2012 Taupo Winter Series - 14-16 years 250cc
Season: 2012
29/04/2012 27/05/2012 24/06/2012 29/07/2012 26/08/2012 30/09/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 685 Matt Kenyon 377 0 0 20 22 22 64 22 22 25 69 22 22 25 69 25 25 25 75 25 25 25 75 25 x x 25
2 961 Thomas Robottom 263 114 114 15 18 18 51 x x x x 18 18 18 54 20 0 x 20 22 22 22 66 22 25 25 72
3 176 Lachie Cotton 176 201 87 16 20 20 56 18 20 22 60 20 20 20 60 x x x x x x x x x x x x
4 606 Rhys Wheatley 163 214 13 14 16 16 46 16 15 20 51 x x x x 22 22 22 66 x x x x x x x x
5 43 Josh Bartosh 125 252 38 25 25 25 75 25 25 x 50 x x x x x x x x x x x x x x x x
6 32 Anthony Hall 110 267 15 x x x x 14 18 16 48 x x x x x x x x x x x x 18 22 22 62
7 804 Mark Morrison 75 302 35 x x x x 13 14 x 27 16 16 16 48 x x x x x x x x x x x x
8 818 Isaak Moore 72 305 3 x x x x x x x x 25 25 22 72 x x x x x x x x x x x x
9 4 Reece Walker 49 328 23 x x x x 15 16 18 49 x x x x x x x x x x x x x x x x
10 51 Jacob Browne 40 337 9 x x x x 12 13 15 40 x x x x x x x x x x x x x x x x
11 445 Cam McCaskie 38 339 2 18 x x 18 20 x x 20 x x x x x x x x x x x x x x x x
12 71 Taylar Rampton 30 347 8 x x x x x x x x 15 15 x 30 x x x x x x x x x x x x
13 146 Chase Smith 22 355 8 22 0 0 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 402 Reed Van de Laar 20 357 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 0 x 20
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
29/04/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 1
27/05/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 2
24/06/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 3
29/07/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 4
26/08/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 5
30/09/2012 Taupo Winter Series 2012 MAIN - Round 6