2012 - Senior Rotax
Season: 2012
25/03/2012 22/04/2012 27/05/2012 24/06/2012 22/07/2012 26/08/2012 23/09/2012 28/10/2012
Pos No. Name Total Drop Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 Fi Total R1 R2 R3 Total
1 30 Stephen Bull 635 63 0 0 23 23 45 91 15 21 43 79 25 25 50 100 20 23 41 84 25 25 50 100 23 21 19 63 17 25 39 81 25 25 50 100
2 41 Harry Smithson 552 58 83 83 21 20 37 78 17 18 23 58 22 22 43 87 18 19 37 74 21 22 37 80 18 18 33 69 22 20 45 87 18 22 37 77
3 75 Mark Godfrey 502 0 133 50 16 16 25 57 14 16 37 67 20 21 35 76 15 16 27 58 19 19 41 79 x x x x 21 21 43 85 19 20 41 80
4 51 James Packer 464 0 171 38 x x x x x x x x 19 20 41 80 14 18 29 61 22 21 43 86 14 14 35 63 20 22 41 83 23 23 45 91
5 15 Oliver Varney 382 0 253 82 25 25 50 100 23 20 50 93 x x x x 25 25 50 100 x x x x 21 23 45 89 x x x x x x x x
6 31 Charlie Windwod 381 0 254 1 20 17 33 70 19 12 25 56 21 16 37 74 11 10 19 40 x x x x x x x x 23 18 37 78 16 16 31 63
7 55 Stephen Bouffe 343 0 292 38 13 12 27 52 x x x x 16 18 31 65 12 11 21 44 x x x x 10 12 21 43 18 19 35 72 17 17 33 67
8 42 Andrew Pryke 306 0 329 37 14 13 29 56 13 14 29 56 x x x x 16 14 33 63 20 17 35 72 13 17 29 59 x x x x x x x x
9 48 Chis Pharaoh 280 0 355 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 50 100 25 23 50 98 20 19 43 82
10 66 Darren Bartlett 269 0 366 11 x x x x 18 13 35 66 18 19 39 76 x x x x 18 18 39 75 15 10 27 52 x x x x x x x x
11 74 Elliot Rice 239 0 396 30 x x x x 16 15 31 62 x x x x 23 22 45 90 x x x x 22 22 43 87 x x x x x x x x
12 19 James Webb 236 0 399 3 x x x x 21 22 27 70 x x x x 22 20 43 85 x x x x 20 20 41 81 x x x x x x x x
13 34 John Weatherley 234 0 401 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 20 45 82 17 16 37 70 x x x x 22 21 39 82
14 26 Luke Reade 222 0 413 12 22 22 23 67 22 19 41 82 x x x x 21 13 39 73 x x x x x x x x x x x x x x x x
15 18 Sam Benningsen 198 0 437 24 18 14 31 63 12 17 33 62 x x x x 17 21 35 73 x x x x x x x x x x x x x x x x
16 99 Will Walter 149 0 486 49 12 19 39 70 x x x x x x x x x x x x 23 23 33 79 x x x x x x x x x x x x
17 27 Hamish Brooks 142 0 493 7 x x x x x x x x x x x x 19 15 31 65 x x x x 19 19 39 77 x x x x x x x x
18 33 Shawn Morter 115 0 520 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 11 23 46 19 17 33 69 x x x x
19 76 Gary Cooper 115 0 520 0 x x x x x x x x x x x x 13 17 23 53 x x x x 16 15 31 62 x x x x x x x x
20 88 John Billingsly 96 0 539 19 x x x x x x x x x x x x 10 12 25 47 x x x x 11 13 25 49 x x x x x x x x
21 134 Jean-Luke Laister 91 0 544 5 x x x x x x x x 23 23 45 91 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 73 Elliot Rice 90 0 545 1 x x x x 20 25 45 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 56 Chris Thomas 87 0 548 3 x x x x 25 23 39 87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 54 Jake Strut 83 0 552 4 19 21 43 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 24 Hamish Brooks 74 0 561 9 15 18 41 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 37 Daniel Smith 74 0 561 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 18 35 74
27 78 Stephen Cutts 67 0 568 7 17 15 35 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 95 Aaron Burnage 67 0 568 0 x x x x x x x x 17 17 33 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
25/03/2012 2012 Summer Championship R1
22/04/2012 2012 Summer Championship R2
27/05/2012 2012 Summer Championship R3
24/06/2012 2012 Summer Championship R4
22/07/2012 2012 Summer Championship R5
26/08/2012 2012 Summer Championship R6
23/09/2012 2012 Summer Championship R7
28/10/2012 2012 Summer Championship R8