Rotax Senior Fall Championship 2012
Season: _2012 Fall Championship
9/29/2012 9/30/2012 10/27/2012 12/1/2012 12/2/2012
Pos No. Name Total Drop Diff Gap Ro Total Ro Total Se Total Ro Total Ro Total
1 79 Kevin Barbesino 706 0 0 0 162 162 181 181 x x 182 182 181 181
2 147 Konrad Czaczyk 455 0 251 251 147 147 DQ 0 x x 162 162 146 146
3 6 Daniel Roeper 368 0 338 87 x x x x x x 207 207 161 161
4 2 AJ Myers 333 0 373 35 x x x x x x 127 127 206 206
5 26 Andrew Rubin 288 0 418 45 127 127 161 161 x x x x x x
6 3 Raul Costa 274 0 432 14 137 137 x x x x 137 137 x x
7 136 Jonathan Urlin 273 0 433 1 x x x x x x 147 147 126 126
8 11 Roger Ralston 253 0 453 20 x x x x x x 117 117 136 136
9 37 Daniel Formal 207 0 499 46 207 207 DQ 0 x x x x x x
10 87 Jose Zanella 206 0 500 1 DQ 0 206 206 x x x x x x
11 53 Gabriel Chaves 182 0 524 24 182 182 DQ 0 x x x x x x
12 5 William Isaias 0 0 706 182 x x x x DQ 0 x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
9/29/2012 2012 Fall Championship: Race 1
9/30/2012 2012 Fall Championship: Race 2
10/27/2012 2012 Fall Championship: Race 3
12/1/2012 2012 Fall Championship: Race 5
12/2/2012 2012 Fall Championship: Race 6