Kattcupen - MX Open
Season: 2012
2012-10-27 2012-11-24 2013-01-26 2013-02-23 2013-03-23 2013-03-30
Pos No. Name Total Diff Gap To Total R1 Total To Total To Total To Total To Total
1 615 Patrik Öholm 575 0 0 89 89 94 94 98 98 100 100 97 97 97 97
2 367 Dennis Andersson 574 1 1 95 95 95 95 97 97 97 97 95 95 95 95
3 96 Fredrik Karlsson 300 275 274 100 100 x x x x x x 100 100 100 100
4 90 Fredrik Schelin 298 277 2 99 99 99 99 100 100 x x x x x x
5 361 Ronnie Willen 296 279 2 x x 98 98 x x x x 99 99 99 99
6 806 Jimmie Larsson 197 378 99 x x x x 99 99 98 98 x x x x
7 283 Kim Ramsell 194 381 3 x x x x x x x x 96 96 98 98
8 677 Anton Karlsson 194 381 0 98 98 96 96 x x x x x x x x
9 517 Linus Strömberg 186 389 8 x x 90 90 96 96 x x x x x x
10 802 Andreas Wedin 178 397 8 87 87 91 91 x x x x x x x x
11 864 John Stambeck 178 397 0 86 86 92 92 x x x x x x x x
12 268 Robin Sundell 100 475 78 x x 100 100 x x x x x x x x
13 663 Jonatan Eriksson 99 476 1 x x x x x x 99 99 x x x x
14 32 Christoffer Strömgren 98 477 1 x x x x x x x x 98 98 x x
15 839 Viktor Marklund 97 478 1 97 97 x x x x x x x x x x
16 244 Emil Rönn 97 478 0 x x 97 97 x x x x x x x x
17 805 Richard Karlsson 96 479 1 x x x x x x x x x x 96 96
18 243 Niklas Ramdal 96 479 0 96 96 x x x x x x x x x x
19 966 William Jansson 94 481 2 x x x x x x x x x x 94 94
20 841 Fredrik Lunberg 94 481 0 x x x x x x x x 94 94 x x
21 111 Sondre Kveseth 94 481 0 94 94 x x x x x x x x x x
22 349 Alexander Wiklund 93 482 1 x x x x x x x x x x 93 93
23 176 Max Bäckström 93 482 0 93 93 x x x x x x x x x x
24 730 Marcus Johansson 93 482 0 x x 93 93 x x x x x x x x
25 1 Magne Klingsheim 92 483 1 92 92 x x x x x x x x x x
26 274 Anton Lundgren 91 484 1 91 91 x x x x x x x x x x
27 900 Christoffer Spade 90 485 1 90 90 x x x x x x x x x x
28 909 Albin Tapper 89 486 1 x x 89 89 x x x x x x x x
29 417 Daniel Nyman 88 487 1 x x 88 88 x x x x x x x x
30 696 Jonathan Magnusson 88 487 0 88 88 x x x x x x x x x x
31 473 Sebastian Berglund 85 490 3 85 85 x x x x x x x x x x
32 324 Hugo Johansson 84 491 1 84 84 x x x x x x x x x x
33 50 Albin Tapper 83 492 1 83 83 x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2012-10-27 Kattcupen 1
2012-11-24 Kattcupen 2
2013-01-26 Kattcupen 3
2013-02-23 Kattcupen 4
2013-03-23 Kattcupen 5
2013-03-30 Kattcupen 6