Prox NK 65cc Grote Wielen
Seizoen: 2012
07-04-2012 14-04-2012 28-04-2012 05-05-2012 12-05-2012 19-05-2012 02-06-2012 17-09-2012 16-06-2012 30-06-2012 07-07-2012 08-07-2012 25-08-2012 08-09-2012 20-10-2012 28-10-2012
Pos Nr. Naam Totaal Wegstrepen Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 11 Loeka Thonies 1411 0 0 0 60 37 97 45 60 105 60 60 120 54 54 45 50 95 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 x x x x x x 50 50 100 x x x
2 6 Niels v.d. Duijn 1273 0 138 138 54 60 114 54 50 104 54 54 108 50 50 54 47 101 54 50 104 54 50 104 43 54 97 50 50 100 x x x 0 54 54 x x x 47 50 97 50 50 100 43 47 90 50 0 50
3 42 Twan de Weerd 1144 74 267 129 35 39 74 39 39 78 0 0 0 43 43 50 45 95 43 41 84 43 45 88 45 0 45 45 41 86 54 54 108 54 50 104 50 0 50 45 47 92 43 47 90 39 45 84 47 50 97
4 82 Menno van Beurden 1023 68 388 121 37 33 70 35 35 70 45 41 86 39 39 41 43 84 37 37 74 37 39 76 41 43 84 37 39 76 45 45 90 x x x x x x 41 41 82 37 41 78 47 43 90 45 47 92
5 48 Jordi Florie 977 116 434 46 x x x 27 27 54 41 43 84 37 37 39 39 78 33 33 66 35 33 68 35 41 76 33 31 64 43 43 86 41 39 80 43 45 88 37 31 68 39 37 76 41 39 80 43 45 88
6 15 Jaap Janssen 924 0 487 53 47 54 101 47 47 94 0 0 0 x x 43 54 97 47 47 94 50 54 104 54 50 104 54 54 108 x x x x x x x x x 54 54 108 60 54 114 x x x x x x
7 12 Joris Lampio 754 0 657 170 x x x 29 29 58 39 39 78 x x 26 26 52 29 31 60 29 29 58 0 0 0 29 33 62 39 41 80 39 37 76 39 41 80 33 37 70 x x x x x x 39 41 80
8 30 Ian Borst 726 0 685 28 31 29 60 33 33 66 0 0 0 41 41 37 37 74 39 39 78 39 41 80 37 39 76 31 35 66 x x x 45 43 88 47 50 97 x x x x x x x x x x x x
9 2 Stef Karssemakers 648 0 763 78 x x x 60 54 114 0 0 0 60 60 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x 60 60 120 54 60 114 60 60 120 60 60 120
10 35 Rick Wennekes 592 0 819 56 x x x x x x x x x 27 27 29 27 56 27 27 54 31 31 62 0 0 0 27 29 56 41 0 41 x x x 41 43 84 31 35 66 35 35 70 x x x 37 39 76
11 45 Rick Fonke 515 0 896 77 x x x x x x 0 0 0 35 35 x x x 35 35 70 41 37 78 0 0 0 39 37 76 x x x 43 41 84 45 47 92 x x x 41 39 80 x x x x x x
12 10 Raivo Dankers 216 0 1195 299 x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 54 108 54 54 108
13 34 Veron Jansen 215 0 1196 1 26 26 52 31 31 62 0 0 0 33 33 35 33 68 x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 4 Axel Elbers 177 0 1234 38 41 41 82 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x 50 45 95 x x x x x x x x x
15 3 Ivo Hendrickx 138 0 1273 39 33 35 68 x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x 39 31 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 57 Ruud Seegers 126 0 1285 12 x x x x x x 0 0 0 x x 27 31 58 x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x 35 33 68 x x x x x x x x x
17 33 Tim van Dooijeweerd 86 0 1325 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 41 86 x x x
18 61 Jos Verhoeven 84 0 1327 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 43 84
19 28 Ritchy Mulders 66 0 1345 18 x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 66 x x x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats 7 weggestreept
07-04-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Well
14-04-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Den Hout
28-04-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Schaijk
05-05-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Wanssum
12-05-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Geldermalsen
19-05-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Oirschot
02-06-2012 Prox Nk Jeugdmotorcross Overloon
17-09-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Horst
16-06-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Gemert
30-06-2012 Prox MX Jeugdmotorcross Oploo
07-07-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Veendam
08-07-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Veendam
25-08-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Groesbeek
08-09-2012 Prox Nk Jeugdmotorcross Lottum
20-10-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Heeswijk
28-10-2012 Prox NK Jeugdmotorcross Dongen