Sport Super Stock 600 Weekend
Season: 2016
1/23/2016 1/24/2016 1/30/2016 2/27/2016 3/12/2016
Pos No. Name Total Diff Gap H1 H2 Total H2 H2 H2 Total R1 H2 H1 R4 R5 H2 Total H1 R2 H2 R4 H2 Total H2 H1 H2 Total
1 8x Ryan Dupont 158 0 0 x 10 10 7 x 25 32 x 9 8 x x 18 35 9 x 10 x 22 41 8 7 25 40
2 33 Bruce Gaspardi Jr 147 11 11 x 7 7 9 x 22 31 8 x x x 8 22 38 7 x 6 x 25 38 10 3 20 33
3 55 Jared Gessner 144 14 3 x 8 8 x 9 15 24 x 8 x x 7 20 35 8 x 8 x 20 36 9 10 22 41
4 353 Michael Newman 130 28 14 8 x 8 x 10 18 28 x 10 10 x x 12 32 10 x 9 x 15 34 6 6 16 28
5 45 Nathan Bourassa 99 59 31 9 x 9 10 x 16 26 10 x x x 9 16 35 x x x x x x 5 9 15 29
6 857 Nicholas Zielenski 89 69 10 x 9 9 x 8 14 22 x 7 x x 10 15 32 x x x x x x 7 5 14 26
7 110 Nicholas Edwards 81 77 8 10 x 10 8 x 20 28 9 x 9 x x 25 43 x x x x x x x x x x
8 07 Cote Hadlock 56 102 25 x x x x x x x x 6 x x 6 11 23 x 10 x 10 13 33 x x x x
9 756 Brandon Lemaire 56 102 0 6 x 6 x 7 x 7 6 x x 8 x x 14 x 8 7 x 14 29 x x x x
10 101 Dylan Holmes 42 116 14 7 x 7 x 6 x 6 x x x x x x x 4 x x 9 16 29 x x x x
11 124 Justin Kretzler 33 125 9 x x x x x x x x x x x x x x x 7 x 8 18 33 x x x x
12 237 Joe Pelletier 27 131 6 x x x x x x x 7 x 6 x x 14 27 x x x x x x x x x x
13 315 Tucker Kierstead 26 132 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 18 26
14 321x Sam Bouchard 25 133 1 x x x x x x x x 5 x 10 x 10 25 x x x x x x x x x x
15 3 Bradley Tatro 25 133 0 x x x x x x x 5 x 7 x x 13 25 x x x x x x x x x x
16 85 Casey Savage 10 148 15 x x x x x x x x x 5 x x x 5 5 x x x x 5 x x x x
17 079 Michael Simon 9 149 1 x x x x x x x x x x x x x x x 9 x x x 9 x x x x
18 630 Chris Sima 9 149 0 x x x x x x x x x x 9 x x 9 x x x x x x x x x x
19 415 Robert Simon 6 152 3 x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x 6 x x x x
20 367 Spencer Rooney 5 153 1 x x x x x x x x x x x 5 x 5 x x x x x x x x x x
21 194 4 154 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 x 4
22 411 Derrick Fortier 2 156 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x 2
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
1/23/2016 Plattsburgh, NY Saturday
1/24/2016 Plattsburgh, NY Sunday
1/30/2016 Bangor, ME
2/27/2016 Bennington, VT
3/12/2016 Pittston Farms