Tag Sr Spring Championship 2010
Season: 2010
4/17/2010 4/18/2010 5/23/2010 6/26/2010 6/27/2010 8/8/2010
Pos No. Name Total Drop Diff Gap Fe Total Fe Total Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total
1 7 Adam Barrett 874 0 0 0 158 158 203 203 177 177 178 178 x x x x
2 3 Ricardo Duenas 404 0 470 470 x x x x x x 203 203 201 201 x x
3 10 Sven Nicolas Schele 382 0 492 22 x x x x x x x x 204 204 178 178
4 45 George Fernandez 381 0 493 1 203 203 178 178 x x x x x x x x
5 11 Ricardo Duenas 380 0 494 1 178 178 x x 202 202 x x x x x x
6 7 Adam Barrett 317 0 557 63 x x x x x x x x 159 159 158 158
7 3 Ricardo Duenas 203 0 671 114 x x x x x x x x x x 203 203
8 88 Sindoval Luz 179 0 695 24 x x x x x x x x 179 179 x x
9 88 Sindoval Luz 158 0 716 21 x x x x x x 158 158 x x x x
10 934 Leonardo Rocchiccioli 144 0 730 14 x x x x x x x x 144 144 x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
4/17/2010 2010 Rmax Challenge : Race 1
4/18/2010 2010 Rmax Challenge : Race 2
5/23/2010 2010 Rmax Challange: Race 3
6/26/2010 South Florida Rmax Challenge Race 4
6/27/2010 South Florida Rmax Challenge Race 5
8/8/2010 2010 Rmax Challenge: Race 6