65 cc G Hasses Cross Cup
Säsong: 2010
2010-05-02 2010-05-02 2010-05-23 2010-06-13 2010-08-29 2010-09-18 2010-09-19
Pos Nr. Namn Total diff Avstånd Total Total Total Total Total Total Total
1 5 Stefan OLSSON 146 0 0 23 x 25 25 23 25 25
2 7 Isak GIFTING 130 16 16 19 x 23 21 21 23 23
3 604 Victor FRANSSON 101 45 29 14 x 17 14 14 21 21
4 6 Dennis OLSSON 99 47 2 13 x 19 10 19 19 19
5 65 Dennis BJÖRKMAN 87 59 12 12 x 12 23 15 14 11
6 2 Wille PERSSON 72 74 15 10 x 15 17 x 15 15
7 151 André HÖGBERG 63 83 9 8 x 14 7 11 11 12
8 100 Emil JOHANSSON 57 89 6 9 x x 11 13 10 14
9 18 Filip Åkesson 55 91 2 7 x 11 8 8 12 9
10 12 Hugo SCHMIDT 53 93 2 15 x 0 x 12 13 13
11 1 Eric ENGLUND 50 96 3 25 x x x 25 x x
12 606 Noa BJÖRKENG 42 104 8 21 x 21 x x x x
13 43 Melker Grönholm 36 110 6 x x x 19 17 x x
14 94 Linus Johansen 29 117 7 x x 13 9 x 7 x
15 23 Ludwig Hedman 28 118 1 x x 10 x 10 x 8
16 476 William LARSSON 26 120 2 11 x x 15 x x x
17 26 Hugo LENNHOLM 25 121 1 x 5 x 0 3 0 17
18 666 Casper BJÖRKMAN 18 128 7 x 0 0 x 9 5 4
19 22 Ludwig GUSTAFSSON 17 129 1 x x x x x 17 x
20 39 Alexander IVARSSON 17 129 0 17 x 0 x x x x
21 9 Jonatan BRUNNBERG 17 129 0 x 3 x x x 9 5
22 99 Anton Larsson 17 129 0 x 0 6 5 6 x x
23 77 Alexander HALVARSSON 15 131 2 x 2 x x 7 x 6
24 34 Linus Lindqvist 13 133 2 x x x 13 x x x
25 127 Elias Persson 12 134 1 x x x 12 x x x
26 25 Sebastian Östberg 11 135 1 x 0 9 0 2 x x
27 111 Joel OLSSON 10 136 1 x x x x x x 10
28 4 Victor LANDSTRÖM 9 137 1 x 1 x x x 8 x
29 91 Alva HOLMSTEDT 8 138 1 x 4 x x x 4 x
30 15 Viktor Bergkvist 8 138 0 x x 8 x x x x
31 370 Dennis Lyck 8 138 0 x x 7 0 x x 1
32 89 Erik HOLKKO 7 139 1 x x x x x x 7
33 55 Jesper FORSLING 6 140 1 x 6 x 0 x 0 x
34 108 Adam KARLSSON 6 140 0 x x x x x 6 x
35 602 Felix Boberg 6 140 0 x x x 6 x x x
36 47 Victor Högberg 5 141 1 x x x x 5 x x
37 98 Lukas Westerlund 4 142 1 x x x x 4 x x
38 8 Andreas EDLUND 3 143 1 x x x x x x 3
39 17 Robin HÖGBERG 3 143 0 x x x x x 3 x
40 21 Alfons ERIKSSON 2 144 1 x 0 x x x x 2
41 222 Ludwig Gustafsson 0 146 2 x x x x 0 x x
42 71 Oscar Liljebjörn 0 146 0 x x 0 x x x x
43 375 Elias Engberg 0 146 0 x x 0 x x x x
Förklaringstext 1 1:a plats 2 2:a plats 3 3:e plats
2010-05-02 Coor MX Cup
2010-05-02 Coor MX Cup
2010-05-23 Hasses Crosscup & Coor mx cup
2010-06-13 Coor mx cup och Hasses cross cup Mora MK
2010-08-29 Hasses Cross Cup Guldhjälm Bollnäs Mk
2010-09-18 Hasses Crosscup + Coor MX cup 2010 B
2010-09-19 Coor MX Cup och Hasses Cross Cup Hofors