Pro-Stock Mini Series
Season: 2010
6/13/2010 6/13/2010 6/13/2010 8/1/2010 8/1/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010
Pos No. Name Total Diff Gap Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total
1 31 Jason Johns 341 0 0 x x 20 20 96 96 18 18 105 105 x x x x x x x x 12 12 90 90 x x x x
2 17 Jackson Humanic 308 33 33 16 16 x x 105 105 14 14 87 87 20 20 x x x x x x x x 66 66 x x x x
3 11 T Randy Wyant 303 38 5 18 18 x x 83 83 20 20 97 97 x x x x x x 20 20 x x 65 65 x x x x
4 8 C Russ Coyne 302 39 1 20 20 x x 92 92 4 4 88 88 x x x x x x 18 18 x x 80 80 x x x x
5 61 M Charlie McMillen 279 62 23 x x 18 18 88 88 10 10 90 90 x x x x 6 6 x x x x 67 67 x x 0 0
6 54 Matt Thomas 268 73 11 x x 12 12 80 80 6 6 96 96 x x x x x x 14 14 x x 60 60 x x 0 0
7 71 W Tony Fonzo 252 89 16 x x 14 14 82 82 8 8 80 80 x x x x 4 4 x x x x 64 64 x x 0 0
8 29 Curtis Bish 168 173 84 14 14 x x 86 86 x x x x 8 8 x x x x x x x x 60 60 0 0 x x
9 2 W Terry Wheeler 155 186 13 12 12 x x 95 95 x x x x x x x x 8 8 x x x x x x x x 40 40
10 94 B Dave Baker 148 193 7 x x x x x x 16 16 86 86 x x x x x x 6 6 x x x x x x 40 40
11 5 RT Rusty Wheeler 121 220 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 105 105 x x x x
12 71 Greg Fenno 115 226 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 101 101 x x x x
13 55 Chris Schneider 112 229 3 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x 92 92 x x x x
14 T 3 Dom Surra 108 233 4 x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 88 88 x x x x
15 1 B Tim Bish 102 239 6 x x x x x x x x x x x x x x 18 18 x x x x 84 84 x x x x
16 80 F Tom Fox 100 241 2 x x x x x x x x x x x x 18 18 x x x x x x 82 82 x x x x
17 43 M Billy Myers 100 241 0 x x 16 16 84 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 80 Nick Goss 96 245 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 86 86 x x x x
19 23 Patrick Fielding 96 245 0 x x x x x x 12 12 84 84 x x x x x x x x x x x x x x x x
20 35 H Chris Haines 94 247 2 x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x x x 78 78 x x x x
21 21 W Chris Withers 90 251 4 x x x x x x x x x x 14 14 x x x x x x x x 76 76 0 0 x x
22 43 B Alan Dellinger 88 253 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 68 68 x x x x
23 44 S Bob Sloss 88 253 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x 72 72 x x x x
24 62 Ken Zimmer 86 255 2 x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x 74 74 x x 0 0
25 224 Shawn Fawcett 86 255 0 x x x x x x x x x x 16 16 x x x x x x x x 70 70 x x x x
26 75 Denny Crawford 82 259 4 x x x x x x x x x x x x x x 14 14 x x x x 68 68 x x 0 0
27 o2 Dave Ferringer 80 261 2 x x x x x x x x x x 18 18 x x x x x x x x 62 62 x x x x
28 7 W Bobby Whitling 78 263 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 18 60 60 x x x x
29 99 X Eric Baun 73 268 5 x x x x x x x x x x 12 12 x x x x x x x x 61 61 0 0 x x
30 13 X Ryan Moyer 56 285 17 x x x x x x x x x x x x 16 16 x x x x x x 40 40 x x x x
31 67 J Jamie Duncan 54 287 2 x x x x x x x x x x x x 14 14 x x x x x x x x 40 40 x x
32 12 Darren Hyde 52 289 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x x x 40 40
33 J 19 Jason Fausnaught 52 289 0 x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x x x x x 40 40 x x
34 68 X Jake Simmons 50 291 2 x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x 40 40 x x
35 10 Nick Kocuba 50 291 0 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x 40 40
36 A 1 Rick Prosser 50 291 0 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x 40 40 x x
37 92 Bobby Heim 50 291 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 40 40
38 0 Charlie DiLoreto 48 293 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x x x x x 40 40
39 57 Arthur Edwards 48 293 0 x x x x x x x x x x x x 8 8 x x x x x x x x 40 40 x x
40 45 Pat Wheldon 46 295 2 x x x x x x x x x x x x 6 6 x x x x x x x x 40 40 x x
41 888 Jason Reagle 46 295 0 x x x x x x x x x x 6 6 x x x x x x x x x x 40 40 x x
42 1 M Gary Miller 44 297 2 x x x x x x x x x x 4 4 x x x x x x x x x x 40 40 x x
43 20 W Mitch Wattelet 44 297 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x x x x x 40 40
44 64 K Craig Koteles 44 297 0 x x x x x x x x x x x x 4 4 x x x x x x x x 40 40 x x
45 28 S Bob Swartzmiller 42 299 2 x x x x x x x x x x x x 2 2 x x x x x x x x 40 40 x x
46 70 B Steve Burns 42 299 0 x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x x x x x x x 40 40
47 60 Jim Ball 42 299 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x x x x x 40 40
48 27 Bruce Redman 42 299 0 x x x x x x x x x x 2 2 x x x x x x x x x x 40 40 x x
49 43 K Jim Keith 40 301 2 x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x 40 40 x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
6/13/2010 Heat #1
6/13/2010 Heat #2
6/13/2010 Feature Race #1
8/1/2010 Heat #1
8/1/2010 Feature Race #2
9/12/2010 Heat #1
9/12/2010 Heat #2
9/12/2010 Heat #3
9/12/2010 Heat #4
9/12/2010 Dash
9/12/2010 Feature Race #3
9/12/2010 Non Qualifiers
9/12/2010 Non Qualifiers