MOLD 2012 MX1 SENIORS
Season: 2012
29/04/2012 27/05/2012 15/07/2012 15/07/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 350 Aaron Williams 284 0 0 50 47 x 97 45 47 50 142 0 45 0 45 x x x x
2 16 Arwel Jones 283 1 1 43 41 x 84 43 x 33 76 45 43 35 123 x x x x
3 219 Michael James 262 22 21 27 0 x 27 26 43 45 114 39 41 41 121 x x x x
4 41 Christopher Price 240 44 22 47 50 x 97 50 50 43 143 x x x x x x x x
5 410 Jason Fox 238 46 2 41 x x 41 29 29 35 93 x x x x 37 30 37 104
6 10 Adrian Proctor 214 70 24 x x x x 14 18 19 51 33 35 33 101 x x x x
7 393 Chris Davies 199 85 15 35 x x 35 31 22 39 92 24 29 19 72 x x x x
8 394 Steven Jones 198 86 1 x x x x 35 33 41 109 31 27 31 89 x x x x
9 18 Adam Knight 175 109 23 30 37 x 67 x x x x 41 39 28 108 x x x x
10 220 Jack Berry 162 122 13 39 x x 39 x x x x 43 33 47 123 x x x x
11 777 Paul Webster 159 125 3 x x x x 37 39 37 113 25 21 0 46 x x x x
12 22 Jerry Greenhalgh 158 126 1 x x x x 33 19 31 83 27 25 23 75 x x x x
13 441 Steven Roberts 157 127 1 x x x x 28 37 x 65 23 26 43 92 x x x x
14 25 Tony Walker 152 132 5 26 x x 26 11 15 21 47 x x x x 26 26 27 79
15 352 Mark Benbow 150 134 2 x x x x 19 24 23 66 x x x x 28 27 29 84
16 495 Jamie Christie 150 134 0 x x x x 18 17 30 65 30 30 25 85 x x x x
17 5 Paul Cousins 148 136 2 x x x x 16 21 26 63 x x x x 29 28 28 85
18 99 Chris Lunt 147 137 1 x x x x x x x x 47 50 50 147 x x x x
19 47 Lee Welch 142 142 5 x x x x x x x x 50 47 45 142 x x x x
20 13 Paul Herbert 139 145 3 x x x x 47 45 47 139 x x x x x x x x
21 166 Stephen Smith 138 146 1 33 35 x 68 27 23 20 70 x x x x x x x x
22 212 Thomas Berry 137 147 1 x x x x 23 30 17 70 26 17 24 67 x x x x
23 146 Robert Vernon 115 169 22 31 43 x 74 41 x x 41 x x x x x x x x
24 188 Denis Jones 112 172 3 x x x x 15 25 18 58 x x x x 25 29 0 54
25 547 Luke Archer 102 182 10 x x x x x x x x 37 28 37 102 x x x x
26 8 Carl Ford 101 183 1 x x x x x x x x 35 37 29 101 x x x x
27 474 Christopher May 98 186 3 x x x x x x x x 28 31 39 98 x x x x
28 363 Barry Prophett 84 200 14 28 x x 28 x x x x 20 16 20 56 x x x x
29 14 Chris Czora 81 203 3 x x x x 30 26 25 81 x x x x x x x x
30 170 Alan Dale 81 203 0 29 39 x 68 13 0 x 13 x x x x x x x x
31 124 Marc Dombrowski 75 209 6 x x x x x x x x 29 24 22 75 x x x x
32 72 Ray Bloor 74 210 1 x x x x 39 35 x 74 x x x x x x x x
33 160 Michael Radford 74 210 0 x x x x 17 28 29 74 x x x x x x x x
34 200 Samuel Mitchell 74 210 0 x x x x 25 27 22 74 x x x x x x x x
35 601 Andrew Hayes 67 217 7 x x x x x x x x 18 22 27 67 x x x x
36 500 Nick Bull 66 218 1 x x x x 22 16 28 66 x x x x x x x x
37 488 Stephen Jones 65 219 1 x x x x x x x x 19 20 26 65 x x x x
38 4 Andy Cousins 65 219 0 x x x x 21 20 24 65 x x x x x x x x
39 128 Ben Bloor 55 229 10 x x x x 24 31 x 55 x x x x x x x x
40 69 Paul Huxley 52 232 3 x x x x x x x x x x x x 27 25 0 52
41 375 Adam Hill 47 237 5 x x x x 20 0 27 47 x x x x x x x x
42 34 Matthew Price 45 239 2 x 45 x 45 x x x x x x x x x x x x
43 445 Darren Evans 45 239 0 45 0 x 45 x x x x x x x x x x x x
44 155 Norbert Czora 42 242 3 x x x x 12 14 16 42 x x x x x x x x
45 343 Wesley Cockayne 41 243 1 x x x x x 41 x 41 x x x x x x x x
46 437 Andrew Ellis 39 245 2 x x x x x x x x 21 18 x 39 x x x x
47 66 David Ellis 37 247 2 37 x x 37 x x x x x x x x x x x x
48 74 Jon Lakin 23 261 14 x x x x 10 13 x 23 x x x x x x x x
49 223 Jack Beresford 0 284 23 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x
50 21 James Jones 0 284 0 x x x x 0 x x 0 x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
29/04/2012 AMCA (03 NSNW) Mold - 29/04
27/05/2012 AMCA (03 NSNW) Mold 27/05/12
15/07/2012 AMCA (03 NSNW) Mold 15/07/12
15/07/2012 AMCA (03 NSNW) Mold 15/07/12