Kattcupen - MX Open
Säsong: 2011
2011-10-29 2011-10-29 2011-11-26 2011-11-26 2012-01-28 2012-01-28 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-17 2012-03-17 2012-03-31 2012-03-31
Pos Nr. Namn Total diff Avstånd He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total
1 69 Patrik Johansson 242 0 0 12 12 22 22 18 18 22 22 22 22 22 22 20 20 25 25 25 25 22 22 16 16 16 16
2 719 Robin W Åberg 167 75 75 11 11 18 18 10 10 15 15 14 14 15 15 19 19 19 19 18 18 20 20 1 1 7 7
3 483 Pontus Karlsson 140 102 27 10 10 15 15 13 13 DNF 0 18 18 17 17 DQ 0 18 18 15 15 19 19 7 7 8 8
4 1254 Philip Borgvall 115 127 25 16 16 17 17 19 19 19 19 x x x x 22 22 22 22 x x x x x x x x
5 117 Sebastian Lorenz 89 153 26 17 17 25 25 22 22 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x
6 272 Fredrik Schelin 87 155 2 x x x x DNF 0 x x 20 20 20 20 x x x x 22 22 25 25 x x x x
7 841 Fredric Lundberg 75 167 12 14 14 12 12 11 11 DNF 0 19 19 19 19 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x
8 17 Alfred Arvidsson 74 168 1 7 7 9 9 7 7 13 13 16 16 16 16 x x x x x x x x 4 4 2 2
9 771 Martin Bäckström 72 170 2 19 19 20 20 16 16 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x
10 724 Joel Nilsen 68 174 4 18 18 DNF 0 x x x x 25 25 25 25 x x x x x x x x x x x x
11 302 Max Bäckström 54 188 14 x x x x 20 20 DNF 0 x x x x x x x x x x x x 17 17 17 17
12 96 Fredrik Karlsson 50 192 4 25 25 DNF 0 25 25 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
13 2 Magne Klingsheim 50 192 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 25 25
14 634 Max Larsson 45 197 5 x x x x x x x x x x x x 25 25 20 20 x x x x x x x x
15 27 Anton Lundgren 44 198 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 22 22
16 458 Fredrik Urefors 43 199 1 6 6 8 8 x x x x 15 15 14 14 x x x x x x x x x x x x
17 7 Sebastian Lorenz 40 202 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 20 20
18 916 Ronnie Willen 39 203 1 20 20 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 1251 Mats Engström 38 204 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 19 19
20 367 Dennis Andersson 37 205 1 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x 19 19 DNF 0 8 8 10 10
21 662 Martin Käller 36 206 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 18 18 18
22 1 Lukas Kahrle 35 207 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 17 18 18 x x x x
23 84 Robbin Hoffman 35 207 0 x x x x x x x x 17 17 18 18 x x x x x x x x x x x x
24 153 Timmy Wernersson 34 208 1 x x x x 14 14 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x
25 806 Jimmie Larsson 34 208 0 x x x x x x x x x x x x 18 18 DNF 0 16 16 DNF 0 x x x x
26 1706 Tobias Karlsson 33 209 1 x x x x 15 15 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x
27 449 Erik Kjellin 32 210 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 16 16 1 1 1 1
28 404 Oskar Olsson 31 211 1 x x x x 17 17 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x
29 685 Jesper Hellström 29 213 2 13 13 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 3 Patrik Johansson 29 213 0 15 15 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 517 Linus Strömberg 29 213 0 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x 12 12 17 17 x x x x
32 607 Jimm Loginger 28 214 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 15 15
33 557 Philip Broberg 25 217 3 x x x x 9 9 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x
34 31 Felix Harling 25 217 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 13 13
35 90 Fredrik Schelin 23 219 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 14 14
36 696 Jotathan Magnusson 23 219 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 12 12
37 217 Anders Pettersson 22 220 1 22 22 DNF 0 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
38 361 Ronnie Willen 21 221 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 11 11
39 202 Tobias Sörensson 20 222 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 DNF 0 x x x x
40 251 Hugo Johansson 18 224 2 4 4 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 1 1
41 89 Jonas Karnevång 17 225 1 9 9 DNF 0 8 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 111 Söndre Kvoseth 15 227 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 DNF 0
43 473 Sebastian Berglund 15 227 0 2 2 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 638 André Ahlin 15 227 0 8 8 7 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 721 Brage Eriksen 14 228 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 DNF 0
46 471 Michael Hedlund 13 229 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 DNF 0 x x x x
47 622 Dennis Asplund 13 229 0 3 3 10 10 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 966 William Jansson 12 230 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 9 9
49 866 Gunnar Ullén 11 231 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 6 6
50 743 Timmy Sten 11 231 0 5 5 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 43 Niklas Eamdahl 11 231 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 5 5
52 635 Fredrik Lundgren 5 237 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 4 4
53 123 Albert Fröberg 5 237 0 1 1 4 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 474 Thomas Skrede 4 238 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 3 3
55 4 Emmy Wallberg 0 242 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0
56 51 Tim Blomgren 0 242 0 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Förklaringstext 1 1:a plats 2 2:a plats 3 3:e plats
2011-10-29 Kattcupen 1 - Vingåker
2011-10-29 Kattcupen 1 - Vingåker
2011-11-26 Kattcupen 2 - Vingåker
2011-11-26 Kattcupen 2 - Vingåker
2012-01-28 Kattcupen 3 - Vingåker
2012-01-28 Kattcupen 3 - Vingåker
2012-03-10 Kattcupen 4 - Vingåker
2012-03-10 Kattcupen 4 - Vingåker
2012-03-17 Kattcupen 5 - Kungsör
2012-03-17 Kattcupen 5 - Kungsör
2012-03-31 Kattcupen 6 - Kungsör
2012-03-31 Kattcupen 6 - Kungsör