Detroit Iron Series
Season: 2008
8/3/2008 8/3/2008 8/3/2008 8/3/2008 8/17/2008 8/17/2008 8/17/2008 8/17/2008 8/30/2008 8/30/2008 8/30/2008 8/30/2008 8/31/2008 8/31/2008 8/31/2008 8/31/2008 9/7/2008 9/7/2008 9/7/2008 9/7/2008 9/7/2008
Pos No. Name Total Diff Gap Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Ap Total
1 31 Jason Johns 579 0 0 x x x x 18 18 92 92 14 14 x x x x 105 105 14 14 x x x x 105 105 20 20 x x x x 105 105 x x x x 16 16 x x 90 90
2 17 Jackson Humanic 511 68 68 x x 20 20 x x 105 105 20 20 x x x x 92 92 x x 20 20 x x 66 66 x x 18 18 x x 90 90 x x 16 16 x x x x 64 64
3 35 H Chris Haines 508 71 3 x x 18 18 x x 88 88 x x 18 18 x x 86 86 10 10 x x x x 86 86 x x x x 16 16 88 88 x x x x x x 18 18 80 80
4 888 Jason Reagle 504 75 4 20 20 x x x x 90 90 x x 14 14 x x 96 96 x x x x 18 18 92 92 x x x x 14 14 80 80 x x x x 20 20 x x 60 60
5 5 Bobby Sutley 500 79 4 x x 14 14 x x 84 84 x x 20 20 x x 90 90 x x x x 20 20 88 88 x x x x 20 20 78 78 x x 18 18 x x x x 68 68
6 7 W Bobby Whitling 486 93 14 x x x x 20 20 80 80 x x x x 20 20 62 62 x x 18 18 x x 96 96 16 16 x x x x 92 92 x x 20 20 x x x x 62 62
7 1 R Rod Laskey 470 109 16 16 16 x x x x 82 82 4 4 x x x x 84 84 x x 6 6 x x 61 61 x x 14 14 x x 86 86 x x x x x x 20 20 97 97
8 o2 Dave Ferringer 469 110 1 x x x x 14 14 101 101 x x x x 18 18 78 78 x x 12 12 x x 76 76 x x 10 10 x x 60 60 x x x x 14 14 x x 86 86
9 54 Matt Thomas 464 115 5 8 8 x x x x 78 78 18 18 x x x x 74 74 x x 8 8 x x 64 64 18 18 x x x x 96 96 x x x x 12 12 x x 88 88
10 27 Z Gerry Bruce 454 125 10 6 6 x x x x 67 67 x x x x 16 16 88 88 x x 16 16 x x 82 82 x x x x 18 18 84 84 16 16 x x x x x x 61 61
11 11 T Randy Wyant 427 152 27 x x x x 16 16 74 74 6 6 x x x x 76 76 12 12 x x x x 63 63 x x 12 12 x x 76 76 x x 10 10 x x x x 82 82
12 2 W Terry Wheeler 425 154 2 18 18 x x x x 62 62 x x 16 16 x x 65 65 x x 10 10 x x 80 80 x x 16 16 x x 60 60 x x 14 14 x x x x 84 84
13 75 C Denny Crawford 411 168 14 x x x x 10 10 60 60 x x 10 10 x x 82 82 x x x x 16 16 72 72 4 4 x x x x 61 61 x x x x 18 18 x x 78 78
14 43 M Bill Exley 401 178 10 10 10 x x x x 65 65 x x x x 12 12 72 72 8 8 x x x x 60 60 14 14 x x x x 82 82 x x 12 12 x x x x 66 66
15 44 S Bob Sloss 382 197 19 x x 6 6 x x 76 76 16 16 x x x x 80 80 x x x x 6 6 78 78 x x 2 2 x x 72 72 6 6 x x x x x x 40 40
16 84 Josh Seippel 374 205 8 x x 12 12 x x 72 72 x x x x 14 14 64 64 16 16 x x x x 60 60 x x x x 2 2 60 60 x x x x x x 14 14 60 60
17 8 C Russ Coyne 368 211 6 12 12 x x x x 68 68 x x 8 8 x x 70 70 18 18 x x x x 60 60 x x 4 4 x x 60 60 x x x x 8 8 x x 60 60
18 43 K Jim Keith 359 220 9 x x 16 16 x x 70 70 x x 6 6 x x 66 66 4 4 x x x x 60 60 6 6 x x x x 63 63 8 8 x x x x x x 60 60
19 11 V Ray Virgile 334 245 25 4 4 x x x x 61 61 x x x x 8 8 67 67 2 2 x x x x 60 60 x x 6 6 x x 60 60 x x 6 6 x x x x 60 60
20 95 Don Kramer 306 273 28 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 90 90 x x 20 20 x x 62 62 18 18 x x x x x x 96 96
21 135 Jamie Brown 303 276 3 x x x x x x x x 12 12 x x x x 68 68 x x x x 12 12 67 67 x x x x 8 8 66 66 x x x x 10 10 x x 60 60
22 44 Jason Stanke 298 281 5 x x x x x x x x x x 12 12 x x 61 61 x x x x 8 8 62 62 x x x x 12 12 70 70 10 10 x x x x x x 63 63
23 16 Les Myers 293 286 5 x x 8 8 x x 63 63 x x x x x x x x x x 4 4 x x 74 74 x x x x 4 4 65 65 x x 8 8 x x x x 67 67
24 965 Andy Buckley 287 292 6 14 14 x x x x 91 91 x x x x x x x x x x 14 14 x x 84 84 10 10 x x x x 74 74 x x x x x x x x x x
25 187 Alan MacQuarrie 287 292 0 x x x x 8 8 60 60 x x x x 10 10 63 63 6 6 x x x x 65 65 8 8 x x x x 67 67 x x x x x x x x x x
26 61 M Charlie McMillen 166 413 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 60 60 0 0 x x x x 40 40 x x x x 6 6 x x 60 60
27 380 Pat Hanley 162 417 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 68 68 12 12 x x x x 68 68 x x x x x x x x x x
28 17 B Darrell Bossard 152 427 10 x x x x 12 12 64 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 60 60
29 2 Stan Woomer 152 427 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 70 70 x x 8 8 x x 64 64 x x x x x x x x x x
30 11 R Ronnie Davis 132 447 20 x x x x 6 6 60 60 x x x x 6 6 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 57 Arthur Edwards 126 453 6 x x 10 10 x x 66 66 10 10 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 55 Kevin Carson 126 453 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 60 60 x x x x 6 6 60 60 x x x x x x x x x x
33 70 B Alan Dellinger 125 454 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x 105 105
34 45 Pat Weldon 90 489 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 x x x x x x 76 76
35 28 Y Terry Young 86 493 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 74 74
36 22 X Larry Root 80 499 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 72 72
37 12 Curtis J Bish 76 503 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 70 70
38 9 Vincent Kamicker 75 504 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 65 65
39 125 Stacie White 72 507 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x x x 60 60
40 15 K Matt Keith 70 509 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 60 60 x x x x x x x x x x
41 47 X Rusty Kellog 48 531 22 x x x x x x x x 8 8 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
8/3/2008 Heat Race #1
8/3/2008 Heat Race #2
8/3/2008 Heat Race #3
8/3/2008 Feature Race
8/17/2008 Heat Race #1
8/17/2008 Heat Race #2
8/17/2008 Heat Race #3
8/17/2008 Feature Race
8/30/2008 Oil Region Classic Heat #1
8/30/2008 Oil Region Classic Heat #2
8/30/2008 Oil Region Classic Heat #3
8/30/2008 Oil Region Classic Feature
8/31/2008 Oil Region Classic Heat #1
8/31/2008 Oil Region Classic Heat #2
8/31/2008 Oil Region Classic Heat #3
8/31/2008 Oil Region Classic Feature
9/7/2008 Applefest 100
9/7/2008 Applefest 100
9/7/2008 Applefest 100
9/7/2008 Applefest 100
9/7/2008 Applefest 100