RM Senior (2010)
Season: 2010 m. LKC
2010-04-24 2010-04-24 2010-06-19 2010-06-19 2010-06-20 2010-06-20 2010-08-28 2010-08-28
Pos No. Name Total Diff Gap PV FV PV FV PV FV PV FV
1 88 Aavo TALVAR 90 0 0 x x 15 30 x x 15 30
2 2 MARIO HAUGAS 68 22 22 x x 12 24 x x 12 20
3 51 Justas PANGONIS 65 25 3 x x 8 12 15 30 x x
4 199 Renars EKIS 45 45 20 15 0 10 20 x x x x
5 5 Karl SONGISEPP 43 47 2 x x 9 0 x x 10 24
6 1 Haralds GARKAKLIS 23 67 20 x x 5 18 x x x x
7 12 Martins KRUZE 23 67 0 x x 7 16 x x x x
8 23 Martin TAHT 20 70 3 x x 6 14 x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2010-04-24 2010 m. LKC I etapas, kroon oil taure
2010-04-24 2010 m. LKC I etapas, kroon oil taure
2010-06-19 2010 m. LKC III etapas Baltic cup
2010-06-19 2010 m. LKC III etapas Baltic cup
2010-06-20 2010 m. LKC IV etapas
2010-06-20 2010 m. LKC IV etapas
2010-08-28 2010 m. LKC VI etapas Baltic cup
2010-08-28 2010 m. LKC VI etapas Baltic cup