Spec PRD Senior
Season: 2013
2/2/2013 2/2/2013 2/2/2013 2/2/2013 2/2/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/8/2013
Pos No. Name Total Diff Gap TA Total TA Total TA Total TA Total TA Total TA Total TA Total TA Total TA Total
1 00 Brent Adams 20 0 0 DNS 10 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 10 10 DNS 0 DNS 0 DNS 0
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/2/2013 Qualcomm West
2/2/2013 Qualcomm West
2/2/2013 Qualcomm West
2/2/2013 Qualcomm West
2/2/2013 Qualcomm West
6/8/2013 Qualcomm West - Night Race
6/8/2013 Qualcomm West - Night Race
6/8/2013 Qualcomm West - Night Race
6/8/2013 Qualcomm West - Night Race