PRA Mini Stocks
Season: 2012
5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 9/8/2012 9/8/2012 9/8/2012 9/8/2012 9/22/2012 9/22/2012 9/22/2012 9/22/2012
Pos No. Name Total Diff Gap Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total
1 21 Karl Smith 538 0 0 6 6 x x 6 6 47 47 6 6 x x 11 11 50 50 6 6 x x 12 12 32 32 5 5 x x 10 10 50 50 5 5 x x 11 11 41 41 4 4 x x 12 12 44 44 5 5 x x 11 11 47 47 5 5 x x 9 9 44 44 5 5 x x 10 10 44 44
2 34 Jimmy Smith 528 10 10 4 4 x x 12 12 50 50 5 5 x x 12 12 47 47 5 5 x x 11 11 44 44 3 3 x x 11 11 47 47 2 2 x x 8 8 44 44 0 0 10 10 x x 47 47 1 1 10 10 x x 44 44 3 3 x x 10 10 38 38 2 2 x x 11 11 47 47
3 28 Joe Miller 401 137 127 3 3 x x 9 9 38 38 1 1 7 7 x x 38 38 3 3 x x 10 10 50 50 0 0 9 9 x x 35 35 1 1 x x 7 7 38 38 2 2 x x 10 10 35 35 2 2 x x 8 8 32 32 0 0 DQ 0 x x 29 29 0 0 x x 5 5 29 29
4 33 Rob Mueller 375 163 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 12 12 29 29 6 6 x x 12 12 50 50 6 6 x x 11 11 50 50 6 6 x x 12 12 50 50 4 4 x x 8 8 50 50 6 6 x x 7 7 50 50
5 01 Jamie Sumner 333 205 42 x x x x x x x x 0 0 10 10 x x 35 35 4 4 x x 9 9 41 41 0 0 10 10 x x 38 38 0 0 9 9 x x 32 32 1 1 x x 7 7 32 32 0 0 8 8 x x 35 35 0 0 10 10 x x 17 17 0 0 9 9 x x 26 26
6 02 Ed Pratt 324 214 9 0 0 x x 8 8 10 10 2 2 x x 9 9 29 29 x x x x x x x x 2 2 x x 7 7 41 41 0 0 8 8 x x 20 20 3 3 x x 8 8 41 41 4 4 x x 10 10 41 41 1 1 x x 7 7 32 32 3 3 x x 6 6 32 32
7 24 Cody Rasmussen 317 221 7 0 0 10 10 x x 26 26 3 3 8 8 10 10 44 44 2 2 10 10 x x 38 38 1 1 x x 8 8 DQ 0 0 0 10 10 x x 23 23 0 0 9 9 x x 38 38 0 0 6 6 x x 38 38 0 0 7 7 x x 26 26 x x x x x x x x
8 16 Kevin Ballard 257 281 60 1 1 x x 7 7 35 35 x x x x x x x x 1 1 9 9 x x 47 47 x x x x x x x x 0 0 7 7 x x 29 29 0 0 8 8 x x 26 26 0 0 9 9 x x 29 29 0 0 8 8 x x 14 14 0 0 7 7 x x 20 20
9 04 Joe Forsman 195 343 62 5 5 x x 11 11 41 41 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 9 9 44 44 3 3 x x 10 10 17 17 0 0 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 10 10 x x 35 35
10 OS Jeff Solberg 166 372 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 x x 9 9 23 23 3 3 x x 9 9 26 26 0 0 x x 6 6 35 35 0 0 x x 12 12 38 38
11 55 Dale Roth 164 374 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 9 9 47 47 0 0 x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 11 11 41 41 1 1 x x 8 8 41 41
12 2 Bailey Lane 159 379 5 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 7 7 x x 29 29 0 0 5 5 x x 26 26 x x x x x x x x 0 0 7 7 x x 29 29 0 0 7 7 x x 23 23 0 0 6 6 x x 20 20 x x x x x x x x
13 42 Ben Forsman 135 403 24 0 0 9 9 x x 14 14 x x x x x x x x 0 0 8 8 x x 35 35 0 0 8 8 x x 20 20 0 0 6 6 x x 35 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 7 Danny Saunders 131 407 4 0 0 6 6 x x 32 32 0 0 x x x x 32 32 x x x x x x x x 0 0 7 7 x x 23 23 0 0 5 5 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 5 Nicholas Hansen 109 429 22 2 2 x x 10 10 44 44 4 4 x x 8 8 41 41 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 5t Paul Tigrett 99 439 10 0 0 7 7 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 9 9 x x 23 23 0 0 8 8 x x 23 23
17 18 Jason Gotz 88 450 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 12 12 47 47 4 4 x x 9 9 10 10
18 14 Joe House 63 475 25 0 0 5 5 x x 23 23 0 0 9 9 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 78 Thomas Welch 43 495 20 0 0 3 3 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 6 6 x x 17 17
20 1 Andy Nelson jr. 38 500 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 48 Daniel Butterfield 24 514 14 0 0 4 4 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 8j Joe Felix 19 519 5 0 0 8 8 x x 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 24 Kieli Bond 19 519 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 5 5 x x 14 14
24 21x Kelly Smith 15 523 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 4 4 x x 11 11
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/5/2012 PRA Race #1
5/5/2012 PRA Race #1
5/5/2012 PRA Race #1
5/5/2012 PRA Race #1
5/12/2012 PRA Race #2
5/12/2012 PRA Race #2
5/12/2012 PRA Race #2
5/12/2012 PRA Race #2
5/19/2012 PRA Race #3
5/19/2012 PRA Race #3
5/19/2012 PRA Race #3
5/19/2012 PRA Race #3
6/9/2012 PRA Race #5
6/9/2012 PRA Race #5
6/9/2012 PRA Race #5
6/9/2012 PRA Race #5
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/21/2012 PRA Race 10
7/21/2012 PRA Race 10
7/21/2012 PRA Race 10
7/21/2012 PRA Race 10
7/28/2012 PRA Race 11
7/28/2012 PRA Race 11
7/28/2012 PRA Race 11
7/28/2012 PRA Race 11
9/8/2012 PRA Race 14
9/8/2012 PRA Race 14
9/8/2012 PRA Race 14
9/8/2012 PRA Race 14
9/22/2012 PRA Race 17
9/22/2012 PRA Race 17
9/22/2012 PRA Race 17
9/22/2012 PRA Race 17