2012 AREA1 MX1 SENIORS
Season: 2012
11/03/2012 18/03/2012 15/04/2012 15/04/2012 25/03/2012 08/04/2012 20/05/2012 02/09/2012 02/09/2012 23/09/2012 21/10/2012 21/10/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 19 Andrew Cougill 769 0 0 37 43 47 127 x x x x x x x x 43 45 41 129 35 50 39 124 43 47 37 127 37 45 47 129 x x x x x x x x 45 43 45 133 x x x x x x x x
2 223 Jack Beresford 653 116 116 47 0 x 47 47 43 50 140 x x x x 47 50 50 147 x x x x 54 54 60 168 50 47 54 151 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 18 David Roocroft 633 136 20 22 33 43 98 x x x x x x x x 45 29 45 119 26 31 29 86 41 35 33 109 x x x x x x x x 24 24 33 81 43 47 50 140 x x x x x x x x
4 240 James Hurst 577 192 56 35 14 39 88 31 47 43 121 x x x x 33 27 0 60 22 35 45 102 27 31 35 93 x x x x x x x x 14 18 21 53 x x x x x x x x 33 27 x 60
5 689 Nick Read 569 200 8 43 45 54 142 x x x x x x x x 50 43 0 93 37 0 47 84 0 x x 0 25 50 43 118 x x x x x x x x 54 31 47 132 x x x x x x x x
6 15 David Holt 554 215 15 25 29 31 85 x x x x x x x x x x x x 23 26 37 86 33 39 43 115 0 33 45 78 x x x x 20 25 24 69 37 45 39 121 x x x x x x x x
7 334 Richard Dixon 532 237 22 33 26 37 96 50 35 41 126 x x x x 35 31 43 109 x x x x 37 24 29 90 x x x x x x x x x x x x 41 33 37 111 0 x x 0 x x x x
8 146 Robert Vernon 521 248 11 x x x x 43 50 47 140 x x x x x x x x x x x x 47 45 41 133 x x x x x x x x 45 47 41 133 x x x x 43 37 35 115 x x x x
9 313 Daniel Townsend 502 267 19 x x x x x x x x x x x x 60 60 60 180 47 41 60 148 60 60 54 174 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 86 Darren Moloney 467 302 35 60 60 60 180 x x x x x x x x 54 54 54 162 x x x x 39 41 45 125 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 61 Simon Hays 423 346 44 12 11 x 23 0 x x 0 33 39 41 113 x x x x 18 21 22 61 0 19 23 42 0 18 x 18 x x x x 16 20 18 54 25 26 27 78 x x x x 16 18 x 34
12 391 Adam Evans 385 384 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 31 41 107 x x x x 47 43 47 137 60 27 54 141 x x x x x x x x
13 23 Matthew Hall 359 410 26 15 20 x 35 x x x x x x x x 39 23 x 62 39 37 33 109 x x x x x x x x x x x x x x x x 50 60 43 153 x x x x x x x x
14 85 Adam Darby 323 446 36 23 24 35 82 54 41 45 140 x x x x 25 37 39 101 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 458 Dean Rodgers 306 463 17 x x x x 45 60 54 159 x x x x 0 x x 0 x x x x 50 50 47 147 x x x x x x x x 0 0 x 0 x x x x x x x x x x x x
16 360 Michael Burgess 298 471 8 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 20 25 45 20 18 26 64 31 25 31 87 x x x x 0 16 0 16 31 24 31 86 x x x x x x x x
17 88 Thomas Cooper 295 474 3 0 16 25 41 29 37 39 105 x x x x 22 25 33 80 x x x x 24 23 22 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 171 Michael Gleave 286 483 9 16 22 33 71 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 29 31 85 22 19 0 41 x x x x 37 27 25 89 x x x x x x x x x x x x
19 357 Ryan Dixon 281 488 5 0 50 50 100 x x x x x x x x x x x x x x x x 45 43 50 138 0 43 x 43 x x x x x x x x 0 0 x 0 x x x x x x x x
20 161 John Redfern 265 504 16 x x x x 35 45 0 80 x x x x x x x x x x x x 26 33 0 59 47 41 0 88 x x x x 17 21 x 38 x x x x x x x x x x x x
21 239 Ashley Walsh 262 507 3 17 17 26 60 x x x x x x x x x x x x 24 27 43 94 x x x x 41 24 x 65 x x x x 10 0 16 26 x x x x 17 0 x 17 x x x x
22 618 Graham Atherton 260 509 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 23 23 66 31 27 21 79 39 39 37 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 498 Carl Critchlow 251 518 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 14 20 47 x x x x 27 41 35 103 37 31 33 101 x x x x
24 44 Martin Benson 246 523 5 18 0 x 18 x x x x x x x x 29 39 37 105 x x x x 29 25 27 81 x x x x 18 10 14 42 x x x x x x x x x x x x x x x x
25 99 Michael Bond 244 525 2 41 47 29 117 x x x x x x x x x x x x 43 43 41 127 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 116 Dave Withington 242 527 2 0 0 x 0 x x x x x x x x 41 47 31 119 50 47 26 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 147 Paul Young 241 528 1 x x x x 33 x x 33 x x x x 31 0 x 31 31 0 x 31 x x x x 29 23 35 87 x x x x 23 13 23 59 x x x x x x x x x x x x
28 20 Anthony Dugmore 234 535 7 11 12 x 23 x 0 x 0 39 0 x 39 x x x x x x x x x x x x 21 20 29 70 x x x x 21 15 0 36 26 x x 26 x x x x 20 20 x 40
29 33 Steve Marshall 229 540 5 39 31 x 70 60 39 60 159 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 264 Charles Kennerley 216 553 13 50 39 41 130 x x x x 43 43 x 86 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 100 Josh Knowles 212 557 4 19 10 x 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 19 x 41 0 37 60 97 18 0 27 45 x x x x
32 226 Paul Davies 201 568 11 24 13 x 37 37 33 x 70 x x x x 24 0 x 24 x x x x 23 20 x 43 0 0 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 124 Marc Dombrowski 198 571 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 50 41 138 39 21 x 60 x x x x
34 154 Mark Southern 184 585 14 0 19 24 43 x x x x x x x x x x x x 21 24 24 69 x x x x 24 0 x 24 x x x x 11 17 20 48 x x x x x x x x x x x x
35 41 Christopher Price 180 589 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 492 Paul Wain 175 594 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 29 39 101 x x x x x x x x 35 39 x 74 x x x x x x x x
37 393 Chris Davies 166 603 9 26 35 0 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 29 41 105
38 16 Arwel Jones 165 604 1 45 54 23 122 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 x x 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
39 208 Matthew Bell 158 611 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 54 50 158 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 250 Nathan Bailey 140 629 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 16 22 59 x x x x 24 35 0 59 22 x x 22 x x x x
41 62 Jason Everall 138 631 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 14 22 51 29 29 29 87 x x x x x x x x
42 928 James Chambers 133 636 5 27 21 x 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 26 33 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 197 Alex Swithenbank 126 643 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 54 33 126 x x x x x x x x
44 501 Andy Stephens 125 644 1 x x x x x x x x 41 41 43 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 5 Mike Prady 125 644 0 x x x x x x x x x x x x 37 41 47 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 415 Neil Adams 114 655 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 45 43 114 x x x x x x x x x x x x
47 131 Martin Atherton 113 656 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 35 41 113 x x x x x x x x x x x x x x x x
48 410 Jason Fox 113 656 0 31 37 45 113 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 343 Wesley Cockayne 111 658 2 x x x x 39 0 x 39 x x x x x x x x 27 45 0 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
50 8 Carl Ford 107 662 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 39 35 107 x x x x x x x x x x x x
51 342 John Hodgkinson 104 665 3 21 23 0 44 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x 0 21 39 60 0 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
52 141 Wayne Bradley 103 666 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 37 39 103 x x x x x x x x x x x x
53 321 Damian Roberts 99 670 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 17 41 33 25 0 58 x x x x x x x x
54 92 Peter Reed 97 672 2 x x x x x x x x x x x x 27 35 35 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 470 Kevin Neesam 95 674 2 x x x x 41 54 0 95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 22 Jerry Greenhalgh 94 675 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 31 39 94
57 10 Ian Kitching 91 678 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 35 31 91 x x x x x x x x x x x x
58 195 Luke Bradford 89 680 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 23 27 89 x x x x x x x x x x x x
59 192 Jake Smith 82 687 7 x x x x 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 45 37 0 82 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
60 441 Steven Roberts 81 688 1 29 25 27 81 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 18* Adam Knight 72 697 9 54 18 0 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 352 Mark Benbow 72 697 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 21 29 72
63 144 Kai Samlofski 72 697 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 37 x 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 x 72 697 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 26 25 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 28 Andy Thornhill 69 700 3 20 27 22 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 1 Phil Jones 67 702 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 19 33 67
67 495 Jamie Christie 65 704 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 17 31 65
68 40 James Mcgrath 64 705 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 33 0 31 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 449 Luke Huyton 63 706 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 19 22 0 41 22 0 x 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70 87 Richard Wain 60 709 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 22 19 60 x x x x x x x x x x x x
71 372 Glenn Owen 59 710 1 x x x x x x x x x x x x 26 33 x 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 227 Andrew Oats 50 719 9 14 15 21 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
73 148 Thomas Latham 49 720 1 x x x x x x x x x x x x 0 0 x 0 x x x x x x x x 27 22 x 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
74 418 Brian Smith 47 722 2 x x x x x x x x x x x x 21 26 x 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
75 170 Alan Dale 46 723 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 22 24 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
76 558 Robert Mctaggart 44 725 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 21 0 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
77 337 Joshua Hibbert 41 728 3 0 41 0 41 x x x x x x x x x x x x 0 0 x 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
78 62 Trevor Dugmore 40 729 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 22 x 40
79 491 Jason Clarke 38 731 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 12 17 38 x x x x x x x x x x x x x x x x
80 490 Paul Robinson 26 743 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 26 0 26 x x x x
81 166 Stephen Smith 21 748 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 0 0 21
82 76 Bob Rowlands 13 756 8 13 x x 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
83 34 Dave Smith 13 756 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 0 0 13 x x x x x x x x x x x x
84 1* James Hart 9 760 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x
85 207 David Armer 0 769 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x
86 188 Denis Jones 0 769 0 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
11/03/2012 AMCA (02 NM) Mid Cheshire 09/03
18/03/2012 AMCA (02 NM) North Staffs
15/04/2012 AMCA (02 NM) Potters - 15/4
15/04/2012 AMCA (02 NM) Potters - 15/4
25/03/2012 AMCA (01 NM) Rossendale - 25/3
08/04/2012 AMCA (01 NM) Stockport - 8/4
20/05/2012 AMCA (02 NM) Wirral - 20/5
02/09/2012 AMCA (02 NM) Sandbach - 02/9
02/09/2012 AMCA (02 NM) Sandbach - 02/9
23/09/2012 AMCA (02 NM) Stockport - 23/9
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10