0 0 x x 45 45 15 15 0 0 x x 39 39 15 15 1 1 x x 25 25 15 15 39 39 15 15 0 0 x x 45 45 14 14 37 37
2 16w Chad Wiser 723 48 48 11 11 3 3 x x x x 36 36 x x 12 12 1 1 x x x x 39 39 x x 12 12 3 3 x x x x 36 36 x x 13 13 3 3 x x 39 39 15 15 2 2 x x x x 38 38 x x 13 13 2 2 x x x x 39 39 12 12 2 2 x x x x 42 42 x x 12 12 0 0 x x 38 38 13 13 0 0 x x 32 32 13 13 0 0 x x 43 43 11 11 0 0 x x 38 38 12 12 37 37 12 12 0 0 x x 38 38 13 13 38 38
3 69f Eric Frazier 685 86 38 12 12 0 0 x x x x 32 32 x x 13 13 0 0 x x x x 43 43 x x 14 14 0 0 x x x x 39 39 x x 12 12 0 0 x x 38 38 13 13 3 3 x x x x 37 37 x x 14 14 0 0 x x x x 37 37 13 13 0 0 x x x x 37 37 x x 13 13 2 2 x x 36 36 14 14 0 0 x x 35 35 14 14 0 0 x x 27 27 13 13 0 0 x x 26 26 11 11 38 38 14 14 0 0 x x 39 39 11 11 35 35
4 99a Patrick Allen 670 101 15 11 11 0 0 x x x x 33 33 x x 14 14 0 0 x x x x 37 37 x x 13 13 1 1 x x x x 38 38 x x 14 14 2 2 x x 34 34 12 12 0 0 x x x x 39 39 x x 12 12 1 1 x x x x 38 38 11 11 0 0 x x x x 39 39 x x 11 11 1 1 x x 33 33 11 11 1 1 x x 39 39 12 12 1 1 x x 32 32 14 14 0 0 x x 27 27 13 13 31 31 13 13 0 0 x x 35 35 11 11 36 36
5 03b BJ Blair 636 135 34 11 11 x x 0 0 x x 31 31 x x 11 11 2 2 x x x x 35 35 x x 11 11 x x 3 3 x x 34 34 x x 11 11 0 0 x x 33 33 11 11 x x 3 3 x x 36 36 x x 11 11 x x 1 1 x x 34 34 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x 10 10 x x 1 1 32 32 11 11 x x 2 2 34 34 11 11 3 3 x x 35 35 11 11 3 3 x x 39 39 11 11 26 26 11 11 2 2 x x 33 33 11 11 25 25
6 14g Kevin Grubb 613 158 23 10 10 x x 0 0 x x 34 34 x x 10 10 x x x x 2 2 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 10 10 x x 0 0 30 30 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 11 11 x x 3 3 x x 33 33 10 10 x x 2 2 x x 33 33 x x 11 11 x x 3 3 35 35 11 11 0 0 x x 33 33 11 11 x x 3 3 38 38 11 11 2 2 x x 30 30 11 11 29 29 10 10 x x 0 0 29 29 10 10 33 33
7 31j Craig Johnson 579 192 34 10 10 x x x x 3 3 x x 24 24 11 11 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x x x 1 1 x x 24 24 10 10 x x 1 1 27 27 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 11 11 x x 0 0 x x 32 32 11 11 x x 0 0 x x 34 34 x x 10 10 x x 2 2 34 34 10 10 x x 1 1 38 38 11 11 0 0 x x 26 26 11 11 x x 0 0 33 33 10 10 32 32 11 11 x x 3 3 30 30 11 11 34 34
8 13m Kris Miller 562 209 17 10 10 x x x x 0 0 x x 21 21 10 10 x x x x 1 1 28 28 x x 10 10 x x x x 3 3 x x 21 21 10 10 x x 3 3 31 31 10 10 x x x x 3 3 34 34 x x 10 10 x x x x 0 0 31 31 10 10 x x x x 1 1 31 31 x x 10 10 x x 0 0 29 29 10 10 x x 0 0 28 28 10 10 x x 2 2 34 34 10 10 x x 0 0 35 35 10 10 36 36 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 25 25
9 30w Dustin Williams 552 219 10 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x 10 10 x x 1 1 x x 35 35 x x 11 11 0 0 x x 37 37 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 11 11 0 0 x x x x 38 38 x x 10 10 x x DNS 0 DNS 0 11 11 0 0 x x 30 30 11 11 0 0 x x 25 25 11 11 0 0 x x 34 34 11 11 33 33 11 11 1 1 x x 28 28 10 10 28 28
10 48s Chase Stephenson 481 290 71 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 30 30 x x 11 11 x x 0 0 32 32 11 11 x x 0 0 x x 32 32 x x 10 10 x x x x 0 0 29 29 10 10 x x x x 3 3 x x 22 22 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 x x 0 0 DNS 0 10 10 x x 0 0 28 28 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 25 25 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 25 25
11 11s Dan Spratt 474 297 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 2 2 x x 32 32 x x 10 10 x x 0 0 25 25 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 11 11 x x 0 0 x x 35 35 x x 11 11 0 0 x x 30 30 11 11 0 0 x x 31 31 11 11 0 0 x x 37 37 11 11 0 0 x x 37 37 11 11 35 35 11 11 0 0 x x 34 34 11 11 32 32
12 33m Darin Miller 461 310 13 10 10 x x x x 2 2 x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x 23 23 10 10 x x x x 2 2 x x 23 23 10 10 x x 2 2 26 26 10 10 x x x x 0 0 x x 22 22 10 10 x x x x 0 0 30 30 10 10 x x x x 0 0 x x 21 21 10 10 x x 0 0 26 26 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 x x 0 0 25 25 x x x x x x x x 10 10 28 28 10 10 x x 0 0 26 26 10 10 31 31
13 51f Dennis Frazier 407 364 54 10 10 x x 2 2 x x 37 37 x x 11 11 x x 3 3 x x 38 38 x x 11 11 0 0 x x x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 2 2 x x 35 35 10 10 x x 3 3 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 32 32 10 10 34 34 10 10 x x 0 0 36 36 10 10 30 30
14 50g Fred Garret 377 394 30 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 21 21 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 x x x x 0 0 29 29 x x 10 10 x x x x DNS 0 27 27 10 10 x x x x 0 0 x x 24 24 x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 27 27 10 10 x x 0 0 30 30 10 10 x x 0 0 28 28 10 10 27 27 10 10 x x DNS 0 DNS 0 10 10 26 26
15 96m Ryan McKinney 339 432 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 21 21 x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 2 2 x x 20 20 x x x x 0 0 27 27 10 10 x x 0 0 29 29 11 11 x x 1 1 31 31 10 10 x x 2 2 36 36 10 10 30 30 10 10 x x 2 2 32 32 10 10 25 25
16 12h Mike Hunsberger 311 460 28 10 10 x x 3 3 x x 27 27 x x 10 10 x x 1 1 x x 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x 35 35 x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 25 25 x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 33 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 27 27
17 34h Mark Hughes 275 496 36 11 11 0 0 x x x x 25 25 x x 11 11 x x 2 2 x x 30 30 x x 11 11 0 0 x x x x 28 28 x x 11 11 0 0 x x 35 35 11 11 0 0 x x x x 25 25 x x 11 11 0 0 x x x x 25 25 10 10 x x 1 1 x x 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 22s Kyle Sexton 267 504 8 10 10 x x x x 1 1 x x 17 17 10 10 x x x x 0 0 x x DNS 0 10 10 x x x x 0 0 x x DNS 0 10 10 x x 0 0 29 29 10 10 x x x x 2 2 x x 23 23 10 10 x x x x 3 3 26 26 10 10 x x x x 0 0 x x 23 23 10 10 x x 0 0 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 27 27 x x x x
19 9a Jim Anglemeyer 262 509 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 3 3 x x 36 36 10 10 2 2 x x 36 36 12 12 0 0 x x 42 42 14 14 44 44 x x x x x x x x 12 12 39 39
20 27m Michael Mast 219 552 43 14 14 0 0 x x x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 3 3 x x x x 26 26 x x 14 14 0 0 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 45 45
21 1z Aaron Zimmerman 208 563 11 10 10 x x 1 1 x x 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x 34 34 x x 11 11 x x 0 0 x x 29 29 x x 11 11 0 0 x x 36 36 11 11 x x 2 2 x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 4s Bradley Sutterby 192 579 16 11 11 0 0 x x x x 30 30 x x 11 11 0 0 x x x x 33 33 x x 11 11 0 0 x x x x 37 37 x x 10 10 x x 0 0 DNS 0 11 11 0 0 x x x x 28 28 x x 10 10 x x x x 0 0 DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 05r Nick Richter 188 583 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 x x 24 24 10 10 x x x x 2 2 28 28 10 10 x x x x 0 0 30 30 x x 10 10 x x 0 0 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 78d John Dickson 178 593 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x 31 31 11 11 2 2 x x 37 37 10 10 x x x x 25 25 10 10 x x 1 1 29 29 11 11 DNS 0 x x x x x x x x x x x x
25 89t Billy Terry 165 606 13 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 22 22 10 10 x x x x 0 0 x x 22 22 10 10 x x 0 0 25 25 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 4f Howie Fissett 132 639 33 11 11 x x 0 0 x x 35 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x x x x x x x x x x x 11 11 3 3 x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 98j John Jager 129 642 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 x x DNS 0 DNS 0 10 10 DNS 0 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 29 29
28 23h Billy Hurst 126 645 3 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 11 11 3 3 x x x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x 31 31 x x x x
29 06a Rick Arriola 126 645 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 DNS 0 10 10 x x 0 0 26 26 10 10 x x 0 0 29 29 10 10 x x 0 0 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x
30 39y Dennis Yoder 117 654 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 31 31 x x 11 11 x x 0 0 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 16b Bobby Blount 94 677 23 13 13 1 1 x x x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 3l Ron Laughman 70 701 24 10 10 x x x x 0 0 x x 23 23 10 10 x x x x 3 3 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 410t James Terry 65 706 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x DNS 0 x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x DNS 0 x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 DNS 0 10 10 x x 0 0 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 12c Marcus Carlson 51 720 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 3 3 x x 37 37 x x x x
35 14t Allen Tink 48 723 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 06g Kurt Grubb 45 726 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 DNS 0 10 10 x x 0 0 25 25 x x x x
37 7l Kyle Lasley 42 729 3 10 10 x x x x 0 0 x x 22 22 10 10 x x 0 0 x x DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 29m Phillip Moore 29 742 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
39 71g Joe Grevenstuk 25 746 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 37d Josh Dunnuck 10 761 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/7/2016 Denny Nyari Memorial
5/7/2016 Denny Nyari Memorial
5/7/2016 Denny Nyari Memorial
5/7/2016 Denny Nyari Memorial
5/7/2016 Denny Nyari Memorial
5/7/2016 Denny Nyari Memorial
5/14/2016 Full Program
5/14/2016 Full Program
5/14/2016 Full Program
5/14/2016 Full Program
5/14/2016 Full Program
5/14/2016 Full Program
5/21/2016 Full Program
5/21/2016 Full Program
5/21/2016 Full Program
5/21/2016 Full Program
5/21/2016 Full Program
5/21/2016 Full Program
5/28/2016 Memorial Night @ the Track
5/28/2016 Memorial Night @ the Track
5/28/2016 Memorial Night @ the Track
5/28/2016 Memorial Night @ the Track
6/11/2016 Old Timer's Night
6/11/2016 Old Timer's Night
6/11/2016 Old Timer's Night
6/11/2016 Old Timer's Night
6/11/2016 Old Timer's Night
6/11/2016 Old Timer's Night
6/17/2016 Fathers' Day Tribute 75
6/17/2016 Fathers' Day Tribute 75
6/17/2016 Fathers' Day Tribute 75
6/17/2016 Fathers' Day Tribute 75
6/17/2016 Fathers' Day Tribute 75
6/25/2016 Mid-Season Championships
6/25/2016 Mid-Season Championships
6/25/2016 Mid-Season Championships
6/25/2016 Mid-Season Championships
6/25/2016 Mid-Season Championships
6/25/2016 Mid-Season Championships
7/1/2016 Firefighter Twin 50's
7/1/2016 Firefighter Twin 50's
7/1/2016 Firefighter Twin 50's
7/1/2016 Firefighter Twin 50's
7/9/2016 Jim Blount Memorial
7/9/2016 Jim Blount Memorial
7/9/2016 Jim Blount Memorial
7/9/2016 Jim Blount Memorial
7/16/2016 Race to the Chase
7/16/2016 Race to the Chase
7/16/2016 Race to the Chase
7/16/2016 Race to the Chase
7/23/2016 Pat Riley Memorial
7/23/2016 Pat Riley Memorial
7/23/2016 Pat Riley Memorial
7/23/2016 Pat Riley Memorial
7/30/2016 Fan Appreciation Night
7/30/2016 Fan Appreciation Night
8/13/2016 Flagger Boy 50
8/13/2016 Flagger Boy 50
8/13/2016 Flagger Boy 50
8/13/2016 Flagger Boy 50
8/27/2016 Season Championships
8/27/2016 Season Championships