Rotax Masters Eesti MV kardispordis 2011
Season: 2011
7.05.2011 21.05.2011 18.06.2011 2.07.2011 23.07.2011 12.08.2011 13.08.2011 24.09.2011
Pos No. Name Total Drop Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 64 Eke Nurm 300 30 0 0 15 24 39 15 30 45 15 30 45 15 30 45 12 24 36 15 30 45 15 30 45 6 24 30
2 67 Argo Tamm 190 11 110 110 10 18 28 12 20 32 8 16 24 8 14 22 6 18 24 10 18 28 12 20 32 3 8 11
3 60 Priit Sei 152 0 148 38 9 20 29 8 16 24 9 20 29 6 12 18 9 14 23 x x x x x x 15 14 29
4 97 Anrijs Lembergs 139 0 161 13 x x x x x x x x x 10 18 28 10 16 26 12 24 36 9 18 27 10 12 22
5 601 Normunds Stanevics 133 0 167 6 x x x x x x x x x 7 16 23 8 12 20 9 20 29 10 24 34 7 20 27
6 77 Erki Lehiste 117 0 183 16 12 30 42 9 24 33 x x x x x x x x x x x x x x x 12 30 42
7 55 Heigo Hummel 105 0 195 12 8 16 24 0 0 0 7 14 21 x x x 5 10 15 7 16 23 8 14 22 x x x
8 111 Saulius Pocevicius 104 0 196 1 x x x x x x x x x 12 24 36 15 30 45 x x x x x x 5 18 23
9 619 Vitalijus Gudzenko 102 0 198 2 x x x x x x 10 18 28 9 20 29 7 20 27 x x x x x x 8 10 18
10 88 Bruno Paabort 64 0 236 38 x x x 10 18 28 12 24 36 x x x x x x x x x x x x x x x
11 99 Andres Jääts 45 0 255 19 x x x x x x x x x x x x x x x 8 14 22 7 16 23 x x x
12 10 Juris Zalitis 25 0 275 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 16 25
13 206 Raul Erik 10 0 290 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 6 10
14 61 Siim Vips 0 0 300 10 x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
7.05.2011 RAHA 24 Eesti MV I etapp kardispordis - Rapla
21.05.2011 RAHA 24 Eesti MV II etapp kardispordis - Aravete
18.06.2011 RAHA 24 Eesti MV III etapp kardispordis - Põltsamaa
2.07.2011 RAHA 24 Eesti MV IV etapp kardispordis - Aravete
23.07.2011 RAHA 24 Eesti MV V etapp kardispordis - Rapla
12.08.2011 RAHA 24 Eesti MV VI etapp kardispordis - Käina
13.08.2011 RAHA 24 Eesti MV VII etapp kardispordis Käina
24.09.2011 RAHA 24 Eesti MV VIII etapp kardispordis - Aravete