ArenaCup 2012-13-Open
Season: 2012
2012-11-03 2012-11-17 2012-12-15 2013-01-19 2013-02-16
Pos No. Name Total Diff Gap M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total
1 380 Kevin Lindberg 196 0 0 40 40 39 39 38 38 39 39 40 40
2 283 Lukas Kahrle 191 5 5 39 39 38 38 37 37 38 38 39 39
3 384 Niklas Olsson 146 50 45 38 38 35 35 36 36 37 37 x x
4 18 Linus Nylén 80 116 66 x x x x 40 40 40 40 x x
5 372 Mikael Berg 71 125 9 37 37 34 34 x x x x x x
6 89 BARD 40 156 31 x x 40 40 x x x x x x
7 717 Johan Bender 39 157 1 x x x x 39 39 x x x x
8 15 Svante Ros'en 37 159 2 x x 37 37 x x x x x x
9 248 Marcus Jörgensen 36 160 1 x x x x x x 36 36 x x
10 646 Kristoffer Ivarsson 36 160 0 x x 36 36 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2012-11-03 ArenaCup 1
2012-11-17 ArenaCup 2
2012-12-15 ArenaCup 3
2013-01-19 Arena Cup 4
2013-02-16 ArenaCup 5