Octoberfest 600 Micros
Season: 2012
9/22/2012 9/22/2012 9/29/2012 9/29/2012 10/6/2012 10/6/2012 10/13/2012 10/13/2012 10/20/2012 10/20/2012 10/29/2012 10/29/2012
Pos No. Name Total Diff Gap He Total Fe Total He Total Fe Total He Total Fe Total He Total Fe Total He Total Fe Total He Total Fe Total
1 46V Rob Vivona 915 0 0 3 3 180 180 3 3 180 180 3 3 180 180 3 3 180 180 x x x x 3 3 180 180
2 44 Joe Agnello 824 91 91 2 2 170 170 1 1 165 165 1 1 DNF 165 0 0 160 160 0 0 DNF 160 x x x x
3 75 Mark Yoder 675 240 149 x x x x 0 0 170 170 x x x x 0 0 150 150 3 3 180 180 2 2 170 170
4 66 Mike Fillbrunn 644 271 31 DNF 0 DNF 160 DNS 0 DNF 146 2 2 170 170 1 1 165 165 x x x x x x x x
5 74 David Beiler 481 434 163 x x x x x x x x x x x x 0 0 155 155 1 1 165 165 0 0 160 160
6 32 Paul Quear 322 593 159 x x x x DNS 0 DNF 150 x x x x x x x x 2 2 170 170 x x x x
7 5b Bobby Butler 172 743 150 x x x x x x x x x x x x 2 2 170 170 x x x x x x x x
8 1 Ken Andreas 166 749 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 165 165
9 88X Steve Walters 166 749 0 1 1 165 165 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 5W Ed Wilberg 160 755 6 x x x x 0 0 160 160 x x x x x x x x x x x x x x x x
11 4 Lou Horvath 157 758 3 x x x x 2 2 DNF 155 x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
9/22/2012 9-22-12 First October Fest
9/22/2012 9-22-12 First October Fest
9/29/2012 9-29-12 October Fest 2
9/29/2012 9-29-12 October Fest 2
10/6/2012 10-6-12
10/6/2012 10-6-12
10/13/2012 October 13th 2012
10/13/2012 October 13th 2012
10/20/2012 October 20th 2012
10/20/2012 October 20th 2012
10/29/2012 October 27th 2012 Final Octoberfest
10/29/2012 October 27th 2012 Final Octoberfest