GOLD
Season: 2008
3/22/2008 3/29/2008 4/19/2008 4/26/2008 5/10/2008 6/14/2008 7/26/2008 8/9/2008 8/30/2008 9/13/2008 9/27/2008 10/11/2008 10/25/2008 11/1/2008 11/8/2008
Pos No. Name Total Drop Diff Gap fe Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total F Total
1 17 BLAISE HETZNECKER 2304 0 0 0 180 180 175 175 175 175 180 180 180 180 180 180 169 169 180 180 175 175 180 180 175 175 180 180 175 175 x x x x
2 16 DENICA HETZNECKER 2258 162 46 46 162 162 167 167 172 172 169 169 175 175 172 172 172 172 172 172 172 172 175 175 180 180 172 172 180 180 180 180 x x
3 73 SARAH ANN LAWRENCE 2079 0 225 179 175 175 172 172 180 180 175 175 x x 175 175 x x 175 175 169 169 172 172 167 167 175 175 169 169 175 175 x x
4 11 WADE LEAR 1849 0 455 230 167 167 x x 165 165 167 167 169 169 169 169 165 165 167 167 167 167 169 169 172 172 DQ 0 172 172 x x x x
5 32 BILLY WILSON 1180 0 1124 669 169 169 169 169 169 169 165 165 172 172 167 167 x x 169 169 x x x x x x x x x x x x x x
6 0 DALTON WALKER 660 0 1644 520 x x 165 165 167 167 x x x x x x x x x x 165 165 x x 163 163 x x x x x x x x
7 24 SARAH AICHER 506 0 1798 154 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 162 162 169 169 x x x x 175 175
8 04 L J ANDERSON 360 0 1944 146 x x 180 180 x x x x x x x x x x x x 180 180 x x x x x x x x x x x x
9 24 JASON TODD BURKE 345 0 1959 15 165 165 x x x x x x x x x x 180 180 x x x x x x x x x x x x x x x x
10 1 R.L. ANDERSON 340 0 1964 5 x x x x x x x x x x x x 175 175 x x x x x x 165 165 x x x x x x x x
11 22 TYLER KETELAAR 339 0 1965 1 172 172 x x x x x x x x x x 167 167 x x x x x x x x x x x x x x x x
12 12 JOEY HARTMAN 318 0 1986 21 x x 146 146 x x 172 172 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 25 KAILEY GODFREY 180 0 2124 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 180 180
14 8 EZRA BESKE 169 0 2135 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 169 169 x x x x x x x x
15 1 JOHN NALL 163 0 2141 6 163 163 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 96 COREY PALMER 146 0 2158 17 x x x x x x 146 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 81 BLAINE FAIRCHILD 146 0 2158 0 146 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 21 DOUGLAS WHITE 146 0 2158 0 146 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
3/22/2008 MARCH 22,2008 POINTS RACE
3/29/2008 MARCH 29,2008 2ND POINTS RACE
4/19/2008 APRIL 19,2008 3rd points race
4/26/2008 APRIL 26,2008 4TH POINTS RACE
5/10/2008 May 10,2008 5th POINTS RACE
6/14/2008 June 14,2008 6th POINTS RACE
7/26/2008 July 26, 2008
8/9/2008 Points Race August 9, 2008
8/30/2008 Points Race August 30,2008
9/13/2008 POINTS RACE SEPT. 13,2008
9/27/2008 Volusia Points Race Sept. 27,2008
10/11/2008 points race october 11
10/25/2008 VOLUSIA POINTS RACE OCTOBER 25,2008
11/1/2008 Points Race November 1,2008
11/8/2008 Final Points Race November 8,2008