270cc Micro Sprints
Season: 2012
4/28/2012 5/1/2012 5/12/2012 5/19/2012 5/26/2012 6/2/2012 6/9/2012 6/16/2012 6/22/2012 6/23/2012 7/7/2012 7/14/2012 7/21/2012 8/4/2012 8/11/2012 8/18/2012 9/1/2012 9/15/2012 9/16/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 Ne
1 88H CJ Heinig 3053 0 0 15 165 15 180 15 x 115 14 138 x 11 142 11 134 14 180 x 12 138 14 138 11 134 x 15 170 14 160 x 13 x 180 x 12 150 13 180 15 x 170 x x 11 155 x x 14 160 25
2 21k Tommy Kunsman JR 2958 95 95 14 180 15 170 x 15 170 x x x 12 155 14 170 14 97 14 x 170 13 165 14 160 x 11 146 12 165 x x 15 170 14 x 180 14 165 x 13 130 x 12 x 165 14 x x 170 x
3 54B Kurt Bettler 2927 126 31 14 115 15 165 7 x 124 12 160 13 x 160 14 165 13 106 x 6 118 8 146 15 150 13 x 160 13 180 10 x x 142 x 13 155 12 155 x 15 180 x x 13 160 x 13 x 142 25
4 09 Zach Weidner 2863 190 64 15 121 14 142 13 x 160 15 180 x 14 170 14 160 15 109 x 15 155 13 155 13 138 x 9 138 15 150 x x 10 130 x 11 142 8 130 x 11 142 x 11 x 130 15 x x 155 25
5 54 Larry Hoagland 2679 374 184 6 155 13 94 12 x 180 11 121 14 x 150 10 138 13 124 x 13 146 10 142 12 146 14 x 165 9 146 x 15 x 109 9 x 115 6 138 14 x 146 x 6 x 112 13 x x 127 25
6 11h Hayden Miller 2545 508 134 11 150 7 106 x 9 134 9 127 x 7 115 8 121 9 134 x 10 142 9 150 11 130 7 x 130 10 142 11 x x 65 x 15 165 9 146 x x 124 9 15 x 138 11 x x 124 25
7 22 Grady Johnston 2458 595 87 6 65 10 103 x 13 138 13 134 8 x 124 11 124 12 127 x 9 109 10 118 10 112 x 14 150 12 138 15 x x 150 5 x 130 10 150 x 14 160 x x 10 146 0 8 0 65 25
8 23 Gene Burd 2426 627 32 13 170 13 134 x 11 155 9 103 x x x 12 94 14 165 15 x 165 12 112 14 118 15 x 180 14 170 x 14 x 165 15 x 106 15 142 x x 134 8 13 x 106 x x x x x
9 7 Rick Casario 2362 691 64 12 142 7 65 8 x 146 8 118 x x x 9 127 10 142 8 x 106 12 160 13 100 x 13 142 7 127 12 x x 138 11 x 138 6 127 12 x 138 x x 9 124 x x 15 150 x
10 33w Robbie Watson 2246 807 116 13 118 12 130 x 7 150 13 170 x 13 165 15 106 15 170 7 x 130 15 106 15 155 10 x 121 15 112 x x 13 100 13 x 103 14 100 x 9 x x x x x x x 11 100 x
11 11 Kyle Rutledge 2097 956 149 10 124 11 124 x 10 142 10 109 12 x 109 11 115 12 155 x 7 127 11 134 9 121 x 12 112 x x x x 11 127 8 x 100 11 112 8 x 65 x 9 x 134 x x x x 25
12 27 Mike Casario 2044 1009 53 9 109 14 160 10 x 127 15 155 15 x 112 13 155 13 160 12 x 160 15 180 11 165 x 10 115 11 155 9 x x 134 x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 20h Makenzie Harper 1910 1143 134 8 146 9 65 6 x 121 6 130 x x x 9 97 10 121 13 x 124 11 121 12 115 8 x 127 11 65 x 9 x 106 10 x 121 11 106 x x 65 7 x x x x 10 x 130 x
14 13 Kendall Segar 1875 1178 35 7 130 8 100 14 x 118 8 146 x x x 10 130 10 112 10 x 134 9 127 10 103 x x x 9 124 x x 14 155 x 9 127 7 124 11 x 109 x x x x x x x x x
15 12 Rich O'Neill 1770 1283 105 7 65 8 121 11 x 112 6 112 x 9 127 8 109 x x x x x 7 124 9 124 x 8 124 10 121 x x 12 115 x x x 8 103 10 x 118 x 10 x 100 x 7 x 65 x
16 51 Ron Pierson 1590 1463 180 9 127 11 115 0 8 109 7 142 x x x x x 12 150 x x x x x 8 91 x 6 106 x x 0 10 0 124 6 x 134 12 134 x 7 65 x 5 x 115 x x 12 65 x
17 81 Tiffany Wambold 1547 1506 43 10 112 6 65 x 12 165 11 150 x 10 134 13 142 8 115 11 x 150 6 103 12 142 x x x x x x x x x x x x x x x x 155 15 x x x x x x x x
18 10A Scott Avery 1514 1539 33 x x x x x x x 5 124 7 x 121 10 118 x x x 11 121 8 109 9 94 9 x 118 8 134 x x x x x 6 124 7 109 x x 121 12 x x x x 11 x 118 x
19 31 Jacob Hendershot 1388 1665 126 x x x x x x x x x x x x x x 15 118 x 14 180 14 170 13 170 x x x 13 115 x 12 x 103 x x x 13 115 x x 165 14 x x x 10 x x 134 x
20 11 Paul Richards 1388 1665 0 x x x x x x x x x x x x x x 9 100 x x x 7 130 8 97 6 x 103 7 118 x x 9 118 x 8 112 9 118 x x 112 11 x 14 142 x 12 x 138 x
21 44 Pat Bealer 1130 1923 258 x x x x x x x x x 10 x 138 12 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 x 160 15 170 x 10 150 x x 15 180 x x 10 103 x
22 36c Nathan Hahn 848 2205 282 11 134 12 91 x x x x x x 8 106 x x 11 103 x x x x x 14 109 12 x 109 x x x x x x x 10 118 x x x x x x x x x x x x x x
23 21 Jeff Ubel 834 2219 14 12 160 6 112 x 14 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 x 121 x x x x x x 12 97 x x x x x x 13 146 x
24 44b Zack Bealer 821 2232 13 x x 10 109 x x x x x x 15 180 12 103 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 x 127 x 7 x 127 7 x x 115 x
25 2r Ryan Smith 768 2285 53 x x x x x x x x x x x x 15 180 x x x x x x x 15 180 x x x x x x x x x x 14 170 x x x x x x x x x x 14 x 180 x
26 92 Trevor Dunn 621 2432 147 x x 8 118 9 x 106 10 106 x x x x x x x x x x x x x x x 7 134 x x x x x x x x x x x x 8 115 x x x x x x x x x
27 88X Steve Walters 543 2510 78 x x 9 127 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 x x 146 x x x x x x x x x x 8 118 12 x x 109 x
28 95S Harlee Schaffer 527 2526 16 x x 13 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 x 170 x 15 x 165 x
29 11b Darin Bartholomew 438 2615 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 x 155 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 150 x x 9 106 x
30 07 John Dvorscak 402 2651 36 x x x x x x x x x 6 x 118 x x 11 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 0 0 112 x
31 13 Kyle Lick 328 2725 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 x 146 10 160 x x x x x x x x x x x x
32 24 Bill Darcy JR 307 2746 21 x x 9 65 x x x 7 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 121 x x x x x x x x x x x x
33 2r Ross Perchak 290 2763 17 x x x x x x x 12 165 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100 13 x x x x x x x x
34 2b Brayden Winters 289 2764 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x 160 x x x x x 13 x 103 x x x x x x x x x
35 Z1 Zach Farleigh 288 2765 1 8 138 6 65 x 6 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 47 Alex Reinsmith 242 2811 46 x x x x x x x x x x x x 9 112 x x 9 x 112 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 13S Cheyanne Schaffer 241 2812 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x 103 x 9 x 121 x
38 10 Mason Peters 230 2823 11 x x x x x x x x x 11 x 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 65 x
39 10 Chris Oraschin 226 2827 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 106 x x x x x x x x 112 x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 28 Jessica Miller 169 2884 57 x x 14 155 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 28 Shannon Smith 161 2892 8 x x x x x x x x x x x x 15 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 15 Rob Pajauis 158 2895 3 x x 12 146 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 11 Austin Bishop 149 2904 9 x x x x x x x x x x x x x x 11 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 8L Luke Kroboth 149 2904 0 x x 11 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 2P Phil Rupert 139 2914 10 x x x x x x x x x x x x x x 9 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 88 Dave Dornblaser 139 2914 0 x x x x x x x x x 9 x 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 45 Kurt Conklin 138 2915 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 13X Larry Mekic 137 2916 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 127 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 75 Jared Kunkle 133 2920 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 121 x x x x x
50 98 Bobby Butler 129 2924 4 x x x x x x x 14 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 48 Todd Bertrand 123 2930 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
52 333 Nicole Quinter 121 2932 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 3 Duane White 116 2937 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 106 10 x x x x x x x x
54 3 Shayne Ely 116 2937 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 109 x x x x x x x x x x x x x x
55 83 Nunzi Allegrucci 115 2938 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 109 x x x x x
56 88 Nick Skias 113 2940 2 x x x x x x x x x x x x 13 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 17 TJ Lilly 107 2946 6 x x 10 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 44RI Ben Martelle 103 2950 4 x x x x x x x x x x 0 103 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 23 Greg Stevens 73 2980 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x 65 x
60 42K Kevin Pritchard 72 2981 1 x x 7 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
4/28/2012 Hamlin Speedway April 28, 2012
5/1/2012 Hamlin Speedway May 5, 2012
5/12/2012 Hamlin Speedway May 12, 2012
5/19/2012 Hamlin Speedway - May 19 2012
5/26/2012 Hamlin Speedway - May 26 2012
6/2/2012 Hamlin Speedway - June 2, 2012
6/9/2012 Hamlin Speedway - June 9, 2012
6/16/2012 Hamlin Speedway - June 16, 2012
6/22/2012 Hamlin Speedway - June 22, 2012
6/23/2012 Hamlin Speedway - June 23, 2012
7/7/2012 Hamlin Speedway - July 7, 2012
7/14/2012 Hamiln Speedway - July 14, 2012
7/21/2012 Hamlin Speedway - July 21, 2012
8/4/2012 Hamlin Speedway - August 4, 2012
8/11/2012 Hamlin Speedway - August 11, 2012
8/18/2012 Hamlin Speedway - August 18, 2012
9/1/2012 Hamlin Speedway - September 1, 2012
9/15/2012 Hamlin Speedway - September 15, 2012
9/16/2012 BONUS