Rotax DD2 Eesti KV kardispordis 2012
Season: 2012
5.05.2012 2.06.2012 20.07.2012 21.07.2012 4.08.2012 11.08.2012 25.08.2012 8.09.2012
Pos No. Name Total Drop Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 1 Georg Vann 242 24 0 0 5 20 25 10 18 28 15 30 45 15 30 45 6 18 24 8 18 26 15 30 45 12 16 28
2 6 Mario Haugas 228 18 14 14 12 30 42 9 20 29 8 16 24 9 16 25 10 24 34 4 14 18 10 24 34 10 30 40
3 3 Mario Vendla 211 22 31 17 10 14 24 15 24 39 10 18 28 8 14 22 9 16 25 15 16 31 12 20 32 8 24 32
4 110 Antti Rammo 180 18 62 31 9 18 27 8 16 24 9 20 29 0 18 18 7 14 21 7 12 19 9 18 27 15 18 33
5 46 Martins Lapins 158 0 84 22 8 4 12 x x x 12 24 36 12 24 36 15 30 45 9 20 29 x x x x x x
6 627 Fred Alliksaar 131 0 111 27 7 16 23 12 30 42 7 14 21 10 20 30 5 10 15 x x x x x x x x x
7 13 Haralds Garkaklis 107 0 135 24 15 24 39 x x x x x x x x x 12 20 32 12 24 36 x x x x x x
8 51 Konstantin Calko 60 0 182 47 x x x x x x x x x x x x 8 12 20 10 30 40 x x x x x x
9 637 Martins Steinerts 52 0 190 8 6 12 18 x x x 6 12 18 x x x x x x 6 10 16 x x x x x x
10 7 Marko Asmer 29 0 213 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 20 29
11 47 Samu Autere 24 0 218 5 3 8 11 x x x x x x x x x x x x 5 8 13 x x x x x x
12 14 Kenneth Hildebrand 20 0 222 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 14 20
13 777 Oliver Gelstein 19 0 223 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 12 19
14 622 Dzmitry Rymasheuski 14 0 228 5 4 10 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 99 Ilja Aloskins 12 0 230 2 2 6 8 x x x x x x x x x 4 0 4 x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
5.05.2012 RAHA 24 Eesti MV I etapp kardispordis - Rapla
2.06.2012 RAHA 24 Eesti MV II etapp kardispordis - Aravete
20.07.2012 RAHA 24 Eesti MV III etapp kardispordis - Käina
21.07.2012 RAHA 24 Eesti MV IV etapp kardispordis - Käina
4.08.2012 RAHA 24 Eesti MV V etapp kardispordis - Kandava
11.08.2012 RAHA 24 Eesti MV VI etapp kardispordis - Rapla
25.08.2012 RAHA 24 Eesti MV VII etapp kardispordis - Aravete
8.09.2012 RAHA 24 Eesti MV VIII etapp kardispordis - Tabasalu