Rookie 600cc Micro Sprints
Season: 2012
4/28/2012 5/1/2012 5/12/2012 5/19/2012 5/26/2012 6/2/2012 6/9/2012 6/16/2012 6/22/2012 6/23/2012 7/7/2012 7/14/2012 7/21/2012 8/4/2012 8/11/2012 8/18/2012 9/1/2012 9/15/2012 9/16/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 Ne
1 54 Robert Hocker 2933 0 0 12 146 15 x 65 x 11 170 14 180 12 150 14 x 150 13 180 15 x 170 14 180 15 160 15 x 155 14 165 15 x 165 15 x 146 14 180 DQ x 15 165 8 x 150 25
2 15v Zac Azzalina 2922 11 11 14 180 12 x 130 x 14 165 11 155 7 170 15 x 180 10 160 x 13 165 8 146 12 118 12 x 130 10 142 x 13 155 x 12 65 12 155 12 180 13 146 x 9 146 25
3 6 Colin White 2911 22 11 7 138 9 x 150 15 x 118 9 146 13 165 12 x 160 11 130 x 12 155 12 150 10 134 x 14 180 13 150 9 x 138 13 x 180 9 138 10 127 14 170 10 x 155 25
4 6R Riley Moczulski 2859 74 52 x x x 15 155 x 15 142 10 160 14 138 x 15 130 15 121 x 15 180 11 170 13 150 11 x 165 15 170 x 14 160 14 x 170 13 170 15 121 14 160 13 x 165 x
5 10 Amber Oraschin 2520 413 339 8 134 8 x 146 10 x 150 6 142 9 142 x x x x x 11 x 142 13 160 14 170 x 15 142 11 138 x 11 146 12 x 160 15 160 15 165 12 124 x 8 121 x
6 58 Shelby Ogozaly 2418 515 102 0 127 6 x 142 x x x 7 150 6 134 x 11 146 10 150 10 x 127 9 138 11 142 x 12 146 12 127 8 x 118 8 x 124 7 112 9 134 8 118 7 x 142 x
7 3H Heidi Hedin 2289 644 129 9 130 x 7 127 x 10 127 DQ 65 x x x 10 155 15 170 x 14 124 x x 13 127 x 10 134 13 155 x 10 115 x 13 127 10 115 14 170 11 150 12 x 127 x
8 8 William Butler 2173 760 116 10 100 x 11 115 x 13 160 x x 11 155 9 x 127 x x 14 x 160 10 155 10 155 x x x x x 14 x 170 x 14 165 14 165 13 142 11 112 x 14 124 x
9 H44 Aaron Henneforth 1903 1030 270 14 142 x 12 160 13 x 134 15 165 15 180 x x x 14 134 12 x 150 x x x x 13 x 150 12 124 11 x 142 x 11 138 15 127 x x x x x x x x
10 13 Stephen Reynolds 1874 1059 29 13 103 x 13 165 14 x 124 12 65 x x x 12 124 12 165 13 x 134 x x 11 124 x 11 121 x x x x x x 15 134 x x 11 150 15 180 x 15 118 x
11 17 TJ Lilly 1749 1184 125 13 109 x x x x x x x x x x x 14 170 13 142 x x x x x 14 180 x 13 160 14 160 13 x 121 11 x 150 10 134 12 146 12 138 x x x x
12 23 Spencer Mease 1425 1508 324 6 121 7 x 112 x x x x x 8 146 13 x 138 x x 9 x 146 x 142 12 165 x x x x x x x x x x x 12 124 10 138 x x x 10 106 x
13 11 Shawn Rooney 1328 1605 97 7 115 x 8 109 x 9 146 5 138 x x 10 x 142 9 124 x x x x x x x x x x 7 118 7 x 124 x x x 6 118 8 118 x x x x x x
14 21 Nick Corazzi 1301 1632 27 x x x x x x x x x x x x x x x 9 127 x 10 130 7 134 8 121 10 x 124 x x x x x x 10 130 9 65 9 130 9 115 6 x 138 x
15 33 Charlie Shaver 1035 1898 266 15 150 14 x 124 x 12 180 x 65 10 160 x 13 134 12 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 52B Jeremy Bedrosian 1013 1920 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 115 x 9 130 9 x 121 13 130 14 160 10 155 9 x 130 x
17 12 Bill Shire 955 1978 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 127 9 121 12 x 127 x 9 142 8 121 x x 13 134 14 x 109 x
18 19 Ryan Neil 886 2047 69 12 124 11 x 134 8 x 130 8 134 x x 11 x 165 11 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 32 Steven VanValkenburg 883 2050 3 11 155 x 9 138 x x x x x x x x x x x x x 11 138 x x x x 9 x 138 9 130 x x x x x x x x x x 8 127 x x x x
20 23 Simon Egan 723 2210 160 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 165 15 138 x x x 15 180 x 15 180 x x x x x x x x x x x x x
21 33y Steve Yankowski Jr. 716 2217 7 10 165 x 14 180 9 x 155 13 170 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 29 Kyle Rode 667 2266 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 x 155 8 150 x x 10 142 x 12 180 x
23 7C Jamie Czekai 601 2332 66 9 160 x 10 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 146 x x x x x x 12 134 x x x x x x x x x x x x x
24 FIVE0 Carl Mease 486 2447 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 130 x x x x x x x x x x x 11 142 11 x x x x 13 170 x
25 43 Brandon Azzalina 368 2565 118 15 170 13 x 170 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 21 Danny Bouc 353 2580 15 x x x x x x x x x x x x x x x 14 155 x x x x x x x 14 x 170 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 7A Adam Lounsbury 343 2590 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 65 x x x x 8 118 7 65 x x 7 65 x x x x
28 99 Josh Bok 319 2614 24 6 118 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 65 x x x x x x x x x x 7 115 x
29 13 Tom Schearer 317 2616 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 146 10 x 150 x x x x x x x x x x x x x
30 44R Danielle Dickinson 251 2682 66 11 112 10 x 118 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 22 Tommy Kunzman 175 2758 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 x 160 x
32 G25 Kyle Rutledge 168 2765 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 155 x x x x x x
33 21 Clay Butler 157 2776 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 146 x x x x x x x x
34 4 Dave Domblaser 150 2783 7 x x x x x 12 x 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 1g Mark Henneforth 145 2788 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 134 x
36 21 Heath Metzger 144 2789 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 134 x x x x x x x x x x x x x x x x
37 21 Kendall Segar 137 2796 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 130 x x x x
38 1G Cody Smith 132 2801 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 124 x x x x x x
39 15I Sheldon Iudicello 132 2801 0 x x x x x 11 x 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 1G Ray Nybeck 130 2803 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 121 x x x x
41 33 Cody Koons 123 2810 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 x 112 x
42 24t Taylor Troxel 114 2819 9 8 106 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
4/28/2012 Hamlin Speedway April 28, 2012
5/1/2012 Hamlin Speedway May 5, 2012
5/12/2012 Hamlin Speedway May 12, 2012
5/19/2012 Hamlin Speedway - May 19 2012
5/26/2012 Hamlin Speedway - May 26 2012
6/2/2012 Hamlin Speedway - June 2, 2012
6/9/2012 Hamlin Speedway - June 9, 2012
6/16/2012 Hamlin Speedway - June 16, 2012
6/22/2012 Hamlin Speedway - June 22, 2012
6/23/2012 Hamlin Speedway - June 23, 2012
7/7/2012 Hamlin Speedway - July 7, 2012
7/14/2012 Hamiln Speedway - July 14, 2012
7/21/2012 Hamlin Speedway - July 21, 2012
8/4/2012 Hamlin Speedway - August 4, 2012
8/11/2012 Hamlin Speedway - August 11, 2012
8/18/2012 Hamlin Speedway - August 18, 2012
9/1/2012 Hamlin Speedway - September 1, 2012
9/15/2012 Hamlin Speedway - September 15, 2012
9/16/2012 BONUS