Senior Brackets
Season: 2011
1/9/2011 1/23/2011 2/13/2011 2/27/2011 3/12/2011 3/26/2011 4/9/2011 4/23/2011 5/14/2011 5/28/2011 6/11/2011 (S1) 6/25/2011 (S2) 7/9/2011 (S3) 7/23/2011 (S4) 8/13/2011 (S5) 9/10/2011 9/24/2011 10/8/2011 10/22/2011 11/13/2011
Pos No. Name Total Drop Diff Gap Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
1 71 Tim Davis 1380 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x 197 192 182 193 203 195 218
2 58 Mike Coe 1032 0 348 348 x x x x x x x x x x x x x 205 x 192 203 x 205 227
3 87 Jim Gray 904 0 476 128 x x x 181 x 181 181 x x x x x 181 180 x x x x x x
4 94x Damon Smith 898 0 482 6 x x x x x x x x x x x 182 x 182 x 192 x x 180 162
5 92 Michael Volkmann 765 0 615 133 x x x x x x x x x x x x 192 187 x x x 183 203 x
6 29 Ryan Gordner 758 0 622 7 x x x x x x x x x x x x x 207 0 x 183 193 175 0
7 2 John Mueller 734 0 646 24 x x x x x x x x x x x 192 182 175 x x x x 185 x
8 55 Wayne Russell 733 0 647 1 x x x x x x x x x x x x x 177 x 182 181 x 193 x
9 8 Tommy Muth 425 0 955 308 x x x x x x x x x x x x x 195 x x x x x 230
10 4 Ronnie Siller 362 0 1018 63 x x x x x x x x x x x x x x x 181 181 x x x
11 99x Zack Pennell 358 0 1022 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 192 166
12 8 Cheryl Kurtis 230 0 1150 128 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 230
13 77 Kyle Delgado 228 0 1152 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 228
14 78 Art Flores 228 0 1152 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 228
15 78 Scott Flores 228 0 1152 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 228
16 58 Terry Rush 227 0 1153 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 227
17 17 Jason Campbell 225 0 1155 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 225
18 37 David Hancock 185 0 1195 40 x x x x x x x x x x x x x 185 x x x x x x
19 33 Sean Augustus 182 0 1198 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 182 x
20 9 Floyd Czaja 181 0 1199 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 181 x x x
21 53x Mary Scales 172 0 1208 9 x x x x x x x x x x x x x 172 x x x x x x
22 54 Doug Scales 167 0 1213 5 x x x x x x x x x x x x x 167 x x x x x x
23 2x Rick Keating 0 0 1380 167 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
1/9/2011 HCKC RACE 1-9-2011
1/23/2011 HCKC RACE 1-23-2011
2/13/2011 HCKC RACE 2-13-2011
2/27/2011 HCKC RACE 2-27-2011
3/12/2011 HCKC RACE 3-12-2011
3/26/2011 HCKC RACE 3-26-2011
4/9/2011 HCKC RACE 4-9-2011
4/23/2011 HCKC RACE 4-23-2011
5/14/2011 HCKC RACE 5-14-2011
5/28/2011 HCKC RACE 5-28-2011
6/11/2011 (S1) HCKC - June 11, 2011
6/25/2011 (S2) HCKC - June 25, 2011
7/9/2011 (S3) HCKC - July 9, 2011
7/23/2011 (S4) HCKC - July 23, 2011
8/13/2011 (S5) HCKC August 13, 2011
9/10/2011 HCKC - September 10, 2011
9/24/2011 HCKC - September 24, 2011
10/8/2011 HCKC - October 8, 2011
10/22/2011 HCKC - October 22, 2011
11/13/2011 2011 Enduro