TT Series - Enduro
Season: 2012
26/02/2012 25/03/2012 29/04/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 R4 Total R1 R2 R3 R4 Total R1 R2 R3 R4 Total
1 7 Dean Baird 175 0 0 25 25 25 x 75 25 25 x x 50 25 25 x x 50
2 232 Dean Herbert 126 49 49 14 12 16 x 42 18 22 x x 40 22 22 x x 44
3 14 Anthony Lethlean 112 63 14 10 14 15 x 39 20 20 x x 40 18 15 x x 33
4 V Stephen Roberts 67 108 45 13 10 13 x 36 x x x x x 15 16 x x 31
5 33 Scott Martini 62 113 5 18 22 22 x 62 x x x x x x x x x x
6 K1 Kim Ritchie 53 122 9 7 7 12 x 26 x x x x x 13 14 x x 27
7 108 Adrian Moore 52 123 1 16 16 20 x 52 x x x x x x x x x x
8 28 Basil Meyer 46 129 6 4 4 7 x 15 15 16 x x 31 x x x x x
9 123 Dave Maple 44 131 2 5 5 9 x 19 x x x x x 12 13 x x 25
10 831 Spaz Bastiaanse 43 132 1 12 13 18 x 43 x x x x x x x x x x
11 55 Scott Meadows 42 133 1 22 20 x x 42 x x x x x x x x x x
12 9a Andy Walker 40 135 2 x x x x x 22 18 x x 40 x x x x x
13 911 Nick Korstanje 38 137 2 20 18 x x 38 x x x x x x x x x x
14 127 Johnny Pirika 36 139 2 x x x x x x x x x x 16 20 x x 36
15 74 Neil Tull 36 139 0 11 11 14 x 36 x x x x x x x x x x
16 130 Shane Anderson 32 143 4 x x x x x x x x x x 14 18 x x 32
17 44 Todd Carew 30 145 2 15 15 x x 30 x x x x x x x x x x
18 114 Alan Berry 28 147 2 9 8 11 x 28 x x x x x x x x x x
19 44m Matt Snook 27 148 1 8 9 10 x 27 x x x x x x x x x x
20 210 Dick Freeman 20 155 7 x x x x x x x x x x 20 0 x x 20
21 9 Mike Tull 20 155 0 6 6 8 x 20 x x x x x x x x x x
22 334 Mike Strampel 16 159 4 x x x x x 16 x x x 16 x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
26/02/2012 TT Series - Round 1
25/03/2012 TT Series - Round 2
29/04/2012 TT Series - Round 3