TC JUNIOR CHASE
Season: 2011
IX X XI XII XIII XIV XV
Pos No. Name Total Diff Gap Ro Total Ro Total Ro Total XI Total XI Total RO Total RO Total
1 91 LEONARDO QUESADA 1042 0 0 708 708 62 62 53 53 56 56 53 53 53 53 57 57
2 10 JOSE LADINO 1021 21 21 688 58 58 57 57 57 57 51 51 55 55 55 55
3 71 DIEGO ABRIL 1009 33 12 702 702 53 53 49 49 41 41 60 60 57 57 47 47
4 26 FELIPE MURCIA 1002 40 7 694 694 55 55 55 55 53 53 47 47 45 45 53 53
5 86 ESTEBAN ABELLO 969 73 33 692 692 49 49 60 60 60 60 55 55 53 53 0
6 83 MAURICIO GONZALEZ 894 148 75 680 680 47 47 41 41 0 45 45 38 38 43 43
7 67 JAIRO ESPINOSA 853 189 41 690 690 40 40 43 43 x x x x 39 39 41 41
8 15 BRIAN PIÑA 849 193 4 684 684 39 39 51 51 0 0 36 36 39 39
9 43 JHON LENON 836 206 13 677 677 0 0 47 47 0 61 61 51 51
10 64 HANDRY PIÑA 825 217 11 698 698 38 38 40 40 0 49 49 0 0
11 50 GERARDO PRIETO ANDRES CARDENAS 769 273 56 679 45 45 45 45 0 0 x x x x
12 21 ANDRES PEREZ MARVIN SAENZ 762 280 7 676 676 0 0 49 49 0 37 37 0
13 19 ANDRES GOMEZ 731 311 31 684 0 0 x x x x 47 47 0
14 9 MARIA FDA GUZMAN 729 313 2 688 688 41 41 0 x x x x x x x x
15 16 ANTONIO LOPEZ 678 364 51 678 678 x x x x x x x x x x x x
16 8 288 754 390 288 x x x x x x x x x x x x
17 82 DANIEL LAMOUROUX ANDRES AKLE 268 774 20 x x 51 51 0 51 51 57 57 49 49 60 60
18 75 CARLOS A MORENO 264 778 4 88 43 43 47 47 x x x x 41 41 45 45
19 68 140 902 124 140 x x x x x x x x x x x x
20 73 DIEGO FONSECA 119 923 21 76 0 0 43 43 0 x x x x
21 146 98 944 21 98 x x x x x x x x x x x x
22 24 94 948 4 94 x x x x x x x x x x x x
23 76 JC CHAVEZ ALEJANDRO OCAMPO 92 950 2 x x x x x x x x x x 43 43 49 49
24 70 89 953 3 89 x x x x x x x x x x x x
25 45 KRISTIAN SALAZAR ANDRES ORTIZ 86 956 3 86 0 0 0 0 x x x x
26 3 DAVID CUERVO 86 956 0 86 86 0 0 0 0 x x x x
27 59 RICARDO GUIO ANDRES CHAPARRO 86 956 0 39 x x x x 47 47 0 x x x x
28 84 RICARDO BUITRAGO 82 960 4 82 82 x x x x x x x x x x x x
29 74 ANDRES PEREZ 80 962 2 x x x x x x x x x x 40 40 40 40
30 77 CESAR PIAMONTE 76 966 4 76 0 0 x x x x 0 0
31 27 37 1005 39 37 x x x x x x x x x x x x
32 2 37 1005 0 37 x x x x x x x x x x x x
33 18 JOSE RAMIREZ 0 1042 37 x x x x x x x x x x 0 0
34 14 R KIMURA DAVID KIMURA 0 1042 0 x x x x x x x x x x 0 0
35 54 ANDRES ORTIZ 0 1042 0 0 0 0 x x x x x x x x
36 35 ANDRES AKLE 0 1042 0 0 x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
IX TC JUNIOR
X TC Junior
XI TC Junior
XII TC JUNIOR
XIII TC JUNIOR
XIV TC JUNIOR
XV TC JUNIOR