Country Series - Leopard Light
Season: 2010
7/03/2010 11/04/2010 23/05/2010 22/08/2010 19/09/2010 16/10/2010
Pos No. Name Total Diff Gap Fi Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 3 Ben Kilsby 6869 0 0 1126 1126 361 401 361 1123 325 401 325 1051 361 401 401 1163 401 401 401 1203 401 401 401 1203
2 46 Dale Beaton 5839 1030 1030 890 890 293 293 325 911 293 264 264 821 401 361 361 1123 361 361 361 1083 325 361 325 1011
3 86 Martin Matheson 5083 1786 756 676 676 264 264 264 792 238 238 238 714 293 293 293 879 325 325 325 975 361 325 361 1047
4 74 Matthew McRae 3067 3802 2016 1054 1054 401 361 401 1163 264 293 293 850 x x x x x x x x x x x x
5 22 Owen Perry 2768 4101 299 850 850 325 325 293 943 x x x x 325 325 325 975 x x x x x x x x
6 14 Clinton Taylor 1143 5726 1625 519 519 x x x x 215 215 194 624 x x x x x x x x x x x x
7 1 Dean Foster 1127 5742 16 x x x x x x 401 325 401 1127 x x x x x x x x x x x x
8 98 Adam Willison 1083 5786 44 x x x x x x 361 361 361 1083 x x x x x x x x x x x x
9 71 Michael Phillips 922 5947 161 922 922 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 28 Todd Goldie 879 5990 43 x x x x x x x x x x x x x x 293 293 293 879 x x x x
11 2 Kyle Summers 714 6155 165 x x 238 238 238 714 x x x x x x x x x x x x x x x x
12 89 Sam Garey 668 6201 46 668 668 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 48 Matthew Forbes-Wilson 663 6206 5 663 663 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 5 Jamie McCarron 624 6245 39 x x 194 215 215 624 x x x x x x x x x x x x x x x x
15 4 Kelvin Crane 584 6285 40 x x x x x x 194 175 215 584 x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
7/03/2010 Country Series Round 1
11/04/2010 Country Series Round 2
23/05/2010 Country Series Round 3
22/08/2010 Victorian Country Series Round 4
19/09/2010 Country Series Round 5
16/10/2010 Country Series Round 6