0 BAAN KAMPIOENSCHAP STOCKCAR F2 SPEEDWAY EMMEN
Seizoen: 2010
3-4-2010 3-4-2010 3-4-2010 3-4-2010 3-4-2010 3-4-2010 3-4-2010 8-5-2010 8-5-2010 8-5-2010 8-5-2010 5-6-2010 5-6-2010 5-6-2010 5-6-2010 27-6-2010 27-6-2010 27-6-2010 27-6-2010 27-6-2010 21-8-2010 21-8-2010 21-8-2010 21-8-2010 18-9-2010 18-9-2010 18-9-2010 18-9-2010 9-10-2010 9-10-2010 9-10-2010 9-10-2010 9-10-2010
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal ra Totaal ra Totaal ra Totaal Fi Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal RA Totaal FI Totaal
1 30 Toon Schut 280 0 0 x x DNF 0 x x 9 9 12 12 x x 18 18 9 9 8 8 DNF 0 24 24 10 10 10 10 12 12 DNF 0 10 10 9 9 x x 9 9 18 18 8 8 8 8 DQ 0 18 18 12 12 10 10 12 12 16 16 10 10 12 12 x x DNF 0 16 16
2 95 Sander Borst 176 104 104 x x 6 6 DNF 0 x x x x 10 10 DNF 0 10 10 12 12 9 9 14 14 DNF 0 DNF 0 4 4 DNF 0 DNF 0 3 3 x x 7 7 4 4 5 5 5 5 7 7 6 6 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 x x 18 18
3 3 Danny van Wamelen 169 111 7 DNF 0 x x 7 7 x x 7 7 x x 6 6 x x x x x x x x 4 4 6 6 6 6 18 18 12 12 10 10 9 9 x x 14 14 7 7 7 7 12 12 4 4 x x x x x x x x x x 9 9 12 12 5 5 14 14
4 H19 Jelle Kurstjens 156 124 13 x x 12 12 8 8 x x 8 8 x x 4 4 x x 10 10 DNF 0 8 8 DNF 0 3 3 DNF 0 10 10 x x 8 8 7 7 12 12 DNF 0 12 12 12 12 4 4 24 24 x x x x x x x x 2 2 2 2 10 10 x x DNF 0
5 277 Ronald Claes 146 134 10 x x 4 4 x x 3 3 x x 5 5 2 2 4 4 DNF 0 x x 18 18 2 2 DNF 0 7 7 14 14 DNF 0 4 4 4 4 x x 2 2 DNF 0 10 10 DNF 0 8 8 6 6 9 9 10 10 24 24 x x 10 10 DNF 0 x x DNF 0
6 392 Frits van Dis 140 140 6 10 10 x x x x 4 4 x x 2 2 16 16 8 8 9 9 DNF 0 6 6 8 8 9 9 DNF 0 DNF 0 x x 6 6 5 5 8 8 6 6 6 6 6 6 DNF 0 0 0 5 5 2 2 9 9 2 2 9 9 0 0 x x DNF 0 4 4
7 47 Patrick Tersteeg 124 156 16 x x 8 8 x x 6 6 x x 9 9 0 0 6 6 7 7 DNF 0 10 10 DNF 0 5 5 8 8 DQ 0 DNF 0 0 0 6 6 x x 10 10 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 8 8 x x 3 3 8 8 10 10
8 575 Patrick Borst 103 177 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 0 0 10 10 14 14 4 4 5 5 7 7 14 14 x x 3 3 7 7 12 12 24 24
9 646 René de Groot 102 178 1 9 9 x x x x 7 7 x x DNF 0 x x DNF 0 4 4 DNF 0 DNF 0 12 12 4 4 9 9 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 DNF 0 10 10 DNF 0 12 12 0 0 12 12 DNF 0 x x 6 6 9 9 8 8
10 24 Willie Peters 95 185 7 x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 10 10 DNF 0 DNF 0 12 12 x x x x DNF 0 12 12 10 10 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x 9 9 6 6 DNF 0
11 124 Wim Peeters 88 192 7 x x x x x x x x x x x x x x DQ 0 6 6 12 12 DNF 0 3 3 7 7 DNF 0 24 24 8 8 x x 12 12 DNF 0 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 x x x x
12 116 Barry Bauwer 85 195 3 x x 0 0 4 4 x x 6 6 x x 0 0 0 0 5 5 5 5 x x 0 0 0 0 DNF 0 8 8 x x 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 4 4 6 6 16 16 2 2 0 0 0 0 18 18 5 5 x x DNF 0 x x DNF 0
13 54 Sjeng Smit 79 201 6 12 12 x x DNF 0 x x x x DNF 0 24 24 3 3 DNF 0 x x 12 12 0 0 x x 10 10 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 2 2 0 0 x x DNF 0 0 0 DNF 0 DNF 0
14 111 Sjouke Abma 76 204 3 x x 9 9 x x 5 5 10 10 x x 12 12 0 0 DNF 0 3 3 DNF 0 6 6 x x DNF 0 0 0 9 9 5 5 x x 4 4 0 0 x x x x x x x x 3 3 0 0 DNF 0 0 0 0 0 6 6 x x 4 4 0 0
15 45 Edwin Ploeg 74 206 2 DNF 0 x x 3 3 x x x x x x x x 12 12 DNF 0 x x 16 16 DNF 0 8 8 DNF 0 12 12 x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x DNF 0 4 4 x x 7 7 12 12
16 545 Wilco Schreuder 73 207 1 DNF 0 x x x x 10 10 x x 12 12 14 14 DNF 0 DNF 0 8 8 DNF 0 7 7 x x DNF 0 DNF 0 x x 0 0 3 3 3 3 8 8 0 0 0 0 8 8 DNF 0 x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x
17 551 Patrick Petersen 65 215 8 x x 5 5 x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 7 7 x x DNF 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 5 12 12 10 10 DNF 0 DNF 0 10 10 6 6 x x DNF 0 x x DNF 0
18 17 Arjen Bouwe Hiddinga 65 215 0 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 2 2 3 3 4 4 x x 7 7 0 0 10 10 12 12 4 4 DNF 0 DNF 0 0 0 8 8 6 6 3 3 DNF 0 x x x x x x x x x x
19 39 Marten van der Wal 50 230 15 x x 7 7 12 12 x x 9 9 x x 8 8 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 0 0 DNF 0 0 0 x x x x x x x x DNF 0 5 5 DNF 0 x x DNF 0
20 457 Paul Koops van t Jagt 27 253 23 DNF 0 x x x x 0 0 DNF 0 x x x x 0 0 0 0 2 2 DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 DNF 0 0 0 x x 0 0 0 0 DNF 0 2 2 DNF 0 DNF 0 7 7 DNF 0 6 6 DNF 0 DNF 0 0 0 x x 10 10 DNF 0
21 112 Rob op het Veld 27 253 0 8 8 x x 5 5 x x x x 7 7 0 0 2 2 DNF 0 DNF 0 DNF 0 0 0 DNF 0 DNF 0 x x 0 0 x x DNF 0 2 2 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 x x 3 3 0 0
22 68 Robert Spaansen 25 255 2 7 7 x x DNF 0 x x x x x x x x 0 0 2 2 DNF 0 0 0 0 0 x x DNF 0 x x 5 5 0 0 x x 0 0 DNF 0 0 0 0 0 DNF 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 4 4 0 0 x x 0 0 0 0
23 888 Dirk Jacobs 25 255 0 x x 0 0 x x 2 2 x x 4 4 10 10 7 7 DNF 0 DNF 0 DNF 0 0 0 DNF 0 DNF 0 2 2 0 0 0 0 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 232 Marco Smit 24 256 1 x x x x x x 8 8 x x x x x x 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 2 2 2 2 5 5 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 42 Jeroen Laurijssen 22 258 2 x x 2 2 10 10 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 DNF 0 x x 2 2 0 0 8 8 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 196 Tobias Wagenaar 22 258 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 4 4 5 5 6 6 x x 7 7 DNF 0 x x DNF 0
27 552 Bjorn Koelewijn 20 260 2 DNF 0 x x x x 12 12 x x 8 8 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 DNF 0 x x 0 0 x x 0 0 0 0 DNF 0
28 11 Gerrit Baard 19 261 1 x x 10 10 DNF 0 x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x 9 9 x x DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 159 Marcel Simons 19 261 0 DNF 0 x x 6 6 x x x x DNF 0 x x 5 5 DNF 0 x x 2 2 x x x x x x x x x x 0 0 0 0 DNF 0 0 0 DNF 0 3 3 3 3 0 0 x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 x x x x
30 259 Ben Hawinkels 18 262 1 x x 3 3 x x 0 0 x x DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 2 2 9 9 DNF 0 2 2 x x x x x x x x DNF 0 0 0 0 0 x x 2 2
31 38 Cristiaan Weyenberg 15 265 3 DNF 0 x x 9 9 x x x x 6 6 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 28 Johannes v.d.Wal 13 267 2 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 3 3 6 6 4 4 DNF 0 DNF 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 465 Gé van der Linden 11 269 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 5 5 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 x x DNF 0 x x
34 64 Roy van Alphen 10 270 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 4 4 x x 6 6
35 305 Cock van Wamelen 8 272 2 5 5 x x x x 0 0 x x 3 3 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 103 Cris van Elst 7 273 1 x x DNF 0 DNF 0 x x x x DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 DNF 0 0 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 5 5 2 2 DNF 0
37 661 Carola Maris 6 274 1 x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x DNF 0 x x DNF 0 DNF 0 x x x x 6 6 x x 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 75 Joey Verhees 5 275 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 2 2 DNF 0 3 3 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 DNF 0 x x DNF 0
39 90 Dirk Albrecht 5 275 0 DNF 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 67 Barry Spaansen 4 276 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 x x DNF 0 x x
41 851 Ysbrand Dijkstra 4 276 0 x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 4 4 0 0 0 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 199 Adje Berends 3 277 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 0 0 x x DNF 0 x x
43 599 Carel Schmidt 2 278 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0 0 DNF 0 2 2 x x DNF 0
44 4 Roy Maessen 0 280 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
45 121 Hille Wiersma 0 280 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 231 Peter Schut 0 280 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNF 0 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 66 Henk Heins 0 280 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 120 Klaas de Boer 0 280 0 x x DNF 0 x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 DNF 0 x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 84 Teake Ypma 0 280 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 DNF 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
3-4-2010 SPEEDWAY EMMEN
3-4-2010 SPEEDWAY EMMEN
3-4-2010 SPEEDWAY EMMEN
3-4-2010 SPEEDWAY EMMEN
3-4-2010 SPEEDWAY EMMEN
3-4-2010 SPEEDWAY EMMEN
3-4-2010 SPEEDWAY EMMEN
8-5-2010 SPEEDWAY EMMEN
8-5-2010 SPEEDWAY EMMEN
8-5-2010 SPEEDWAY EMMEN
8-5-2010 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
5-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
27-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
27-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
27-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
27-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
27-6-2010 SPEEDWAY EMMEN
21-8-2010 SPEEDWAY EMMEN
21-8-2010 SPEEDWAY EMMEN
21-8-2010 SPEEDWAY EMMEN
21-8-2010 SPEEDWAY EMMEN
18-9-2010 SPEEDWAY EMMEN
18-9-2010 SPEEDWAY EMMEN
18-9-2010 SPEEDWAY EMMEN
18-9-2010 SPEEDWAY EMMEN
9-10-2010 SPEEDWAY EMMEN
9-10-2010 SPEEDWAY EMMEN
9-10-2010 SPEEDWAY EMMEN
9-10-2010 SPEEDWAY EMMEN
9-10-2010 SPEEDWAY EMMEN