RM Junior (2010)
Season: 2010 m. LKC
2010-04-24 2010-04-24 2010-06-05 2010-06-05 2010-06-19 2010-06-19 2010-06-20 2010-06-20 2010-07-24 2010-07-24 2010-08-28 2010-08-28 2010-09-11 2010-09-11
Pos No. Name Total Diff Gap PV FV PV FV PV FV PV FV Pu FV Pu FV Pu FV
1 130 Kasparas TISKOVAS 205 0 0 12 30 12 0 3 10 12 24 15 30 4 8 15 30
2 162 Tomas JUREVICIUS 147 58 58 15 0 15 30 10 20 15 30 12 0 x x x x
3 31 Martin RUMP 69 136 78 x x x x 6 18 x x x x 15 30 x x
4 21 Tristan VIIDAS 63 142 6 x x x x 15 30 x x x x 12 6 x x
5 15 Reinis NITIS 57 148 6 x x x x 12 24 x x x x 3 18 x x
6 4 Aliksaar fred ALLIKSAAR 55 150 2 x x x x 5 16 x x x x 10 24 x x
7 67 Martins STEINERTS 50 155 5 x x x x 9 12 x x x x 9 20 x x
8 69 Kairo KIVI 38 167 12 x x x x 8 8 x x x x 8 14 x x
9 121 Mart SOO 37 168 1 x x x x 0 14 x x x x 7 16 x x
10 11 Kristjan SALVET 24 181 13 x x x x 7 0 x x x x 5 12 x x
11 19 Ralf MERILAHT 20 185 4 x x x x 4 0 x x x x 6 10 x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2010-04-24 2010 m. LKC I etapas, kroon oil taure
2010-04-24 2010 m. LKC I etapas, kroon oil taure
2010-06-05 2010 m. LKC II etapas
2010-06-05 2010 m. LKC II etapas
2010-06-19 2010 m. LKC III etapas Baltic cup
2010-06-19 2010 m. LKC III etapas Baltic cup
2010-06-20 2010 m. LKC IV etapas
2010-06-20 2010 m. LKC IV etapas
2010-07-24 2010 m. LKC V etapas
2010-07-24 2010 m. LKC V etapas
2010-08-28 2010 m. LKC VI etapas Baltic cup
2010-08-28 2010 m. LKC VI etapas Baltic cup
2010-09-11 2010 m. LKC VII etapas
2010-09-11 2010 m. LKC VII etapas