QUANTITROFÉU by BPETERS (Q2)
Season: 2012
08-01-2012 11-03-2012 01-04-2012 09-06-2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 Total 2-M1 2-M2 Total R-3 Total R1 R2 Total
1 73 Nelson Periquito 538 0 0 132 132 69 66 135 138 138 73 60 133
2 72 Bruno Amaral 507 31 31 120 120 63 63 126 132 132 66 63 129
3 71 Rodrigo Pagaime 503 35 4 146 146 0 75 75 146 146 63 73 136
4 72 Claudio Policarpo 427 111 76 x x 73 69 142 150 150 69 66 135
5 73 Paulo Mendes 286 252 141 138 138 75 73 148 x x x x x
6 76 Dinis Fortunato 219 319 67 150 150 x x x x x 0 69 69
7 75 José Anselmo 150 388 69 x x x x x x x 75 75 150
8 76 Daniel Santos 126 412 24 x x 66 60 126 x x x x x
9 999 Júlio Braga 126 412 0 126 126 x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
08-01-2012 QUANTITROFÉU BY BPETERS - (1ª Corrida)
11-03-2012 QUANTITROFÉU BY BPETERS (2ª Corrida)
01-04-2012 QUANTITROFÉU BY BPETERS (3ª Corrida)
09-06-2012 QUANTITROFÉU BY BPETERS (4ª Corrida)