King of Canterbury 2011 - Superbikes
Season: 2011
16/07/2011 13/08/2011 17/09/2011 8/10/2011 29/10/2011 3/12/2011 11/02/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R15 Total R15 Total R15 Total R15 Total R15 Total R15 Total R13 Total
1 8 Warren Hudson 121 0 0 20 20 25 25 x x 20 20 20 20 16 16 20 20
2 9 Ryan Hampton 120 1 1 x x x x 25 25 25 25 25 25 20 20 25 25
3 86 Aaron Scott 69 52 51 25 25 DNF 0 20 20 x x 13 13 11 11 DNF 0
4 23 Alex Walker 45 76 24 16 16 DNF 0 x x x x 16 16 13 13 x x
5 26 Cameron Hudson 43 78 2 13 13 11 11 11 11 DNF 0 DNF 0 x x 8 8
6 818 Gordon Wilcock 32 89 11 x x x x 16 16 x x x x x x 16 16
7 147 Andy Stewart 30 91 2 x x x x x x x x 11 11 9 9 10 10
8 77 James Smith 25 96 5 x x x x x x x x DNF 0 25 25 x x
9 41 Pete Byers 20 101 5 x x 20 20 x x x x x x x x x x
10 311 Grant Dodunski 19 102 1 x x 10 10 9 9 x x DNF 0 x x x x
11 71 Tony Moir 16 105 3 x x 16 16 x x x x x x x x x x
12 167 Heath Botica 16 105 0 x x 9 9 7 7 x x x x x x x x
13 99 Steve Brown 13 108 3 x x x x x x x x x x x x 13 13
14 12 Chris Elley 13 108 0 x x x x 13 13 x x x x x x x x
15 21 Simon Richards 13 108 0 x x 13 13 x x x x x x x x x x
16 111 Daniel Jansen 11 110 2 x x x x x x x x x x x x 11 11
17 132 Dan McKenzie 10 111 1 x x x x x x x x x x 10 10 x x
18 37 Robert Thompson 10 111 0 x x x x 10 10 x x x x x x x x
19 24 Julian Krause 10 111 0 x x x x x x x x 10 10 x x x x
20 112 Scott Sutherland 9 112 1 x x x x x x x x x x x x 9 9
21 555 Paul Van de loo 8 113 1 x x x x 8 8 x x x x x x x x
22 28 Mason Denovan 8 113 0 x x 8 8 x x x x x x x x x x
23 106 Chris Sutcliffe 0 121 8 x x DNS 0 x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
16/07/2011 King of Levels Round 1 2011
13/08/2011 King of Levels Round 2 2011
17/09/2011 King of Ruapuna Round 1
8/10/2011 King of Ruapuna Round 2
29/10/2011 King of Ruapuna Round 3
3/12/2011 King of Ruapuna Round 4
11/02/2012 KoR Ruapuna Round 5