0 BAANKAMPIOENSCHAP STOCKCAR F2 SPEEDWAY EMMEN
Seizoen: 2011
2-4-2011 2-4-2011 2-4-2011 2-4-2011 2-4-2011 2-4-2011 14-5-2011 14-5-2011 14-5-2011 14-5-2011 14-5-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 5-6-2011 5-6-2011 5-6-2011 5-6-2011 5-6-2011 5-6-2011 2-7-2011 2-7-2011 2-7-2011 2-7-2011 2-7-2011 3-9-2011 3-9-2011 3-9-2011 3-9-2011 3-9-2011 24-9-2011 24-9-2011 24-9-2011 24-9-2011 24-9-2011 22-10-2011 22-10-2011 22-10-2011 22-10-2011 22-10-2011
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal FI Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal
1 30 Toon Schut 320 0 0 12 12 12 12 x x 10 10 x x 24 24 x x 4 4 12 12 6 6 24 24 12 12 x x 12 12 x x 12 12 x x 24 24 12 12 x x 12 12 x x x x 9 9 x x 9 9 DNF 0 12 12 DNF 0 5 5 10 10 x x x x 18 18 10 10 x x 10 10 DNF 0 DNF 0 12 12 4 4 9 9 x x 24 24
2 3 Danny van Wamelen 228 92 92 DNF 0 x x 10 10 x x 10 10 x x 12 12 x x 0 0 12 12 12 12 DNF 0 x x x x 12 12 8 8 x x 6 6 x x 4 4 x x x x x x x x 9 9 x x 9 9 8 8 DNF 0 x x 7 7 9 9 10 10 24 24 8 8 12 12 9 9 x x DNF 0 x x 7 7 12 12 DNF 0 18 18
3 232 Marco Smit 213 107 15 x x 8 8 x x DNF 0 x x 0 0 x x 3 3 2 2 8 8 2 2 x x DNF 0 9 9 x x x x 4 4 8 8 10 10 x x x x 7 7 12 12 x x 10 10 4 4 8 8 x x 18 18 x x 12 12 0 0 12 12 6 6 6 6 10 10 8 8 x x DNF 0 8 8 x x 10 10 12 12 16 16
4 124 Wim Peeters 173 147 40 x x 10 10 x x 12 12 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x 10 10 10 10 x x x x 10 10 16 16 9 9 x x x x 8 8 x x 8 8 x x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 x x 6 6 x x DNF 0 x x x x x x x x x x 9 9 2 2 x x 9 9 4 4
5 47 Patrick Tersteeg 160 160 13 4 4 x x 9 9 7 7 x x 10 10 DNF 0 10 10 4 4 x x 14 14 5 5 x x x x 8 8 7 7 x x 0 0 x x 0 0 7 7 x x x x 5 5 5 5 6 6 x x 6 6 DNF 0 x x x x 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 x x 0 0 2 2 7 7 0 0 x x 7 7 DNF 0
6 392 Frits van Dis 154 166 6 DNF 0 x x DNF 0 x x 2 2 0 0 3 3 7 7 x x 10 10 4 4 x x DNF 0 x x 5 5 x x DNF 0 4 4 x x 6 6 x x 4 4 10 10 x x 3 3 2 2 4 4 x x 0 0 9 9 6 6 DNF 0 DNF 0 10 10 0 0 8 8 6 6 9 9 16 16 x x 0 0 8 8 6 6 12 12
7 277 Ronald Claes 146 174 8 3 3 x x DNF 0 x x 0 0 4 4 4 4 9 9 x x 9 9 10 10 x x 6 6 8 8 x x 9 9 x x 12 12 DNF 0 x x 9 9 x x DNF 0 x x 8 8 x x 5 5 4 4 8 8 0 0 x x DNF 0 9 9 16 16 4 4 x x 2 2 7 7 0 0 x x 0 0 0 0 DNF 0 DNF 0
8 95 Sander Borst 119 201 27 9 9 x x DNF 0 x x 7 7 2 2 x x 8 8 8 8 4 4 6 6 9 9 x x 7 7 x x x x 3 3 0 0 5 5 x x x x 6 6 x x DNF 0 0 0 DNF 0 DNF 0 x x 4 4 x x x x x x x x x x 2 2 9 9 x x 6 6 24 24 x x x x x x x x x x
9 39 Marten van der Wal 116 204 3 2 2 2 2 x x 9 9 x x 12 12 10 10 DNF 0 9 9 x x 0 0 x x 0 0 0 0 x x 6 6 x x DNF 0 7 7 x x 10 10 x x DNF 0 x x 4 4 8 8 x x x x x x DNF 0 0 0 x x x x x x 9 9 3 3 7 7 x x DNF 0 5 5 6 6 7 7 x x DNF 0
10 646 René de Groot 116 204 0 7 7 x x 7 7 x x 6 6 18 18 DNF 0 x x 6 6 5 5 DNF 0 x x 8 8 x x 4 4 x x 6 6 DNF 0 x x 5 5 x x 3 3 9 9 x x 2 2 x x 0 0 DNF 0 DNF 0 8 8 0 0 DNF 0 x x x x x x DNF 0 4 4 8 8 DNF 0 10 10 x x DNF 0 DNF 0 DNF 0
11 17 Arjen Bouwe Hiddinga 111 209 5 x x x x x x x x x x x x 9 9 12 12 0 0 x x DNF 0 8 8 x x x x DNF 0 10 10 x x 0 0 x x 7 7 DNF 0 x x x x 4 4 7 7 x x 12 12 7 7 14 14 6 6 9 9 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x 6 6 0 0 x x DNF 0 DNF 0
12 116 Barry Bauwer 97 223 14 x x 3 3 DNF 0 x x x x x x 8 8 x x 7 7 DNF 0 18 18 4 4 x x x x DNF 0 x x x x x x x x 9 9 x x 10 10 x x x x x x 0 0 3 3 DNF 0 12 12 x x DNF 0 10 10 x x 2 2 DNF 0 x x DNF 0 x x x x DNF 0 DNF 0 5 5 x x 6 6
13 45 Edwin Ploeg 93 227 4 x x 5 5 8 8 x x 8 8 8 8 x x x x x x x x x x 0 0 x x x x 6 6 x x 9 9 10 10 x x 3 3 x x 5 5 x x 6 6 x x 7 7 7 7 5 5 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 218 Sjeng Smidt jr 76 244 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x 3 3 2 2 14 14 12 12 7 7 x x 12 12 14 14 x x 12 12 x x x x DNF 0
15 702 Allen Cooper 74 246 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x 10 10 x x 8 8 18 18 x x 10 10 x x 9 9 x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 606 Andrew Palmer 71 249 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x 9 9 x x 12 12 14 14 x x 12 12 x x 12 12 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 99 Cristiaan Smidt 71 249 0 10 10 x x DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x 10 10 x x x x DNF 0 x x x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x 12 12 3 3 x x 9 9 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x 4 4 DNF 0 5 5 x x DNF 0 10 10 x x 8 8 DQ 0
18 551 Patrick Peterse 69 251 2 8 8 4 4 x x DNF 0 x x 6 6 2 2 x x 5 5 0 0 DNF 0 x x 12 12 x x 3 3 x x 0 0 DNF 0 x x 2 2 x x 0 0 DNF 0 x x x x 0 0 6 6 2 2 DNF 0 x x 8 8 DNF 0 DNF 0 0 0 x x 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 3 3 x x 0 0 DNF 0
19 103 Chris van der Elst 61 259 8 x x x x DNF 0 x x DNF 0 0 0 6 6 DNF 0 3 3 x x 0 0 x x x x 5 5 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x DNF 0 x x x x DNF 0 DNF 0 12 12 x x DNF 0 24 24 x x x x 4 4 4 4 DNF 0 x x 0 0 3 3 x x x x x x 0 0 x x DNF 0 DNF 0
20 40 Piet Huussen 61 259 0 x x DNF 0 x x 6 6 5 5 DNF 0 x x 5 5 0 0 DNF 0 16 16 DNF 0 x x 6 6 x x 3 3 x x DNF 0 2 2 x x DNF 0 x x x x 7 7 6 6 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 457 Paul Koops van t Jagt 60 260 1 5 5 x x 2 2 x x 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x 0 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x 0 0 x x DNF 0 3 3 16 16 12 12 5 5 x x 6 6 0 0 3 3 x x 5 5 DNF 0 DNF 0 0 0 x x DNF 0 3 3 DNF 0
22 54 Sjeng Smidt 60 260 0 x x 7 7 DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 5 5 0 0 10 10 x x 8 8 DNF 0 x x DNF 0 x x x x DNF 0 DNF 0 8 8 x x x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 5 5 x x 0 0 12 12 x x x x x x x x x x
23 19 Jelle Kurstjens 55 265 5 x x 0 0 x x 8 8 DNF 0 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 DNF 0 10 10 14 14
24 24 Willie Peters 49 271 6 x x 9 9 12 12 x x 12 12 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 305 Ron van Wamelen 46 274 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 2 2 x x DNF 0 0 0 0 0 x x 12 12 10 10 18 18 0 0 0 0 x x 0 0 x x
26 42 Jeroen Laurijssen 38 282 8 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 3 3 DNF 0 x x 5 5 x x 2 2 x x 7 7 2 2 x x DNF 0 x x 0 0 7 7 x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x 12 12 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 4 Roy Maessen 33 287 5 6 6 x x DNF 0 x x 9 9 0 0 x x x x x x x x x x 6 6 x x x x x x 4 4 x x x x x x 8 8 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 111 Sjouke Abma 32 288 1 DNF 0 x x 4 4 3 3 x x 0 0 0 0 2 2 x x 7 7 0 0 DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x 6 6 x x 3 3 x x x x DNF 0 DNF 0 x x 2 2 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 x x DNF 0 x x 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0 0 0 0 DNF 0 x x x x
29 90 Dirk Albrecht 27 293 5 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 4 4 x x 3 3 x x DNF 0 x x x x 2 2 10 10 x x 5 5 0 0 DNF 0 DNF 0
30 552 Bjorn Steenman 24 296 3 x x DNF 0 x x 5 5 4 4 0 0 x x x x x x x x x x x x 4 4 x x DNF 0 2 2 x x 0 0 x x 0 0 6 6 x x x x 0 0 0 0 0 0 x x DNF 0 0 0 0 0 x x DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x x x 3 3 x x DNF 0 DNF 0 DNF 0
31 465 Gé van der Linden 24 296 0 0 0 x x 6 6 x x 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x 3 3 x x x x x x 2 2 DNF 0 0 0 x x x x 0 0 8 8 x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 x x 5 5 DNF 0
32 159 Marcel Simons 24 296 0 0 0 x x 5 5 4 4 x x 0 0 0 0 x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 DNF 0 x x x x 7 7 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 8 8 0 0 x x DNF 0
33 H5 Danny Smidt 19 301 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 7 7 DNF 0 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 545 Wilco Schreuder 19 301 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 DNF 0 x x x x 5 5 DNF 0 4 4 x x x x 0 0 x x 3 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 21 Jan Hoogevorst 17 303 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x x x x x 0 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 7 7 4 4 0 0 0 0 x x DNF 0 6 6 x x 0 0 0 0 0 0 x x
36 160 Willy Koppers 15 305 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 3 3 7 7 x x 0 0 0 0 x x x x 5 5 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 335 Rick de Graaf 15 305 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 2 2 0 0 x x 0 0 0 0 x x 3 3 DNF 0 10 10
38 82 Martijn van der Water 14 306 1 x x 6 6 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x 2 2 x x 2 2 4 4 DNF 0
39 369 Ben Atkinson 14 306 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 4 4 x x DNF 0 x x 0 0 3 3 x x DNF 0 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 798 Mark Sergent 14 306 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x 0 0 x x DNF 0 DNF 0 x x 8 8 x x 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 599 Willy Koppers 13 307 1 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x DNF 0 0 0 0 0 2 2 x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x DNF 0 5 5 DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x DNF 0 0 0 6 6 x x DNF 0
42 112 Rob op het Veld 13 307 0 x x 0 0 x x 2 2 3 3 DNF 0 DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 3 3 x x 0 0 x x 5 5 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 581 Ronald Samson 13 307 0 x x x x x x x x x x x x 7 7 6 6 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 DNF 0 x x x x x x DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 0 0 0 0 DNF 0 x x 0 0 DNF 0 x x DNF 0 0 0 x x
44 263 Jan Brookman 11 309 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x 3 3 8 8 x x 0 0 DNF 0 x x DNF 0
45 575 Patrick Borst 10 310 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 5 5 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 5 5 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 0 0 x x
46 145 Arnold v d Veen 8 312 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 0 0 8 8
47 92 Peter Baer 4 316 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 4 4 DNF 0 DQ 0
48 313 Lex Limmen 4 316 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 x x DNF 0 DNF 0
49 118 Vincent Tersteeg 4 316 0 x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 0 0 2 2 DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x DNF 0 DNF 0 x x 2 2 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x 0 0 0 0 DNF 0 x x DNF 0
50 67 Barry Spaansen 4 316 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x DNF 0 0 0 x x x x x x 0 0 4 4 x x x x x x x x DNF 0 0 0 DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x
51 199 Adje Berends 3 317 1 0 0 x x 3 3 DNF 0 x x x x 0 0 x x 0 0 0 0 DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x DNF 0 x x x x DNF 0 x x x x x x 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
52 337 Dennis tesselaar 2 318 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 2 2 DNF 0
53 35 Cor Wagenaar 2 318 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0 x x x x 0 0 x x DNF 0 x x x x 2 2 0 0 x x 0 0 DNF 0 x x 0 0 0 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 287 Roy Bachmatiuk 2 318 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x DNF 0 x x 2 2 x x 0 0 x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 120 Maarten de Boer 2 318 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x 2 2 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 97 Frank Lemmers 2 318 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 68 Robert Spaansen 2 318 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 0 0 x x 2 2 0 0 DNF 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x
58 29 Cor Schutter 0 320 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0
59 183 Ard Hermans 0 320 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 x x x x
60 411 Maarten Bakker 0 320 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 x x 0 0 DNF 0 x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 121 Hille Wiersma 0 320 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 330 Jack Thompsons 0 320 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 799 Ronald van Engelen 0 320 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 23 Izaak de Haas 0 320 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 237 Bjorn Bachmatiuk 0 320 0 x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 DNF 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 557 Marcel Klok 0 320 0 0 0 x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 0 0 0 0 x x 0 0 DNF 0 x x 0 0 x x x x 0 0 x x DNF 0 x x x x DNF 0 DNF 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 10 Helmut Laumen 0 320 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 0 0 x x x x
68 259 Rick Hazen 0 320 0 DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 55 Johan Schouten 0 320 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
2-4-2011 SPEEDWAY EMMEN 02-04-2011
2-4-2011 SPEEDWAY EMMEN 02-04-2011
2-4-2011 SPEEDWAY EMMEN 02-04-2011
2-4-2011 SPEEDWAY EMMEN 02-04-2011
2-4-2011 SPEEDWAY EMMEN 02-04-2011
2-4-2011 SPEEDWAY EMMEN 02-04-2011
14-5-2011 SPEEDWAY EMMEN 14-05-2011
14-5-2011 SPEEDWAY EMMEN 14-05-2011
14-5-2011 SPEEDWAY EMMEN 14-05-2011
14-5-2011 SPEEDWAY EMMEN 14-05-2011
14-5-2011 SPEEDWAY EMMEN 14-05-2011
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
2-7-2011 SPEEDWAY EMMEN
2-7-2011 SPEEDWAY EMMEN
2-7-2011 SPEEDWAY EMMEN
2-7-2011 SPEEDWAY EMMEN
2-7-2011 SPEEDWAY EMMEN
3-9-2011 SPEEDWAY EMMEN
3-9-2011 SPEEDWAY EMMEN
3-9-2011 SPEEDWAY EMMEN
3-9-2011 SPEEDWAY EMMEN
3-9-2011 SPEEDWAY EMMEN
24-9-2011 Nieuw evenement
24-9-2011 Nieuw evenement
24-9-2011 Nieuw evenement
24-9-2011 Nieuw evenement
24-9-2011 Nieuw evenement
22-10-2011 Speedway Emmen Stockcar Arena
22-10-2011 Speedway Emmen Stockcar Arena
22-10-2011 Speedway Emmen Stockcar Arena
22-10-2011 Speedway Emmen Stockcar Arena
22-10-2011 Speedway Emmen Stockcar Arena