Madison Late Models
Season: 2007
5/11/2007 5/11/2007 5/11/2007 5/11/2007 5/18/2007 5/18/2007 5/18/2007 5/18/2007 5/18/2007 5/25/2007 5/25/2007 5/25/2007 5/25/2007 6/8/2007 6/8/2007 6/8/2007 6/8/2007 6/8/2007 6/15/2007 6/15/2007 6/15/2007 6/15/2007 6/15/2007 6/29/2007 6/29/2007 6/29/2007 6/29/2007 6/29/2007 7/13/2007 7/13/2007 7/13/2007 7/13/2007 7/27/2007 7/27/2007 7/27/2007 7/27/2007 8/3/2007 8/3/2007 8/3/2007 8/3/2007 8/10/2007 8/10/2007 8/10/2007 8/10/2007 8/17/2007 8/17/2007 8/17/2007 8/17/2007 8/31/2007 8/31/2007 8/31/2007 8/31/2007
Pos No. Name Total Diff Gap Qu Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total Fe Total Qu Total He Total He Total Fe Total
1 28W Bobby Wilberg 894 0 0 12 12 x x 6 6 60 60 12 12 x x x x 9 9 75 75 5 5 x x 7 7 51 51 12 12 x x x x 8 8 60 60 8 8 x x x x 8 8 65 65 2 2 x x 10 10 x x 55 55 4 4 x x 10 10 65 65 3 3 x x 6 6 70 70 5 5 x x 5 5 70 70 4 4 x x 10 10 60 60 5 5 x x 4 4 40 40 6 6 x x 7 7 55 55
2 35G Tom Gille 889 5 5 10 10 x x 7 7 75 75 8 8 x x x x 8 8 70 70 12 12 x x 6 6 60 60 6 6 x x 9 9 x x 20 20 10 10 x x 9 9 x x 60 60 5 5 x x x x 9 9 70 70 12 12 x x 7 7 40 40 10 10 x x 8 8 47 47 12 12 x x 8 8 60 60 8 8 x x 7 7 70 70 10 10 x x 8 8 60 60 8 8 x x 9 9 51 51
3 39M Andrew Morrissey 885 9 4 6 6 x x 8 8 65 65 2 2 x x 10 10 x x 25 25 4 4 x x 9 9 47 47 2 2 x x 10 10 x x 70 70 2 2 x x x x 10 10 75 75 8 8 x x x x 7 7 20 20 10 10 x x 8 8 75 75 4 4 x x 10 10 75 75 10 10 x x 7 7 55 55 2 2 10 10 x x 75 75 2 2 9 9 x x 65 65 3 3 x x 10 10 75 75
4 93R Zach Riddle 769 125 116 8 8 x x 5 5 70 70 3 3 x x x x 10 10 55 55 8 8 x x 5 5 55 55 8 8 x x x x 9 9 21 21 6 6 x x 10 10 x x 55 55 10 10 x x 8 8 x x 20 20 2 2 5 5 x x 60 60 5 5 x x 7 7 34 34 8 8 x x 9 9 75 75 6 6 x x 9 9 47 47 6 6 x x 9 9 51 51 2 2 x x 8 8 60 60
5 5M Jeremy Miller 756 138 13 2 2 x x 10 10 47 47 4 4 x x 6 6 x x 51 51 6 6 x x 3 3 75 75 4 4 x x 7 7 x x 51 51 5 5 x x x x 5 5 40 40 3 3 x x x x 6 6 75 75 6 6 x x 9 9 70 70 8 8 x x 5 5 31 31 3 3 x x 10 10 34 34 3 3 x x 5 5 40 40 8 8 x x 6 6 75 75 12 12 x x 4 4 27 27
6 87H Nathan Haseleu 735 159 21 4 4 x x 9 9 51 51 10 10 x x 0 0 x x 60 60 10 10 x x 8 8 65 65 10 10 x x 8 8 x x 75 75 12 12 x x x x 7 7 70 70 12 12 x x x x 8 8 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 8 8 x x 47 47 12 12 x x 6 6 51 51 12 12 x x 5 5 70 70 10 10 x x 3 3 70 70
7 9T Jason Tyler 639 255 96 5 5 x x 4 4 55 55 5 5 x x x x 7 7 47 47 2 2 x x 4 4 70 70 5 5 x x x x 7 7 31 31 3 3 x x x x 6 6 51 51 4 4 x x 9 9 x x 65 65 8 8 x x 6 6 55 55 2 2 9 9 x x 24 24 2 2 x x 0 0 25 25 10 10 x x 8 8 55 55 2 2 10 10 x x 43 43 x x x x x x x x
8 94E Jason Erickson 503 391 136 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x x x 5 5 55 55 1 1 10 10 x x x x 37 37 6 6 x x 6 6 x x 47 47 2 2 4 4 x x 43 43 1 1 8 8 x x 65 65 4 4 x x 4 4 51 51 5 5 x x 4 4 43 43 1 1 8 8 x x 37 37 2 2 4 4 x x 47 47
9 31B Brent Brevak 498 396 5 1 1 3 3 x x 37 37 1 1 x x 7 7 x x 37 37 0 0 4 4 x x 34 34 1 1 7 7 x x x x 40 40 2 2 x x 7 7 x x 34 34 1 1 x x x x 4 4 34 34 1 1 6 6 x x 29 29 1 1 5 5 x x 43 43 1 1 7 7 x x 37 37 1 1 3 3 x x 27 27 1 1 6 6 x x 34 34 1 1 7 7 x x 34 34
10 33K Kevin Knuese 497 397 1 1 1 9 9 x x 40 40 1 1 x x x x 6 6 40 40 0 0 5 5 x x 40 40 1 1 8 8 x x x x 25 25 1 1 6 6 x x x x 25 25 1 1 9 9 x x x x 40 40 1 1 9 9 x x 31 31 1 1 7 7 x x 22 22 1 1 9 9 x x 43 43 1 1 6 6 x x 37 37 1 1 4 4 x x 31 31 1 1 10 10 x x 24 24
11 74O Nathan Oppliger 453 441 44 2 2 5 5 x x 31 31 1 1 10 10 x x x x 31 31 0 0 3 3 x x 31 31 1 1 9 9 x x x x 34 34 2 2 x x 6 6 x x 31 31 2 2 x x 4 4 x x 22 22 1 1 3 3 x x 23 23 2 2 x x 2 2 51 51 1 1 4 4 x x 31 31 2 2 8 8 x x 34 34 1 1 7 7 x x 25 25 2 2 6 6 x x 25 25
12 51W John Wood 441 453 12 x x x x x x x x 2 2 x x x x 5 5 29 29 3 3 x x 10 10 43 43 1 1 x x x x 6 6 23 23 4 4 x x 8 8 x x 43 43 2 2 x x x x 10 10 51 51 3 3 x x 4 4 47 47 12 12 x x 3 3 55 55 2 2 5 5 x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 5 5 x x 37 37
13 18L Dan Lensing 419 475 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 x x 5 5 37 37 6 6 x x 9 9 60 60 6 6 x x 6 6 65 65 2 2 9 9 x x 65 65 4 4 x x 10 10 55 55 5 5 x x 5 5 65 65
14 52M Scott McGettigan 415 479 4 1 1 4 4 x x 34 34 1 1 8 8 x x x x 43 43 2 2 6 6 x x 37 37 1 1 6 6 x x x x 20 20 x x x x x x x x x x 1 1 8 8 x x x x 31 31 1 1 8 8 x x 34 34 x x x x x x x x 1 1 6 6 x x 40 40 x x 5 5 x x 29 29 2 2 5 5 x x 29 29 1 1 8 8 x x 43 43
15 4P Michael Pickens 260 634 155 2 2 8 8 x x 24 24 2 2 x x 9 9 x x 24 24 1 1 9 9 x x 23 23 2 2 x x x x 10 10 65 65 1 1 x x x x 9 9 47 47 1 1 x x 3 3 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 21M Shane Morrissey 252 642 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 10 10 x x x x 47 47 1 1 9 9 x x x x 23 23 1 1 x x 7 7 x x 23 23 x x x x x x x x 1 1 10 10 x x 40 40 1 1 10 10 x x 29 29 1 1 7 7 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x
17 9PT Paul Treuthardt 249 645 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 4 4 x x x x 24 24 1 1 5 5 x x x x 25 25 1 1 7 7 x x 24 24 1 1 4 4 x x 37 37 1 1 3 3 x x x x 1 1 4 4 x x 25 25 1 1 3 3 x x 27 27 1 1 9 9 x x 40 40
18 5R Zach Reining 206 688 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 2 2 x x 25 25 1 1 4 4 x x x x 27 27 1 1 5 5 x x x x 21 21 1 1 3 3 x x x x 21 21 1 1 2 2 x x 27 27 1 1 2 2 x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 3 3 x x 31 31
19 43D Jamie Dorsey 174 720 32 1 1 6 6 x x 27 27 1 1 7 7 x x x x 34 34 1 1 10 10 x x 29 29 1 1 5 5 x x x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 41A Michael Adams, Jr 139 755 35 1 1 10 10 x x 29 29 1 1 9 9 x x x x 23 23 1 1 7 7 x x 27 27 x x x x x x x x x x 1 1 8 8 x x x x 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 8B Dann Barber 136 758 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 6 6 x x 22 22 1 1 x x 5 5 x x 27 27 1 1 7 7 x x x x 29 29 x x x x x x x x 1 1 6 6 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 54L Jeremy Lepak 128 766 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x 5 5 60 60 1 1 10 10 x x 51 51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 81S Jesse Saunders 128 766 0 3 3 x x 3 3 43 43 6 6 x x 8 8 x x 65 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 0O Scott Ollerman 125 769 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 4 4 23 23 x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x 7 7 47 47 4 4 x x 6 6 29 29
25 88C Rick Corso 83 811 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x 4 4 29 29 x x x x x x x x x x 1 1 x x 5 5 x x 43 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 71D James Dragich 79 815 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x 4 4 x x 37 37 1 1 7 7 x x x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 2MB Michael Bilderback 71 823 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x 3 3 37 37 2 2 x x 3 3 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 20P Tim Petrie 63 831 8 x x x x x x x x 1 1 6 6 x x x x 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 6 6 x x x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 12P Allen Petrie Jr. 58 836 5 x x x x x x x x 1 1 5 5 x x x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 4 4 x x x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 41M Jon Minor 49 845 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x 5 5 x x 43 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 44B Nick Beinlich 35 859 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 10 10 x x x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 81P Aaron Phillips 34 860 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 8 8 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 10W Josh Wallace 33 861 1 1 1 7 7 x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/11/2007 Cub Scout Night Qualifying
5/11/2007 Cub Scout Night Heat 1
5/11/2007 Cub Scout Night Heat 2
5/11/2007 Cub Scout Night Feature
5/18/2007 MacFarland Scout Night Qualifying
5/18/2007 MacFarland Scout Night Heat 1
5/18/2007 MacFarland Scout Night Heat 2
5/18/2007 MacFarland Scout Night Heat 3
5/18/2007 MacFarland Scout Night Feature
5/25/2007 Faster Pastor Night Qualifying
5/25/2007 Faster Pastor Night Heat 1
5/25/2007 Faster Pastor Night Heat 2
5/25/2007 Faster Pastor Night Feature
6/8/2007 Tech Enterprises Night Qualifying
6/8/2007 Tech Enterprises Night Heat 1
6/8/2007 Tech Enterprises Night Heat 2
6/8/2007 Tech Enterprises Night Heat 3
6/8/2007 Tech Enterprises Night Feature
6/15/2007 Recliner Night Qualifying
6/15/2007 Recliner Night Heat 1
6/15/2007 Recliner Night Heat 2
6/15/2007 Recliner Night Heat 3
6/15/2007 Recliner Night Feature
6/29/2007 Construction Labor Mngt Night Qualifying
6/29/2007 Construction Labor Mngt Night Heat 1
6/29/2007 Construction Labor Mngt Night Heat 2
6/29/2007 Construction Labor Mngt Night Heat 3
6/29/2007 Construction Labor Mngt Night Feature
7/13/2007 Clear Channel Radio Night Qualifying
7/13/2007 Clear Channel Radio Night Heat 1
7/13/2007 Clear Channel Radio Night Heat 2
7/13/2007 Clear Channel Radio Night Feature
7/27/2007 JP Cullen & Sons Night - Qualifying
7/27/2007 JP Cullen & Sons Night - Heat 1
7/27/2007 JP Cullen & Sons Night - Heat 2
7/27/2007 JP Cullen & Sons Night - Feature
8/3/2007 Laborers Local 464 Night - Qualifying
8/3/2007 Laborers Local 464 Night - Heat 1
8/3/2007 Laborers Local 464 Night - Heat 2
8/3/2007 Laborers Local 464 Night - Feature
8/10/2007 Swiss Colony Night - Qualifying
8/10/2007 Swiss Colony Night - Heat 1
8/10/2007 Swiss Colony Night - Heat 2
8/10/2007 Swiss Colony Night - Feature
8/17/2007 Boucher Fireworks Night - Qualifying
8/17/2007 Boucher Fireworks Night - Heat 1
8/17/2007 Boucher Fireworks Night - Heat 2
8/17/2007 Boucher Fireworks Night - Feature
8/31/2007 First Supply Season Championships Qualifying
8/31/2007 First Supply Season Championships Heat 1
8/31/2007 First Supply Season Championships Heat 2
8/31/2007 First Supply Season Championships Feature