2012 Taupo Winter Series - Womens
Season: 2012
24/06/2012 29/07/2012 26/08/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 200 Emma Davis 222 0 0 25 25 25 75 25 25 22 72 25 25 25 75
2 232 Rebecca Clark 191 31 31 18 22 16 56 22 22 25 69 22 22 22 66
3 430 Katrina Lee 171 51 20 20 16 15 51 20 20 20 60 20 20 20 60
4 294 Emily Robottom 106 116 65 16 18 18 52 x x x x 18 18 18 54
5 770 Rachel Herrick 59 163 47 22 15 22 59 x x x x x x x x
6 332 Emily Toohey 40 182 19 x 20 20 40 x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
24/06/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 3
29/07/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 4
26/08/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 5