00 BAANKAMPIOENSCHAP STOCKCAR F2 SPEEDWAY EMMEN
Seizoen: 2012
31-3-2012 31-3-2012 31-3-2012 31-3-2012 31-3-2012 31-3-2012 31-3-2012 5-5-2012 5-5-2012 5-5-2012 5-5-2012 5-5-2012 2-6-2012 2-6-2012 2-6-2012 2-6-2012 2-6-2012 2-6-2012 3-6-2012 3-6-2012 3-6-2012 3-6-2012 30-6-2012 30-6-2012 30-6-2012 30-6-2012 1-9-2012 1-9-2012 1-9-2012 1-9-2012 1-9-2012 6-10-2012 6-10-2012 6-10-2012 6-10-2012 6-10-2012 20-10-2012 20-10-2012 20-10-2012 20-10-2012
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Se Totaal Se Totaal Co Totaal Wo Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal
1 30 Toon Schut 339 0 0 12 12 x x x x 12 12 DQ 0 x x 24 24 9 9 9 9 x x 9 9 24 24 x x 10 10 x x 6 6 x x 12 12 x x 24 24 12 12 9 9 7 7 8 8 DNF 0 24 24 10 10 DNF 0 12 12 x x 24 24 DNF 0 x x 12 12 10 10 12 12 10 10 10 10 12 12 16 16
2 124 Wim Peeters 221 118 118 x x 8 8 x x x x 12 12 x x 16 16 x x 2 2 9 9 8 8 DNF 0 x x 8 8 x x 12 12 DNF 0 x x 3 3 DNF 0 10 10 DNF 0 12 12 9 9 10 10 18 18 x x 12 12 10 10 10 10 2 2 12 12 12 12 10 10 x x 16 16 x x x x x x x x
3 4 Roy Maessen 198 141 23 8 8 x x x x 8 8 x x 5 5 x x x x DNF 0 7 7 5 5 12 12 x x DNF 0 x x DNF 0 x x 9 9 x x 10 10 9 9 10 10 DNF 0 10 10 12 12 10 10 9 9 10 10 8 8 x x 18 18 DNF 0 DNF 0 DNF 0 7 7 18 18 4 4 6 6 3 3 DNF 0
4 392 Frits van Dis 161 178 37 x x 6 6 x x 7 7 x x 6 6 12 12 10 10 x x 2 2 DNF 0 8 8 DNF 0 x x 12 12 x x 12 12 x x x x DNF 0 5 5 0 0 3 3 0 0 6 6 14 14 7 7 6 6 x x DNF 0 x x x x 10 10 8 8 0 0 2 2 3 3 DNF 0 10 10 12 12
5 3 Danny van Wamelen 160 179 1 9 9 x x 10 10 x x DNF 0 x x 18 18 8 8 x x 12 12 x x x x x x 7 7 x x DNF 0 10 10 x x x x 16 16 DNF 0 DNF 0 DNF 0 5 5 DNF 0 16 16 x x DNF 0 DNF 0 12 12 12 12 6 6 DNF 0 x x 9 9 10 10 x x x x x x x x
6 335 Rick de Graaf 156 183 4 x x 12 12 12 12 x x x x 10 10 x x 12 12 12 12 x x 12 12 10 10 x x 9 9 x x 0 0 DNF 0 x x 2 2 DNF 0 6 6 6 6 DNF 0 6 6 9 9 12 12 0 0 9 9 x x 8 8 0 0 DNF 0 9 9 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x
7 277 Ronald Claes 152 187 4 x x 5 5 x x 3 3 x x 8 8 4 4 x x 7 7 3 3 4 4 14 14 12 12 x x 0 0 x x x x 8 8 x x 6 6 0 0 3 3 6 6 4 4 DNF 0 6 6 x x x x 7 7 9 9 14 14 0 0 DNF 0 x x DNF 0 14 14 DNF 0 5 5 4 4 6 6
8 47 Patrick Tersteeg 118 221 34 x x 4 4 DNF 0 x x 10 10 x x 10 10 DQ 0 x x DQ 0 x x x x x x 2 2 x x 9 9 DNF 0 x x 1 1 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x DNF 0 7 7 9 9 x x 16 16 x x x x 6 6 5 5 6 6 8 8 8 8 9 9 8 8
9 116 Barry Bauwer 107 232 11 0 0 x x x x 9 9 6 6 x x 6 6 x x 10 10 10 10 DNF 0 2 2 DNF 0 x x 10 10 x x x x 2 2 x x DNF 0 0 0 5 5 10 10 DNF 0 DNF 0 x x 6 6 x x 4 4 x x DNF 0 8 8 DNF 0 5 5 x x DNF 0 7 7 7 7 DNF 0 DNF 0
10 606 Andrew Palmer 101 238 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x 10 10 DNF 0 x x 6 6 18 18 8 8 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 12 12 DNF 0 18 18
11 305 Ron van Wamelen 93 246 8 x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x 5 5 8 8 10 10 DNF 0 DNF 0 x x 2 2 x x 8 8 x x x x 4 4 4 4 DNF 0 DNF 0 12 12 8 8 0 0 DNF 0 x x 6 6 DNF 0 10 10 2 2 x x DNF 0 8 8 DNF 0 0 0 0 0 6 6 0 0
12 232 Marco Smit 82 257 11 x x 0 0 8 8 x x x x 4 4 0 0 x x DNF 0 DNF 0 0 0 x x x x DNF 0 x x 4 4 x x 0 0 DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 DNF 0 2 2 5 5 DNF 0 12 12 x x 5 5 7 7 x x 9 9 x x DNF 0 2 2 24 24 x x x x x x x x
13 39 Marten van der Wal 78 261 4 4 4 x x x x 0 0 x x 0 0 DNF 0 5 5 8 8 6 6 x x 18 18 x x 0 0 x x DNF 0 x x 10 10 x x 12 12 0 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 DNF 0 5 5 4 4
14 313 Lex Limmen 65 274 13 DNF 0 x x 4 4 x x x x 12 12 14 14 x x x x x x x x x x 8 8 x x 0 0 x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x 3 3 2 2 x x x x 8 8 5 5 5 5 x x 4 4 DNF 0 x x x x x x x x
15 103 Chris van der Elst 60 279 5 DNF 0 x x 9 9 x x DNF 0 x x 0 0 DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x x x x x 0 0 x x DNF 0 3 3 DNF 0 x x DNF 0 3 3 DNF 0 DNF 0 12 12 9 9 DNF 0 24 24
16 231 Peter Schut 60 279 0 x x 3 3 DNF 0 x x x x DNF 0 x x 0 0 x x 5 5 x x 0 0 x x 0 0 x x 7 7 6 6 x x x x 8 8 x x x x 9 9 0 0 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x 8 8 DNF 0 0 0 x x DNF 0 0 0 0 0 14 14
17 17 Arjen Bouwe Hiddinga 52 287 8 10 10 x x x x 10 10 x x 9 9 x x 0 0 DNF 0 x x 7 7 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 552 Bjorn Steenman 51 288 1 x x 9 9 DNF 0 x x 8 8 x x 0 0 2 2 x x x x DNF 0 0 0 10 10 x x 6 6 x x 5 5 x x x x DNF 0 3 3 4 4 4 4 x x x x x x 0 0 DNF 0 x x DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 19 Jelle Kurstjens 51 288 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x 7 7 8 8 7 7 x x 0 0 DNF 0 4 4 DNF 0 x x 4 4 x x 7 7 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 7 7 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x
20 415 Foppe van der Heide 45 294 6 x x 0 0 0 0 x x 0 0 x x x x DQ 0 DQ 0 x x x x x x x x 0 0 x x 8 8 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x DNF 0 x x 3 3 DNF 0 5 5 8 8 DNF 0 x x 0 0 x x 3 3 4 4 12 12 0 0 0 0 2 2 x x x x
21 95 Sander Borst 43 296 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x 0 0 x x x x 7 7 x x DNF 0 7 7 7 7 DNF 0 7 7 7 7 8 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 40 Piet Huussen 35 304 8 x x DNF 0 DNF 0 x x 9 9 x x DNF 0 6 6 x x x x 6 6 6 6 x x 4 4 x x DNF 0 x x DNF 0 4 4 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 29 Cor Schutter 33 306 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 8 8 x x x x 6 6 x x 2 2 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 DNF 0 0 0 4 4 x x x x x x x x
24 55 Johan Schouten 32 307 1 5 5 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x 7 7 x x x x 4 4 x x DNF 0 DNF 0 0 0 DNF 0 DNF 0 2 2 4 4 4 4 x x DNF 0 x x x x DNF 0 DNF 0 x x 6 6 x x x x x x x x x x
25 21 Jan Hoogevorst 31 308 1 DNF 0 x x DNF 0 x x x x 0 0 x x x x DNF 0 x x 0 0 DNF 0 5 5 x x 0 0 x x x x 0 0 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 2 2 4 4 6 6 4 4 4 4 x x 3 3 0 0 0 0 3 3 DNF 0 0 0
26 54 Sjeng Smidt 29 310 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x DNF 0 DNF 0 9 9 DNF 0 x x 10 10
27 799 Ad Kamps 29 310 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 5 5 DNF 0 x x 7 7 9 9 0 0 8 8 DNF 0 0 0 DNF 0 DNF 0
28 92 Peter Baer 29 310 0 x x 0 0 6 6 x x x x 2 2 2 2 DNF 0 6 6 4 4 x x 0 0 6 6 x x 3 3 x x DNF 0 x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 798 Mark Sergent 28 311 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x DNF 0 9 9 x x x x 14 14 2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 159 Marcel Simons 25 314 3 DNF 0 x x x x DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x DNF 0 x x 3 3 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x 8 8 5 5 x x DNF 0 0 0 3 3 DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 0 0 4 4 DNF 0 2 2
31 551 Patrick Peterse 22 317 3 x x 2 2 DNF 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 x x 0 0 8 8 8 8 0 0 DNF 0 0 0 0 0 DNF 0 x x DNF 0 4 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 67 Barry Spaansen 21 318 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 2 2 x x x x 6 6 x x DNF 0 2 2 x x x x DNF 0 0 0 0 0 2 2 0 0 DNF 0 2 2 0 0 3 3 DNF 0 x x x x DNF 0 2 2 x x DNF 0 x x 0 0 0 0 2 2 0 0
33 38 Cristiaan Weyenberg 18 321 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x 9 9 x x x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 465 Gé van der Linden 18 321 0 x x 0 0 x x 4 4 7 7 x x 0 0 3 3 4 4 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 68 Robert Spaansen 17 322 1 7 7 x x x x 2 2 DNF 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 2 2 4 4 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x 2 2 0 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 337 Dennis tesselaar 16 323 1 x x 7 7 7 7 0 0 x x x x DNF 0 x x 0 0 DNF 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 x x 0 0 2 2 x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 118 Vincent Tersteeg 12 327 4 6 6 x x x x 6 6 0 0 x x 0 0 x x DQ 0 DQ 0 x x x x DNF 0 x x 0 0 x x x x 0 0 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 457 Paul Koops van t Jagt 12 327 0 x x DNF 0 x x 5 5 4 4 x x DNF 0 0 0 3 3 x x DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
39 545 Wilco Schreuder 12 327 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 3 3 4 4 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 111 Sjouke Abma 11 328 1 3 3 x x DNF 0 x x 5 5 x x DNF 0 0 0 x x 0 0 3 3 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 259 Simon Farrington 10 329 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 5 5 DNF 0 x x 5 5 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 263 Jan Brookman 10 329 0 x x 10 10 DNF 0 x x x x x x x x DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 32 Richard Kamies 10 329 0 2 2 x x 2 2 x x 2 2 x x x x DNF 0 x x x x x x x x DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x 0 0 x x DNF 0 DNF 0 DNF 0 x x x x 4 4 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 DNF 0 x x
44 287 Roy Bachmatiuk 10 329 0 x x 0 0 3 3 x x x x 3 3 DNF 0 x x x x x x x x x x 4 4 x x DNF 0 x x x x 0 0 0 0 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 330 Jack Thompsen 10 329 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 5 5 x x x x 5 5 x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 90 Dirk Albrecht 9 330 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 7 7 DNF 0
47 99 Sjengie Smidt 9 330 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 3 3 6 6 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
48 126 Sjoerd Kranenburg 8 331 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 8 8 0 0
49 917 Nigel Wiles 5 334 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 x x DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
50 82 Marijn van der Water 5 334 0 DNF 0 x x 5 5 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 237 Bjorn Bachmatiuk 4 335 1 x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
52 66 Henk Heins 3 336 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 3 3 x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 121 Hille Wiersma 3 336 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x 0 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 15 Rouge Curvers 3 336 0 DNF 0 x x 0 0 x x 3 3 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 299 Aukie Heinhuis 3 336 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x DNF 0 x x 3 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 255 Fabien Tuhumena 2 337 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 2 2 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x
57 317 Adam Tetz 2 337 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 250 Joey Janssen 0 339 2 DNF 0 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x 0 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0
59 329 Marchienus Schuiling 0 339 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x 0 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x
60 229 Bauke Visser 0 339 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 218 Sjeng Smidt jr 0 339 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 311 Douwe Dijkstra 0 339 0 x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 75 Joey Verhees 0 339 0 DNF 0 x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 155 Jeffrey Schouten 0 339 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x
65 575 Patrick Borst 0 339 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 351 Ralf Stoffer 0 339 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x x x x x DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
67 581 Ronald Samson 0 339 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
31-3-2012 Speedway Emmen
31-3-2012 Speedway Emmen
31-3-2012 Speedway Emmen
31-3-2012 Speedway Emmen
31-3-2012 Speedway Emmen
31-3-2012 Speedway Emmen
31-3-2012 Speedway Emmen
5-5-2012 Speedway Emmen
5-5-2012 Speedway Emmen
5-5-2012 Speedway Emmen
5-5-2012 Speedway Emmen
5-5-2012 Speedway Emmen
2-6-2012 Speedway Emmen
2-6-2012 Speedway Emmen
2-6-2012 Speedway Emmen
2-6-2012 Speedway Emmen
2-6-2012 Speedway Emmen
2-6-2012 Speedway Emmen
3-6-2012 Speedway Emmen
3-6-2012 Speedway Emmen
3-6-2012 Speedway Emmen
3-6-2012 Speedway Emmen
30-6-2012 Speedway Emmen
30-6-2012 Speedway Emmen
30-6-2012 Speedway Emmen
30-6-2012 Speedway Emmen
1-9-2012 SPEEDWAY EMMEN
1-9-2012 SPEEDWAY EMMEN
1-9-2012 SPEEDWAY EMMEN
1-9-2012 SPEEDWAY EMMEN
1-9-2012 SPEEDWAY EMMEN
6-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
6-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
6-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
6-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
6-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
20-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
20-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
20-10-2012 SPEEDWAY EMMEN
20-10-2012 SPEEDWAY EMMEN