006 DAGUITSLAG STOCKCAR F1 04-06-2011
Seizoen: 2011
4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011 4-6-2011
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Ra Totaal Fi Totaal
1 61 Koen Maris 54 0 0 9 9 x x x x 12 12 9 9 x x 24 24
2 440 Jack Tesselaar 43 11 11 x x 12 12 10 10 x x x x 3 3 18 18
3 195 Harmen Zwerver 37 17 6 x x 10 10 5 5 x x x x 12 12 10 10
4 43 Haye Dijkstra 33 21 4 4 4 x x x x 9 9 x x 6 6 14 14
5 26 Jan van der Iest 29 25 4 8 8 x x 9 9 x x 0 0 x x 12 12
6 22 Louw Wobbes 28 26 1 x x DNF 0 x x 10 10 x x 10 10 8 8
7 217 Ron Kroonder 24 30 4 6 6 x x x x 2 2 DNF 0 x x 16 16
8 67 Marco Kandt 22 32 2 12 12 x x DNF 0 x x 10 10 x x DNF 0
9 399 Jessy de Bruin 20 34 2 x x 8 8 3 3 x x x x 9 9 DNF 0
10 172 Ron Verkerk 19 35 1 5 5 x x x x 8 8 6 6 x x DNF 0
11 151 Marco Falkena 18 36 1 x x 9 9 x x 5 5 4 4 x x DNF 0
12 332 Nathalie Wekema 16 38 2 x x DNF 0 x x 4 4 12 12 x x 0 0
13 16 John van t veer 16 38 0 10 10 x x x x 6 6 0 0 x x DNF 0
14 228 Jan Roelof Wijbenga 15 39 1 x x 2 2 x x DNF 0 x x 7 7 6 6
15 32 Ernst Jan Wekema 14 40 1 7 7 x x 7 7 x x x x DNF 0 x x
16 345 Dick Tesselaar 12 42 2 x x 0 0 12 12 x x 0 0 x x x x
17 64 Richard Talsma 12 42 0 0 0 x x 8 8 x x DNF 0 x x 4 4
18 35 Fred Hink 11 43 1 x x 3 3 x x DNF 0 x x 8 8 DNF 0
19 147 Jacob Lootsma 10 44 1 0 0 x x x x 3 3 7 7 x x DNF 0
20 76 Wierd Gietema 9 45 1 3 3 x x 6 6 x x 0 0 x x DNF 0
21 78 Will Klaassen 8 46 1 DNF 0 x x 0 0 x x 8 8 x x DNF 0
22 132 Roy van Zuilen 8 46 0 x x 5 5 0 0 x x 3 3 x x DNF 0
23 240 Henk Jan Ronitz 8 46 0 x x 4 4 4 4 x x 0 0 x x 0 0
24 90 Roelof v.d. Veen 7 47 1 x x 7 7 0 0 x x x x DNF 0 DNF 0
25 17 Bouwe Arjen Hiddinga 7 47 0 0 0 x x x x 7 7 DNF 0 x x DNF 0
26 27 Rutger Valk 7 47 0 0 0 x x DNF 0 x x x x 5 5 2 2
27 414 Aron van Zwieten 6 48 1 x x 6 6 x x DNF 0 x x x x 0 0
28 12 Evert van der Berg 5 49 1 DNF 0 x x DNF 0 x x 5 5 x x DNF 0
29 92 Remco de Buck 4 50 1 x x DNF 0 x x 0 0 x x 4 4 0 0
30 541 Bert Honderd 2 52 2 x x 0 0 x x 0 0 x x 2 2 DNF 0
31 540 Job Honderd 2 52 0 x x 0 0 2 2 x x x x 0 0 DNF 0
32 60 Henk Maris 2 52 0 DNF 0 x x DNF 0 x x 2 2 x x DNF 0
33 62 Camiel de Decker 2 52 0 2 2 x x x x 0 0 0 0 x x DNF 0
34 502 Bauke Visser 0 54 2 x x DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x
35 226 Pieter van der Iest 0 54 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x DNF 0 x x
36 232 Hein Damstra 0 54 0 DNF 0 x x 0 0 x x x x DNF 0 x x
37 353 Jouke Stapert 0 54 0 x x 0 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x
38 252 Haye Postma 0 54 0 DNF 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x x x
39 250 Oscar Ilohan 0 54 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x x x x x
40 44 Gosse Hoekstra 0 54 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x
41 88 Willem-Hein de Haan 0 54 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x
42 505 Ruud Beckers 0 54 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x
43 33 Siem du Porto 0 54 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x 0 0 x x
44 868 Hein Smit 0 54 0 x x 0 0 x x DNF 0 x x 0 0 x x
45 476 Jaap Snoeij 0 54 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x
46 223 Jannes Boskma 0 54 0 x x DNF 0 0 0 x x 0 0 x x x x
47 105 Auke Elzinga 0 54 0 x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x
48 65 Hans Baegen 0 54 0 x x 0 0 DNF 0 x x x x 0 0 x x
49 102 Rian Vronink 0 54 0 DNF 0 x x 0 0 x x 0 0 x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN
4-6-2011 SPEEDWAY EMMEN