2012 AREA1 MX2 SENIORS
Season: 2012
11/03/2012 18/03/2012 15/04/2012 25/03/2012 08/04/2012 20/05/2012 02/09/2012 02/09/2012 23/09/2012 21/10/2012 21/10/2012 21/10/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 244 Dean Hazeldine 650 0 0 31 60 60 151 x x x x 50 60 60 170 60 60 29 149 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2 72 Lucas Bruce 617 33 33 x x x x 41 45 43 129 x x x x 27 35 37 99 24 31 41 96 x x x x x x x x x x x x 43 41 47 131 x x x x x x x x 54 54 54 162
3 14 Dean Giblin 599 51 18 19 0 0 19 x x x x x x x x 26 29 31 86 29 26 37 92 39 37 41 117 x x x x x x x x 54 50 60 164 x x x x 31 43 47 121 x x x x
4 97 Sam Osbaldiston 576 74 23 13 33 35 81 x x x x 43 21 37 101 33 39 39 111 35 33 45 113 x x x x 16 15 16 47 x x x x x x x x x x x x 35 45 43 123 x x x x
5 103 Joshua Lunt 514 136 62 x x x x 54 47 50 151 22 25 29 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 54 50 154 x x x x x x x x 41 47 45 133
6 203 Lee Hewitt 489 161 25 35 31 41 107 x x x x 54 47 50 151 31 26 43 100 45 39 47 131 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 258 James Rowbotham 472 178 17 x x x x x x x x 60 54 54 168 50 47 60 157 50 54 43 147 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 414 Tim Whittle 432 218 40 29 35 43 107 x x x x x x x x 39 43 0 82 33 41 29 103 50 45 45 140 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 101 Aaron Starkey 401 249 31 50 27 45 122 x x x x 37 39 45 121 x x x x 54 50 54 158 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 522 Frazer Martin 367 283 34 45 20 39 104 60 41 60 161 26 43 33 102 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 185 Adam Wheatley 359 291 8 47 50 50 147 47 60 54 161 20 31 x 51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 365 Luke Woodland 342 308 17 60 54 47 161 x x x x 47 0 x 47 x x x x 39 45 50 134 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 261 Stuart Hanson 342 308 0 x x x x 45 50 45 140 27 37 35 99 x x x x 41 27 35 103 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 64 Matthew Hunt 319 331 23 54 45 37 136 x x x x x x x x 43 50 47 140 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 0 25 43 x x x x x x x x
15 67 Stephen Thornton 317 333 2 37 29 27 93 x x x x x x x x 47 37 54 138 43 43 x 86 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 361 Mark Harrison 315 335 2 x x x x x x x x x x x x 25 45 33 103 31 0 x 31 33 43 47 123 22 18 18 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 76 Liam Finn 313 337 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 45 54 159 x x x x 50 54 50 154 x x x x
18 520 Philip Jameson 309 341 4 26 43 26 95 x x x x 33 35 43 111 29 33 41 103 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 974 Jacob Marsden 293 357 16 39 0 33 72 x x x x 35 22 47 104 45 25 x 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 0 x 47
20 171 Michael Gleave 272 378 21 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 33 83 x x x x x x x x x x x x 41 37 37 115 x x x x 25 24 25 74 x x x x
21 415 James Hockenhull 266 384 6 43 37 54 134 x x x x 41 50 41 132 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 210 Callum Leese 258 392 8 25 24 21 70 x x x x 25 27 31 83 x x x x 37 29 39 105 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 35 Peter Sargent 257 393 1 24 21 20 65 x x x x x x x x x x x x x x x x 35 41 39 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 23 35 77
24 433 Mark Bentley 236 414 21 27 41 29 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 50 50 139
25 222 Samuel Huyton 215 435 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 43 41 84 x x x x x x x x 43 41 47 131
26 195 George Clarke 195 455 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 60 39 99 x x x x 29 41 26 96 x x x x
27 226 Thomas Wise 188 462 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 26 29 96 x x x x x x x x x x x x 29 26 37 92
28 12 Stephen Turner 186 464 2 0 14 18 32 39 43 0 82 x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 x 0 x x x x 43 29 x 72 x x x x x x x x x x x x x x x x
29 522 Frazer Martin 174 476 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 54 174 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 945 Matthew Harding 168 482 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 54 60 168 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 240 Adrian Latham 168 482 0 0 23 24 47 x x x x x x x x x x x x x x x x 45 0 x 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 45 x 76
32 308 Jordan Clutton 164 486 4 15 22 22 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 31 45 105 x x x x x x x x x x x x x x x x
33 51 Andrew Rhodes 151 499 13 x x x x 50 54 47 151 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 93 Lee Capon 147 503 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 50 50 147 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 84 Aaron Oconnor 144 506 3 x x x x x x x x x x x x x x x x 27 47 27 101 43 0 x 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 403 Ben Hughes 137 513 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 47 45 137 x x x x x x x x x x x x
37 245 Garth Payne 134 516 3 x x x x x x x x 39 23 x 62 41 31 x 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 101 Matthew Knowles 129 521 5 0 18 14 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 17 12 41 x x x x 0 0 0 0 0 x x 0 x 33 23 56 x x x x
39 34 Matthew Price 127 523 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 47 43 127 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 224 James Brookes 125 525 2 x x x x x x x x 45 41 39 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 28 Max May 124 526 1 22 39 31 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 11 11 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 229 Ryan Ayrton 117 533 7 0 26 17 43 x x x x 29 45 0 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 590 Dylan Brockbank 115 535 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 35 43 115
44 40 Mark Beeston 111 539 4 41 47 23 111 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 207 Benjamin Whitby 110 540 1 14 12 15 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 43 x 69
46 348 Lee Welch 109 541 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 35 41 109 x x x x
47 242 Richard Vaughan 101 549 8 33 25 0 58 43 x x 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 251 Nicholas Jones 100 550 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 18 37 100 x x x x
49 20 Daniel Sweeney 96 554 4 x x x x x x x x 21 26 x 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 24 x 49
50 65 Josh Frazer 92 558 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 26 35 31 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 298 Ben Pallier-Singleton 90 560 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 0 43 90 x x x x x x x x x x x x
52 225 William Pugh 82 568 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 37 x 82
53 530 Ashley Bailey 82 568 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 35 0 35 x x x x 24 23 x 47 x x x x
54 86 Tom Lundstrom 81 569 1 17 16 0 33 x x x x 24 24 0 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 772 Jordan Edwards 80 570 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 39 0 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 529 Alan Shore 74 576 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 39 35 74 x x x x x x x x 0 x x 0
57 363 John Woods 68 582 6 x x x x x x x x 0 33 x 33 35 x x 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 365 James Turner 66 584 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 13 10 43 x x x x x x x x x x x x 23 0 x 23 x x x x
59 75 Joe Higgins 65 585 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 22 22 65 x x x x
60 437 Andrew Ellis 62 588 3 20 17 25 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 150 Derek Mortimer 57 593 5 23 15 19 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 238 Ben Summerfield 52 598 5 x x x x x x x x 23 29 0 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 235 Dewi Davies 51 599 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 25 x 51 x x x x
64 95 Richard Butler 51 599 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 33 0 51 x x x x x x x x x x x x x x x x
65 517 Conner Parry 48 602 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 25 x 48
66 449 Luke Huyton 45 605 3 18 11 16 45 x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 239 James Hankey 42 608 3 16 13 13 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 312 Steven Roberts 40 610 2 21 19 0 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 313 Daniel Townsend 31 619 9 x x x x x x x x 31 x x 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70 160 Luke Norton 24 626 7 x x x x x x x x x x x x 24 x x 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
71 66 Benjamin Armer 22 628 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 8 0 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 527 Jonathon Williams 20 630 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 x x 20 x x x x
73 214 Ryan Kilroy 9 641 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 0 x 9 x x x x x x x x x x x x x x x x
74 161 John Redfern 0 650 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
75 287 Tom Burgess 0 650 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x
76 39 Liam Forber 0 650 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x
77 208 Matthew Bell 0 650 0 0 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
78 247 Robbie Fox 0 650 0 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
11/03/2012 AMCA (02 NM) Mid Cheshire 09/03
18/03/2012 AMCA (02 NM) North Staffs
15/04/2012 AMCA (02 NM) Potters - 15/4
25/03/2012 AMCA (01 NM) Rossendale - 25/3
08/04/2012 AMCA (01 NM) Stockport - 8/4
20/05/2012 AMCA (02 NM) Wirral - 20/5
02/09/2012 AMCA (02 NM) Sandbach - 02/9
02/09/2012 AMCA (02 NM) Sandbach - 02/9
23/09/2012 AMCA (02 NM) Stockport - 23/9
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10