PRA Modifieds
Season: 2012
5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 9/8/2012 9/8/2012 9/8/2012 9/8/2012 9/14/2012 9/14/2012 9/14/2012 9/14/2012 9/22/2012 9/22/2012 9/22/2012 9/22/2012
Pos No. Name Total Diff Gap Qu Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total
1 1 Brad Watson 421 0 0 5 5 11 11 50 50 0 0 7 7 x x 47 47 6 6 x x 10 10 41 41 5 5 x x 10 10 50 50 6 6 x x 11 11 47 47 5 5 x x 12 12 47 47 3 3 x x 10 10 38 38
2 23 Tom Ford 412 9 9 4 4 12 12 47 47 4 4 x x 12 12 38 38 5 5 x x 9 9 44 44 6 6 x x 11 11 32 32 5 5 x x 10 10 50 50 6 6 x x 11 11 50 50 4 4 x x 8 8 44 44
3 213 Isaac Watson 301 120 111 0 0 9 9 38 38 0 0 6 6 x x 41 41 1 1 8 8 x x 32 32 0 0 6 6 x x 23 23 2 2 8 8 x x 29 29 1 1 10 10 x x 44 44 0 0 8 8 x x 35 35
4 57 Bobby Barnes 285 136 16 3 3 6 6 41 41 3 3 x x 9 9 35 35 0 0 10 10 x x 38 38 0 0 8 8 x x 0 0 1 1 9 9 x x 38 38 0 0 8 8 x x 38 38 0 0 9 9 x x 29 29
5 29 Kalob Watson 278 143 7 1 1 10 10 44 44 0 0 0 0 x x 0 0 2 2 9 9 x x 35 35 0 0 7 7 x x 29 29 0 0 10 10 x x 41 41 3 3 x x 10 10 41 41 0 0 10 10 x x 26 26
6 19 Willie Thompson 175 246 103 6 6 8 8 32 32 x x x x x x x x 4 4 x x 12 12 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 x x 11 11 47 47
7 4 Phil Pipgrass 169 252 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 10 10 x x 47 47 4 4 x x 9 9 44 44 x x x x x x x x 2 2 x x 12 12 41 41
8 34 Jimmy Smith 157 264 12 x x x x x x 1 1 8 8 x x 50 50 3 3 x x 11 11 47 47 2 2 x x 9 9 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 11x Riley watson 146 275 11 x x x x x x 2 2 9 9 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 9 9 x x 32 32 6 6 x x 9 9 50 50
10 2 Rick Anderson 144 277 2 2 2 7 7 35 35 0 0 10 10 x x 32 32 x x x x x x x x 1 1 x x 7 7 38 38 x x x x x x x x 4 4 x x 8 8 x x x x x x x x x x
11 20 Dean Cast 141 280 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 9 9 x x 35 35 3 3 x x 12 12 35 35 2 2 x x 9 9 29 29 1 1 6 6 x x 0 0
12 69 Pete Ulam 117 304 24 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 7 7 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 7 7 x x 35 35 0 0 7 7 x x 32 32
13 7 Guy Young 63 358 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 12 12 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 8 Tom Elam 59 362 4 x x x x x x 5 5 x x 10 10 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 51 Devin Laroue 49 372 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 41 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 77 Dustin Knight 39 382 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 7 7 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x
17 16 Rich Cobb 17 404 22 x x x x x x 6 6 x x 11 11 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/12/2012 PRA Race #2
5/12/2012 PRA Race #2
5/12/2012 PRA Race #2
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/21/2012 PRA Race 10
7/21/2012 PRA Race 10
7/21/2012 PRA Race 10
7/21/2012 PRA Race 10
8/25/2012 PRA Race 13
8/25/2012 PRA Race 13
8/25/2012 PRA Race 13
8/25/2012 PRA Race 13
9/8/2012 PRA Race 14
9/8/2012 PRA Race 14
9/8/2012 PRA Race 14
9/8/2012 PRA Race 14
9/14/2012 PRA Race 15
9/14/2012 PRA Race 15
9/14/2012 PRA Race 15
9/14/2012 PRA Race 15
9/22/2012 PRA Race 17
9/22/2012 PRA Race 17
9/22/2012 PRA Race 17
9/22/2012 PRA Race 17